အာဇာနည္ဗိမာန္ ….

အာဇာနည္ဗိမာန္


ေၾသာ္ … အေဆာင္ေဆာင္ နန္းေတြ ၾကငွန္းေတြႏွင့္ေႏွာ

အေခါင္မျမန္းခင္က ေအာင္စာတမ္း ခ်ဳိ႕ေစဘို႔ ေအာင္ပန္းညႇဳိ႕ရရွာတဲ့

ေတာင္တမန္း တို႔ဗမာမွာ အေဟာင္းသံသရာ အငုတ္ေတြႏွင့္

ေအာင္ဆန္းတို႔ မသာမယာဟာ ၎ကံၾကမၼာ အလုပ္ေပထင့္

ေသာင္းျမန္ မရဏာ စမုတ္မွာေတာ့ ခ်ဳပ္သနဲ႔ ယင္းအလိုတြင္

ေဒါင္းလံပုဝါအုပ္ပါလို႔ က်ဳပ္ျဖင့္ သၿဂႋဳဟ္ခ်င္။ေၾသာ္ … တပည့္အရင္းေတြမို႔ ကဝိမတင္းႏိုင္ဘုကြဲ႔၊

သတိကင္းကာ မ်က္ရည္က်က်ၿပီး၊

ခက္ကၿပီ လက္ဆည္မရႏိုင္ဘု၊

ေသာက ဘေလာင္ဆူေတာ့ ေတာင္ဇမၺဴ ပုဂံေခတ္ဆီက၊

ယေခါင္မူ ယမန္သနစ္ေတြေပါ့၊

ရန္အျဖစ္မကြဲ႔ မေႏွးသေနာ္ တေသာင္း ဒီဇမၺဴရမ္းေနၾက၊

က်န္ရစ္တဲ့ ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူရဲ႕ နန္းကိုျဖင့္၊

လူၾကမ္း ဓျပေတြ ၾကမ္းလာရမ္းလာတဲ့ အေရးတြင္မွ၊

ေဘးအေပါင္းၾကီးစြာ ေဝဒနာ အစံုနဲ႔၊

ေသြးေခ်ာင္းစီးကာ ေသရွာပံုရဲ့ျပင္၊

ေရႊျမန္မာဘံုမွာ အမင္းမင္း သမတေတြနဲ႔၊

သတင္းလွတဲ့ အင္းဝရာဇာအမြန္ သာလြန္မင္းကိုမွ၊

သားရင္း ရွင္တ႐ုပ္ကယ္က၊

ရွင္ဘုရင္လုပ္မယ္ အက်ယ္ဇယားတြင္ျဖင့္၊

ဒဝယ္သားေတြ ဗိုလ္ဝင္ခံလို႔မို႔၊

ဟိုအရင္ယမန္ နန္းေတာ္စီးစဥ္က၊

အပ်က္ႀကီးပ်က္ကာ အသက္ခႏၶာေတြဆံုးပံုနဲ႕၊

တထံုး ေနာက္တနဲမွာေတာ့၊

မင္းရဲရႏၲမိတ္ချမာမွာ ညီသနင္းေပေပါ့၊

ျပည္မင္းဂုဏ္ခံလို႔၊

မႈန္မႈန္ဆန္ဆန္ ပုန္ကန္တဲ႕ အတိုင္းရဲ့ျပင္၊

တလိုင္းနယ္ ေရြျပည္တခြင္မေတာ့၊

ဓမၼေစတီဘုရင္ လက္ထက္တုန္းဆီက၊

လက္႐ံုးရည္ တသိန္လွ်မ္းေပတဲ့၊

သမိန္ဘရမ္းဆိုသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျဖင့္၊

မဟုတ္တ႐ုတ္ အေကာင္ ေတေလတေစၧကိုက္တာနဲ႕၊

ေၾသာ္…..ေဖြေဖြရွာရွာ မေက်စရာေပေပါ့ေႏွာ၊

မေရမရာ ေသရြာဆိုက္သလိုပါ့၊

အခိုက္အခါတူလို႔မို႔၊

ဆရာတမူ မၾကာမၾကာ လြမ္းရပါတဲ့၊

ဘမရာအဆူဆူ ၾကာၾကငွန္းေတြႏွင့္၊

ျမန္မာဇမၺဴ အညာမန္းတြင္ျဖင့္၊

ငါတလူ ငါသရမ္းေရာ့မဟဲ့လို႔

သာခန္း ပလႅင္ၫႊန္းၿပီး၊

ျမင္ကြန္းပိုင္ သူပုန္ထစဥ္က၊

ၾကံဳရသူ မသာေတာ္ႏွင့္၊

ပမာေသာ္ တူတယ္လို႔ႏိႈင္းမိတယ္၊

႐ိုင္းသနဲ႔ အတိတ္ယခင္လိုေနာ္ကြယ္၊

စကိုင္းတပဲ့ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔၊

မႈိင္းရဲ့စိတ္ထင္။မင္းစိတ္ မင္းမာန္ အၾကံအဖန္တင္းလိုက္ပံုက၊

အဂၤလိပ္ ယင္းဂ်ပန္ ႏွစ္တန္ရွင္းပါလို႕၊

ရန္ခပင္းကိုတဲ့ ေမာင္းကာႏွင္၊

ေဒါင္းျမန္မာတခြင္မွာျဖင့္ ယခင္သေဘာ၊

တေကာင္းရာဇဝင္ကိုတဲ့ ဆက္ခ်င္သေကာ။


နန္းၿမိဳ႕တည္ရန္၊

မွန္းလို႔ရည္ကာသန္တဲ့ ညီလာခံ ဗိုလ္႐ႈပြဲတြင္မွ၊

ထိုထိုလူခပဲကို မၾကည္ညိဳတဲ့၊

ဝသီအလို တေျဖးေျဖး႐ူးမဟဲ့လို႔၊

တေႏြးေႏြး မူးမူးၿပီး ေခြးဘီလူးလို အေကာင္မိုက္ေတြက၊

ေၾသာ္ … အေမွာင္စ႐ိုက္ကယ္ႏွင့္၊

ေျပာင္ေျပာင္ဘဲ မိုက္မေပါ့လို႔၊

ေျပာင္ကိုက္သဟာမွာ ယာယီယၾတာအခ်ိန္နဲ႔ ဇာတာမွိန္လို႔မို႔၊

ဂဏာမၿငိမ္ တာဝတိန္ယြန္းၾကေပါ့၊

ေျဖမၾကည္ ေနရီေတာ့လြမ္းေစဘို႔၊

ျမန္မာ့ျပည္ေပၚကို ဓမၼစည္ေတာ္ရြမ္းခ်ိန္မို႔၊

အစြမ္းကုန္ သည္တခါျဖင့္၊

ျပည္ရြာ ညီညာဘို႔အလုပ္ေပေပါ့၊

သုႆန္ တံခြန္ေစာင္းရရွာတဲ့၊

႐ုပ္အက်န္ ခုနစ္ေလာင္းရယ္ႏွင့္၊

အလြန္ေကာင္းစြာ ကမၻာတည္မည့္၊

အာဇာနည္ဗိမာန္ ပုထိုးကိုျဖင့္၊

ပါရမီ အဓိ႒ာန္တမ်ိဳးရယ္ႏွင့္၊

ရွိခိုးကာ ဆရာကန္ေတာ့ခ်င္ရဲ႕၊

ျမန္မာမေတာ့ ပူစရာဘို႔၊

တဗ်ဴဟာ ေအာင္ခမန္းတြင္မွ၊

လူမသမာ အေမွာင္သန္းခ်ိန္မို႔၊

ေသာင္ကမ္းမို႔မို႔ဆီက၊

ေဖာင္နန္းကူးတို႔ႏွင့္ အေၾကဒဂုန္တည္းဟူေသာ ေရစုန္ေမ်ာေလရဲ႕၊

ေၾသာ္ … ေတာင္နန္း ေျမာက္နန္း အေဆာင္ေဆာင္ၾကငွွန္းနဲ႔၊

အေခါင္မျမန္းရခင္က ေအာင္ပန္းညႇဳိ႕ ရရွာတဲ့၊

ေအာင္ဆန္းတို႔ ေသပံုႏွေျမာ။ ။

‎(သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း)‎


ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီေနရာ၊ ဒီေျမျပင္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္တဲ့ သေဘာနည္းနာ အရေတာ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ နယ္ေျမအျဖစ္ မသမုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ား (က်ဆံုးသူမ်ားေရာ အသက္ရွင္ေန သူမ်ားပါ)၊ အဲဒီသူရဲေကာင္းမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ႏံုနဲ႔လွတဲ့ အာဏာနဲ႔ ထပ္ျဖည့္ဖို႔၊ ႏႈတ္ယူဖို႔ မလိုေအာင္ ဒီေနရာကို ျမင့္ျမတ္တဲ့ နယ္ေျမအျဖစ္ သမုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြကို ကမာၻက ၾကာရွည္ေလးျမင့္ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္မွာမဟုတ္ေပမဲ့ အဲဒီ သူရဲေကာင္းေတြရဲ့ လုပ္ရပ္ကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ တာ၀န္က ဒီမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ား ေရွ႕က စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ျပသြားတဲ့ မၿပီးေသးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘ၀ကိုျမႇဳပ္ႏံွ လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေရွ႕မွာ ႀကီးမားျမင့္ျမတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ရွိပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတ လင္ကြန္းရဲ့ ကမာၻေက်ာ္ ဂက္တီးစဘက္မိန္႔ခြန္းမွ


စုေဆာင္းတင္ျပသူ ဘေလာ့ဂါ အလင္းဆက္
(၁၇. ဇူလိုင္လ.၂၀၁၀)

အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္း မ်ားကို ေလးစား ၾကည္ညိဳေသာအားျဖင့္ဘေလာ့ခ္ဂါ ဒီမိုေဝယံ၊ ေရႊေက်ာင္းသား၊ အလင္းဆက္ ႏွင့္ ခမိခဆဲ တို႔မွစီစဥ္ပါသည္။

Advertisements

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကဗ်ာမ်ား…

Aung San Poems
ကိုရဲျမင့္မွ မွ်ေဝၿပီး ဒီမိုေ၀ယံမွကူးယူတင္ျပသည္။

ခေမာက္တံဆိပ္ကိစၥ သြားေရာက္ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္ႏွင့္ ေရွ႕ေနၾကီးေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္တို႔အား အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖိအားေပးေႏွာက္ယွက္ျခင္း

ဓာတ္ပံု ညီငယ္ ဘားမားပါပါရာဇီမွ ေပးပို႔ပါတယ္…

တနလၤာေန႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခေမာက္တံဆိပ္ ကိစၥသြားေရာက္ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေဒၚေမဝင္းျမင့္ႏွင့္ ေရွ႕ေနၾကီးေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္ တို႔အား ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္တည္းခိုခန္းမွ တည္းခိုခြင့္အား ပိတ္ပင္သျဖင့္ ယမန္ေန႔ညက ရန္ကုန္သို႔ ကားျဖင့္ ခ်က္ျခင္း ျပန္လာခဲ့ရေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုပါတယ္။

တနလၤာေန႔က ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္နဲ႔ ေရွ႕ေနၾကီးေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို ခေမာက္တံဆိပ္ ကိစၥသြားေရာက္ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့ဟာေတြေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္…။ ဒါေပမယ့္ မေန႔က ေန႔ခင္းပိုင္းက စျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့ ေနာက္ဆံုး ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္တို႔က ရထားလက္မွတ္ကို ဒီေန႔ အဂၤါေန႔ မနက္မွ ရထားနဲ႔ ျပန္လာဖို႔ ရထားလက္မွတ္ဝယ္ထားတာ… အဲဒါ မေန႔ကညက သူတို႔ကို စည္ပင္တည္းခိုခန္းက တည္းခိုခြင့္ မေပးဘူး ဆိုျပီးလုပ္ပါတယ္… လုပ္ေတာ့ သူတို႔ညၾကီး ကားလက္မွတ္ယူျပီး ျပန္လာရတာေပါ့.. အမွန္ကေတာ့ တစ္ညအိပ္မလို႔ပါ … နည္းနည္းေပါ့ ဘာမွေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္္ေအာင္လုပ္တာပါ..

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္တဲ့ ခေမာက္ပံုအား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္သြားတဲ့ ယခင္ CEC အဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု) NDF ပါတီမွ ၎တို႔ပါတီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ သံုးစြဲမည္႔ အေပၚမွာ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရသတင္းစာမ်ားမွာ ပါရွိလာပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ CEC, CC နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ေယာက္ လက္မွတ္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရုံးသို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္နဲ႔ ေရွ႕ေနၾကီးေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္တို႔ မွကန္႔ကြက္စာ ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ (၄)ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြ ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ တနဂၤေႏြ ေန႔၌ စည္ပင္တည္းခိုခန္း၌ တည္းခိုခြင့္ရခဲ့ျပီး တနလၤာေန႔ ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ျပီးတဲ့ေနာက္ ယခုလို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ဒီလိုတည္းခိုခြင့္ မျပဳတာကို စည္ပင္ဝန္ထမ္းနဲ႔ သတင္းတပ္ဖြဲ႔ေပါ့… သတင္းတပ္ဖြဲ႔ကေတာ့ သူ႔တို႔ကို ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ ပါဘူးဆိုျပီး ဝန္ခံခ်က္ထိုးခိုင္းတယ္။ ေဒၚေမဝင္းျမင့္တို႔က လက္မွတ္မထိုးေပးဘူး… ဘာမွ ဆိုင္ဘူးတဲ့ ထိုးစရာလည္း မလိုဘူး… ဆိုျပီးမထိုးခဲ့ဘူး..။ အဲ့ဒါနဲ႔ခ်က္ျခင္း ညကားနဲ႔ ျပန္လာတာ ဒီေန႔မနက္ (အဂၤါေန႔) မနက္မွာ အေစာၾကီး ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ တင္တာေတာ့ တင္ျဖစ္တာေပါ့…။ ေနျပည္ေတာ္မွာ အန္ကယ္လည္းေရာက္ဘူးပါတယ္။ စည္ပင္သာယာက ဖြင့္ထားတဲ့ တည္းခိုးခန္းပဲ လူအမ်ားတည္းႏိုင္တာ က်န္တာေတြက ဟိုတယ္ၾကီးေတြ.. တရက္ကို ၅ေသာင္း ၆ေသာင္း တစ္သိန္းအဲ့ဒီလို ေပးရတာ..။ အဲ့ေတာ့ တည္းခိုစရာ စည္ပင္တည္းခိုခန္း ဒီတစ္ခုပဲရွိတယ္။ တစ္ခန္းကို ကုတင္ ၃လံုးပါတယ္ ၄၅၀၀က်ပ္ ေပးရတယ္။ တစ္ညတည္းျပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ေပးမတည္းတာ တမင္ဖိအားေပးတာေပါ့…။ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္တာေတာ့ တင္ခဲ့ျပီ ဘယ္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္မလဲေတာ့ မသိေသးဘူးဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ဧျပီလ ၂၉ရက္ေန႔က စစ္အစိုးရရဲ႕ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ အတြက္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳရန္ အမ်ားသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ေတြဟာ ပါတီထူေထာင္ခ်ိန္မွ စ၍ယေန႕အထိ စစ္အစိုးရနဲ႔ အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကို အသက္၊ ေသြးေခၽြးေတြ ရင္းျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ အဖိႏွိပ္ခံ ေနရေသာ္လည္း.. ယေန႔အထိ ၾကံ႔ၾကံံ့ခံကာ ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ ဂုဏ္သေရရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးအား အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖိအားေပး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဟာ အင္မတန္မွ အက်ည္းတန္တဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

သတင္း ဒီမိုေ၀ယံဘေလာ့ဂ္မွ ရယူပါသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ (၆၅)ႏွစ္ျပည္႕ေမြးေန႕တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ က်င္းပျပဳလုပ္

ဓာတ္ပံုမ်ားေပးပို႔လာသူကေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပည္သူ႕အတြက္ ရဲရဲေတာက္ ဘားမားပါပါရာဇီျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ ဇြန္လ(၁၉)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔ပြဲ အခမ္းအနားေတြကို မႏွစ္ကထက္ ပိုမိုျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုပါတယ္။

” ဒီေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ (၆၅)ႏွစ္ျပည္႔ ေမြးေန႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (၁၀)မိုင္ကုန္း မဂၤလာဒံုေလဆိပ္အဝင္မွာ ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မုိးကုတ္ျမိဳ႔နယ္အမွတ္(၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမႏွင္းၾကည္ ရဲ႕ေနအိမ္ျခံ၀င္း အတြင္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ပါတယ္။ လာတဲ့ပရိသာတ္ အားလံုးကို ပလာတာနဲ႔ ၾကက္သား ဧည္႔ခံပါတယ္။ အခမ္းအနားကို သဘာပတိ အျဖစ္ ဆရာဦးဝင္းတင္က ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေရးဖြဲ႕တဲ့ ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ျပဳတဲ့ ကဗ်ာေတြကို အသီးသီးဖတ္ၾကားပါတယ္။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြထဲက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြကို လူငယ္ေတြက ဖတ္ၾကားပါတယ္။ ဖတ္ၾကားျပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာၾကားတဲ့ အတိုင္း ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ႔ အက်ဥ္းသား မိသားစုေတြရဲ႕ သားသမီးေတြ ပညာသင္ကိစၥမွာ ဗလာစာအုပ္ေတြ၊ ခဲတံေဘာပင္ေတြ.. ဒီအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေတြေပါ့ အားလံုး(၉၄)ေယာက္ ေထာက္ပံ့ ကူညီခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ဒီေန႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔ဟာ ခါတိုင္းႏွစ္ေတြနဲ႔ မတူပဲ အရမ္းကိုမ်ားပါတယ္။ ေဒၚေမႏွင္းၾကည္ရဲ႕ ျခံဝင္းအျပည္႕ထိုင္ဖို႔ေနရာ မေျပာနဲ႔ မတ္တတ္ရပ္ဖို႔ ေတာင္အျပည္႔ပဲ။ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိမလဲ ဆိုေတာ့ ျခံဝင္းထဲတင္ (၅၀၀)ေလာက္ရွိေနပါတယ္။ ျခံအျပင္မွာ ရွိေနတာလည္း အမ်ားၾကီးပါ အတိအက်ေတာ့ ေျပာရခက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီေန႔က်င္းပါတဲ့ (၁၀)မိုင္ကုန္းထိပ္မွာ (၁၀)မိုင္ကုန္းေစ်းဆိုတာရွိတယ္။ အန္ကယ္တို႔ေရာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ယူနီေဖာင္းဝတ္ လံုထိန္းကား ၅စီး ၆စီးေလာက္ရွိတယ္။ ေဒၚေမႏွင္းၾကည္ရဲ႕ျခံအနီးမွာလဲ အရပ္ဝတ္နဲ႔ လံုျခံဳေရးေတြ အမ်ာၾကီးခ်ထားပါတယ္.။ တစ္ခုေတာ့ ေျပာလို႔ရပါတယ္ … သူတို႔ေတြအေနနဲ႕ တားျမစ္တာ ဟန္႔တားတာေတာ့ မရွိပါဘူး…

တက္ေရာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာေတာ့ NLD အဖြဲ႔ဝင္ေတြေရာ… NLD အဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္သူေတြေကာ ေနာက္စီအာပီပီ အဖြဲ႔ဝင္ေတြေကာ… ေနာက္ ဝါရင္ႏိုင္ငံေရးသမားၾကီးေတြလည္း တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီကေန႔က်ေရာက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔က ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ က်င္းပၾကတယ္။ ေနရာတိုင္း ေနရာတိုင္းမွာလညိး က်င္းပၾကတယ္။ အခုရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ ပြဲမွာလည္း ေရနံေခ်ာင္းက ေဒၚခင္ေစာေ႒းတို႔ ..ကရင္ျပည္နယ္က ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္တို႔ ….ပဲခူးတိုင္းက ေဒၚလွလွမိုးတို႔ ရွမ္းျပည္နယ္က ေဒၚမိုးမိုးတို႔ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေတြက တက္ေရာက္တဲ့ ပြဲျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာဆိုပါတယ္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ (၉၀)ျပည္႔ႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ NDF အမည္ျဖင့္ ပါတီသစ္ ထူေထာင္ကာ ခြဲထြက္သြားၾကေသာ္လည္း .. အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္သြားျခင္းမရွိပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ သစၥာရွိစြာျဖင့္ ၾကံၾကံခံကာ ရပ္တည္လွ်က္ရွိပါတယ္။

ျပီးခဲ့တယ့္ႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ (၆၄)ႏွစ္ျပည္႕ ေမြးေန႔ပြဲအခမ္းအနားကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္…။ ထိုအခ်ိန္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ဂၽြန္၀ီလ်ံ ယက္ေထာ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ရာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ ခံထားရခ်ိန္၌ အနီးအနားရွိ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူ ေနတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဒံေပါက္ထမင္း လွဴဒါန္းေကၽြးေမြးခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေနအိမ္သို႕ ဝင္ေရာက္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ၁ႏွစ္ခြဲ မတရားက်ခံေနရျပီး လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ျပန္လည္ လြတ္ျမာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ေဒၚေမႏွင္းၾကည္

ယေန႔က်ေရာက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔ပြဲ အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းႏွင့္ ႏိုင္တကာ၌ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါျပီး.. အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ စတဲ့ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းမ်ား ႏွင့္တကြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အျမန္ဆံုးလြတ္ေပးရန္ စစ္အစိုးရအား ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ေရွ႕ေနၾကီးႏိုင္ငံျခားသံတမာန္ေတြကိုေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ မဖိတ္ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ ေမးပါတယ္.. ဒီႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အထူးျပဳျပီး က်င္းပတဲ့ပြဲျဖစ္ေနလို႔ပါ။ အန္ကယ္တို႔ ဒီေန႔အခမ္းအနားကို မနက္(၁၀)နာရီမွာ စတင္ျပီး ေန႔လည္ (၁)နာရီခြဲမွာ ျပီးဆံုးပါတယ္။ အန္ကယ္ အိမ္ျပန္ေရာက္ကတည္းက ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေတြမွာ ေမြးေန႔အခမ္းအနားေတြကို က်င္းပတဲ့ အေၾကာင္း ဖုန္းေတြေတာက္ေလွ်ာက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနရာစံုကေန ဆက္လာၾကတာ ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔ရပါတယ္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ယခု(၂၀၁၀-)မွာ စစ္အစိုးရကေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္လို႔ ေၾကျငာထားျပီးသည္႔ အခ်ိန္၌ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔ကို ေနရာအႏွံ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုဆက္လက္ေထာက္ခံေနဆဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပသလိုက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ ယေန႔ ေရႊတိဂုံဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳသူေတြ ထူးထူးျခားျခား မ်ားျပားေၾကာင္း နဲ႔ လံုျခဳေရး အထူးတင္းၾကပ္ထားေၾကာင္း ယေန႔ ေရႊတိဂုံဘုရား အဂၤါေထာင့္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔သြားေရာက္ ဆုေတာင္းခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေန ျပည္သူတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

ဒီမိုေ၀ယံမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဗုဒၶသာသနာကို ဖ်က္ဆီးၾကေလၿပီ…

BURMA’S JUNTA DESECRATES ANCIENT BUDDHIST PAGODA ကိုလြင္ေအာင္စိုး http://saveburma.wordpress.com အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ႏ်ဴကလီးယားကိစၥပတ္သက္ျပီး နအဖ စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ ဗိုလ္မွဴး စုိင္းသိန္းဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္လင္းထြဋ္တို႔က ျပန္လည္ျငင္းဆုိ

စစ္အစိုးရ (MRTV)မွ ဗိုလ္မႈးမဟုတ္ပါဘူး ဗိုလ္ၾကီး စိုင္းသိန္းဝင္းပါဟု ေျဗာင္လိမ္လည္ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ ဓာတ္ပံုကို ၾကည္႔လွ်င္ သိႏိုင္ပါတယ္။ (ပံု DVB)
ႏ်ဴကလီးယားကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အခ်က္တခ်ဳိ႔ မွားယြင္းေနတယ္လို႔ ဗုိလ္မွဴး စုိင္း သိန္းဝင္းနဲ႔ ဗုိလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္တို႔က ဒီဗီြဘီ ဆီစာနဲ႔အေထာက္အထားဓာတ္ပုံေတြ ေပးပို႔ၿပီး ျငင္း ဆုိလုိက္ပါတယ္။

အဲဒီစာေတြအတြင္း အေထာက္အထားက ေထာက္ျပထားတဲ့အခ်က္ ၂ ခုကေတာ့ ဗုိလ္ မွဴး စုိင္းသိန္းဝင္းဟာ ‘နအဖ’ ကေျပာေနသလုိ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဗုိလ္မွဴး ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့ အေထာက္အထား ရုံးစာနဲ႔အေထာက္အထားဓာတ္ပုံ၊ ေနာက္တခါ ဗုိလ္မွဴးေအာင္ လင္းထြဋ္ရဲ႔ စာထဲမွာေတာ့ ‘နအဖ’ က စြပ္စဲြထားတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ဝဝ ေက်ာ္အလြဲ သုံးစားလုပ္တယ္ဆုိတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚလာ ၈ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ သံ မွဴးႀကီး ဦးမင္းလြင္ဆီ လဲြၿပီးျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း သံရံုးရဲ႔ တရားဝင္စာကို ပူးတြဲေဖာ္ျပ ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာျမိဳင္ျမိဳ႔မွာ အေျခစိုက္ဖြင့္ထားတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားတပ္ရင္းမွ ဗိုလ္မွဴး စုိင္းသိန္းဝင္း ျပည္ပကိုထြက္လာၿပီး ‘နအဖ’ နဲ႔ ေျမာက္ကုိးရီးယားတို႔ရဲ႔ ႏ်ဴကလီး ယား ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ဒီဗီြဘီကုိ ေျပာျပၿပီးတဲ့ေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေသာၾကာေန႔မွာ စစ္အစိုးရက သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ဟာ ဗုိလ္မွဴး စိုင္းသိန္းဝင္းနဲ႔ ဗုိလ္မွဴး ေအာင္လင္းထြဋ္္္တို႔ကုိ ပုဂိၢဳလ္ေရး တုိက္ခုိက္တာမွအပ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို ျငင္းဆုိႏိုင္တာမ်ဳိး မေတြ႔ရေသးပါဘူး။

သတင္းရင္ျမစ္..http://burmese.dvb.no/news.php?id=11197

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းက ပင္းပက္ေတာင္စီမံကိန္း ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆို

#fullpost {display:none;}

ပင္းပက္ေတာင္ ဝန္းက်င္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား သနားစားဖြယ္ အျပစ္မဲ့ ကေလးငယ္တစ္ဦး အေရျပားေရာဂါ ခံစားေနရပံု
ရွမ္းျပည္က ယူေရနီယံ စီမံကိန္း ဘာအတြက္လဲ
ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)

မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္း အတြင္းကပဲ ျမန္မာ အစိုးရရဲ့ န်ူးကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္ ေတြအေၾကာင္း ကမၻာသိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈ ေပၚထြက္လာခဲ့တာမို႔ န်ုးကလီးယား ထုတ္နိုင္တဲ့ ယူေရနီယံ သတၱဳထြက္ရာ ေဒသမွာ တူးေဖာ္ေနတဲ့ ျမန္မာ အစိုးရရဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတိထား ၾကည့္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

အယ္လ္ဂ်ာဇီးရား ရုပ္ျမင္သၾကားကေန ဖြင့္ဟခ်လိုက္တဲ့ အစိုးရရဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စစ္တပ္ အရာရွိေဟာင္း ဗိုလ္မႈးစိုင္းသိန္းဝင္း ျပည္ပကို သယ္ထုတ္လာတဲ့ သက္ေသ အေထာက္ အထားေတြထဲမွာ ျမန္မာအစိုးရဟာ နိုင္ငံတြင္းက ထြက္တဲ့ ယူေရနီယမ္ သတၱဳေတြကို တူးေဖာ္ ရွာေဖြေနတယ္ဆိုတာ လည္း ေတြရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ယူေရနီယမ္ ထြက္ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘက္မွာ သတ္တၱဳတြင္း တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကြင္းဆင္း ေလ့လာ သုေတသန ျပဳခဲ့သူ ျပည္ပ အေျခစိုက္ ပအိုဝ္း လူငယ္ အဖြဲ႔က အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္း ခြန္ခ်န္းကီ ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ယူေရနီယံ သတ္တၱဳ ထြက္ရွိတဲ့ ေနရာေတြ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ သူကိုယ္တိုင္ေရာက္ဖူးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ သတ္တၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္း ဘီဘီစီကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ ပင္းပက္ေတာင္အနီး တဝိုက္မွာ ဟိုပုန္း အေျခဆိုက္ တိုင္းဗဟို (၃) က စစ္သားေတြ ေစာင့္ၾကပ္ေနျပီး ရြာသူ ရြာသားတြေကို အဲဒီ အနီးတဝိုက္ သြားလာခြင့္ မေပးဘဲ ကန္႔သတ္ ထားတယ္လို႔ ခြန္ခ်န္းကီက ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ေဒသက ထြက္တဲ့ သတၱဳေတြကို သန့္စင္ျပီး မေကြးဘက္ကို ပို႔တယ္ ဆိုတာၾကားရတဲ့ အတြက္ ပင္းပက္ ေဒသက ယူေရနီယံ စီမံကိန္းဟာ မၾကာေသးခင္က ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ န်ူးကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ေနနိုင္ တယ္လို႔ ခြန္ခ်န္းကီ က သုံးသပ္ပါတယ္။

IAEA နိုင္ငံတကာ အႏုျမဴစြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီကေတာ့ သူတို့ အေနနဲ႔ လိုအပ္ရင္ ျမန္မာအစိုးရ ဆီက ရွင္းလင္းခ်က္ ေတာင္းခံေကာင္း ေတာင္းခံမယ္လို႕ေစာေစာပိုင္းက ေျပာပါတယ္။

http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2010/06/100610_pimpet.shtml
ပတ္ဝန္းက်င္က ရြာေတြလည္း ဖ်က္ဆီးခံရတယ္ေလ…