စစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္ေရး ေပၚထြန္းရန္ ႀကိဳးစားဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ေရး ေပၚထြန္းရန္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အားလုံး ညီညြတ္စြာျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ရန္ကုန္ ေရႊဂုံတုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ရံုးခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ က်င္းပေသာ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ စစ္မွန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အေျခခံ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊ မလုံၿခဳံမႈမ်ားကုိ ခံစားေနရၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယေန႔ လြတ္လပ္ေရး အခ်ိန္အခါ သမယတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရယူေပးခဲ့ေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကုိ သတိရရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ယခုလက္ရွိ မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိလည္း မေမ့ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

“လြတ္လပ္ခ်င္တယ္၊ တုိးတက္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ကိုယ္ကေန စၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားရမယ္။ တျခားသူေတြ ဘာလုပ္ေနလဲ ဆိုတာ မၾကည့္ပါနဲ႔။ ကုိယ္ဘာလုပ္ေနလဲ ဆုိတာ ျပန္ၿပီးေတာ့ဆင္ျခင္ပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းသည္။

NLD ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးကလည္း ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စသည့္ အေထြေထြအခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး ျပည္သူ အမ်ားစုက ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အထူး စုိးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကေနရကာ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနသကဲ့သုိ႔ ခံစားေနရသည္ဟု ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလုံး လႊတ္ေပးဖို႔၊ တုိင္းျပည္မွာ အမွန္တကယ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြ ေျပလည္ဖို႔ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားပါ၀င္တဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးပဲျဖစ္ဖုိ႔၊ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ နအဖ ကုိ တုိက္တြန္းခ်က္ပါတဲ့ NLD ေၾကညာခ်က္ကုိလည္း ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္” ဟု NLD ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးက ဆုိသည္။

၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရး သုံးသပ္ခ်က္ စာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမွ လြန္ေျမာက္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးအားလုံး တန္းတူညီမွ် အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစေရး၊ ၀င္ေငြအဆင့္ အတန္းျမင့္မားကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရး၊ ေဒသ အလုိက္ႏွင့္ လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား တည္ရွိေနသည့္ လူမႈေရး စီးပြားေရး မညီမွ်မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါစာတမ္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း လွည့္လည္သုံးစြဲေငြ အျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက က်ပ္ကုေဋေပါင္း ၁၈၀၀ ခန္႔သာ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်ပ္ကုေဋ ၄ သိန္းေက်ာ္အထိ မ်ားျပားလာခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အခြင့္ထူးခံအသုိင္းအ၀န္းကုိ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ေသာ ပုဂၢလိက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စနစ္ကုိသာ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ က်ခံ သုံးစြဲမႈမွာ လြန္စြာ နည္းပါးေၾကာင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးကို မစဥ္းစားဘဲ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံ၊ ျမစ္ကူးတံတားမ်ား လြန္ကဲစြာ တည္ေဆာက္ သျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယင္းစာတမ္းတြင္ပင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ေငြစကၠဴသစ္မ်ား ထပ္မံရုိက္ႏွိပ္ျခင္း မျပဳဘဲ အစုိးရ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ား ပုိမုိေရာင္းခ်ျခင္း၊ အခြန္ေငြကို အေလအလြင့္မရွိေစရန္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ထိေရာက္စြာ သုံးစြဲသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

NLD အေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္အား သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ လူသား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အသုံးစရိတ္တုိးျမႇင့္ကာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာ၀န္ခံေသာ၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ ကင္းေသာ၊ ထက္ျမက္ထိေရာက္ေသာ မွ်တၿပီး တမ်ဳိးသားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထုိစီးပြားေရးသုံးသပ္ခ်က္ ေၾကညာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႔ က်င္းပေသာ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ NLD အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ အင္အား အင္အားရာဂဏန္းခ်ီ၍ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးအခမ္းအနား တက္ေရာက္ လာသူမ်ားကုိ စစ္အစုိးရ ရဲမ်ားက ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယုိရုိက္ကူးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တစုံတရာ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားအၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပး လိုေသာ ေစတနာရွင္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမည္ပါေသာ မဲလိပ္မ်ား ႏႈိက္ယူ မဲေဖာက္ကာ တာဝန္ယူေစသည့္ အစီအစဥ္ က်င္းပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦး၏ မိသားစုကုိ ကူညီရန္ မဲေပါက္ခဲ့သည္။ အလားတူ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို NLD ပါတီမွ ခြဲထြက္ထူေထာင္ကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီကလည္း ၎ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ က်င္းပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင္႔တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အသက္ေသြးေခၽြးတို႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးရယူခဲ့သည့္ ရလဒ္ျဖစ္သျဖင့္ ဤအခမ္းအနားကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NDF ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။

လြတ္လပ္ေရးအား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ ထိမ္းသိမ္းဖို႔ရန္ တာ၀န္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား ထံတြင္ရွိေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးတြင္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တာ၀န္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ NDF သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္း၊ စီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ပန္းတိုင္သုိ႔ အေရာက္ခ်ီတက္ၿပီး ထိုမွ တဆင့္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္သို႔ ခ်ီတက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္ေၾကာင္း အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ NDF ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကေျပာသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတခုရွိ ျပည္သူမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မႈ၊ ခိုကိုးရာမဲ့မႈ၊ ပညာမတတ္မႈ၊ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ စသည့္ လူမႈေရး နာက်င္မႈမ်ား ရွိေနပါက အႏွစ္သာရ ျပည့္၀သည့္ လြတ္လပ္မႈ မျဖစ္ႏုိင္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုက ခံယူထားေၾကာင္း NDF က ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာ ထုတ္ျပန္သည္။

၎ အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ NDF ပါတီ၀င္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သဘာပတိအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြမွ ေဆာင္ရြက္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NDF ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး အႏိုင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သဃန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔အား ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ထားသည့္အတြက္ အႏုိင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး ရွိသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

ယေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ေပးပို႔သည့္ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာပါရွိၿပီး ယင္းသဝဏ္လႊာ၌ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယူထားသည့္ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခခံေကာင္းမ်ားကို ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္မႈမ်ားသည္ သမိုင္း မွတ္တုိင္အျဖစ္ က်န္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ ေစတနာႀကီးမားၿပီး တာဝန္ေက်သည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံကို အင္အားခ်ည့္နဲ႔ သြားေစရန္အတြက္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ယိုယြင္း ပ်က္စီးေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး သစၥာတရား နည္းပါး သူတို႔ကို အသိမဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သိပါလ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း စည္းရံုးသိမ္းသြင္း အသံုးခ်ကာ တုိင္းျပည္ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ႀကံစည္အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေပသည္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ၎၏ သဝဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ အစဥ္အလာေကာင္း ျဖစ္သည္ ဟူ၍လည္း ၎ သဝဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ ေအာင္သက္ဝိုင္းႏွင့္ ျမတ္ေက်ာ့ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: