ေဒၚစု၏ ဒုတိယပင္လုံ ရည္မွန္းခ်က္မပီျပင္ေသးဟု သွ်မ္းျပည္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ေျပာဆို

ယမန္ေန႕ ထုိင္းနယ္စပ္တေနရာတြင္ က်င္းပသည့္ သွ်မ္းျပည္ကြန္ဂရက္ EC အစည္းအေ၀း၌ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာေသာ ၂၁ ရာစု (ဒုတိယ) ပင္လုံညီလာခံ၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ အတိအက် မသိရေသးသျဖင့္ ပါ၀င္ ေထာက္ခံသင့္ မသင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းတက္ေရာက္သူတဦးက ေျပာျပသည္။

“ပအုိ၀္းေခါင္းေဆာင္ ခြန္ဥကၠာ၊ ပေလာင္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ မုိင္အုိက္ဖုန္း၊ လားဟူအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဖုိးလုံနဲ႕ သွ်မ္း ထဲက စ၀္ေလာင္ဆုိင္တို႕ တက္ေရာက္ ၾကတယ္။ ေဒၚစုရဲ႕ ဒုတိယပင္လုံ ရည္မွန္းခ်က္တိတိက်က် မသိရေသးေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ေလ့လာသုံးသပ္ဖုိ႕ လုိအပ္တယ္ဆိုတာေတြ ေဆြးေႏြးၾကတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လုိသည့္ တက္ေရာက္သူအမ်ဳိးသားတဦးက ေျပာသည္။

ဥပေဒပညာရွင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ခြန္ဥကၠာက ပထမပင္လုံတြင္သီးျခားကုိယ့္နယ္ေျမကုိယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ကုိယ္ ျဖစ္ေနခဲ့ေသာေတာင္တန္းေဒသမွ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ သွ်မ္း ႏွင့္ ထိုစဥ္က မြန္၊ ရခုိင္၊ ကရင္ အပါအ၀င္ ဗမာျပည္ ယာယီအစုိးရကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႕ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည့္ ၁၉၄၇ ပင္လံုညီလာခံ ျဖစ္၏။ တိုင္းရင္းသားမ်ား အျကား ေဆြးေႏြးပြဲမဟုတ္၊ သီးျခားနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္မ်ားအၾကား ျပဳလုပ္ သည့္ ညီလာခံျဖစ္၏။ တက္ေရာက္သူေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၌ အာဏာအပ္ႏွင္းခံရမႈ Mandate ရွိသျဖင့္ တရား၀င္ညီလာခံႏွင့္တရား၀င္သေဘာတူညီ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား လည္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ Legitimate ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုေျပာဆိုသည့္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္ေဖၚ ရာတြင္ ကုိယ္စားျပဳမႈ တရား၀င္လုပ္ပုိင္ခြင့္ Mandate ရပုဂၢိုလ္မ်ားရွိႏုိင္မည္ေလာ၊ Legitimacy ရွိရန္ မည္သုိ႕လုပ္ေဆာင္မည္နည္း စသည့္အခ်က္မ်ားထည့္၀င္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း – ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟုဆုိ၏။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံမွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လႊတ္ေတာ္သစ္ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ဖုိ႕ မဟုတ္ဟု ဆုိျပန္သျဖင့္ ၄င္း၏ လက္ရွိဦးတည္ခ်က္အေပၚ အခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖင့္ ခန္႕မွန္းႏုိင္ေၾကာင္း ခြန္ဥကၠာက ေထာက္ျပသည္။

“ပထမပင္လုံညီလာခံမွာေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္က ၂ ခ်က္ ။ (၁) အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕၊ (၂) ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ဖုိ႕ ျဖစ္တယ္။ အခု ဒုတိယပင္လုံက်ေတာ့ ခုခ်ိန္ထိရည္မွန္းခ်က္မပီျပင္ေသး တာေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္ခန္႕မွန္းလုိ႕ရတယ္။ (၁) ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက သေဘာထား ေတြတုန္႕ျပန္လာမွာကုိေကာက္ယူစုေဆာင္းဖုိ႕။ (၂) ကာလၾကာျမင့္စြာနားလည္မႈကြဲ စိတ္၀မ္းကြဲေနၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႕ ဗမာေတြအၾကားအမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္တခုျဖစ္လာဖုိ႕။(၃) တုိင္းရင္းသားတုိင္းရဲ႕ တန္းတူေရး နဲ႕ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆီဦးတည္ဖုိ႕ မထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ေသးတဲ့ ၀ွက္ဖဲတခ်ပ္ရွိေသးလားဆုိတာ ေမွ်ာ္လင့္စရာေပါ့” – ဟု သုံးသပ္ျပသည္။

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ တန္းတူေရးႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရွွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးတည္ေဆာက္လုိေသာဆႏၵရွွိသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ အား မိမိတုိ႕အေနျဖင့္ အျမဲတမ္းေထာက္ခံေၾကာင္း ခြန္ဥကၠာကဆက္ေျပာသည္။

“တဖက္တလမ္းကလည္း ပထမပင္လုံညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္က အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္လုိ႕ ဒုတိယပင္လုံနဲ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ႕ ေဒၚစုျကိဳးစားခ်င္ေနတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္လုိ႕လဲ ေဆြးေႏြးပြဲတက္တဲ့တျခား ေခါင္းေဆာင္ေတြ သုံးသပ္ၾကတယ္”- ဟု ေျပာသည္။

ဒုတိယပင္လုံညီလာခံႏွင့္ပါတ္သက္၍ – အုိင္တီနည္းပညာထြန္းကားသည့္ ယေန႕ေခတ္တြင္ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း/အျမင္ဖလွယ္ ဆႏၵေပးလာၾကမည္ဆုိပါစုိ႕။အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရသူ Mandate ရ တရား ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ႏုိင္ျပီး တရားဥပေဒႏွင့္အညီ Legitimate ျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ ေလာ ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: