ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပေရာဂ်က္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း အေသးစိတ္ၿပ အခ်က္အလက္မ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ နယ္ေၿမေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စစ္အစုိးရဟာ အဲ့ဒီေဒသရွိ လက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ အၿမစ္ၿပတ္ ေခ်မႈန္းပါလိမ့္မယ္။ တရားသည္ၿဖစ္ေစ၊ မတရားသည္ၿဖစ္ေစ 2011 မုိးရာသီ ရာသီဥတု မဆုိးရြားမွီ၊ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းလိမ့္မည္ ၿဖစ္ေႀကာင္းခန္႔မွန္းရပါသည္။ စီမံကိန္းဖြဲ႔စည္းပုံအရ နယ္ေၿမအက်ယ္အ၀န္း ႀကီးမားက်ယ္ၿပန္႔စြာေနရာ ယူထားေသာေႀကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။

PROJECT BACKGROUND

GOVERNMENTAL 19 MAY, 2008

MPA-ITD 12 JUNE 2008

PROJECT PRELIMINARY STUDY

PRELIMINARY SITE SURVEY & SOIL INVESTIGATION JUNE 2008-MAY 2009

CPNCEPTUAL PLAN DEEP SEA PORT & INDUSTRIAL ESTATE

PROPOSED INTEGRATED CROSS-BORDER CORRIDOR

PUBLIC RELATIONS

OTHER POTENTIAL PROJECTS

PROJECT SCHEDULE & INVESTMENT

 
 
ရဲသူရွိန္မင္း ေဖ့စ္ဘြတ္မွကူးယူသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: