နည္းပညာကုိ လြဲမွားစြာ အသုံးခ်သူမ်ား

တုိင္းၿပည္ တၿပည္ အဖက္ဖက္က နိမ္႕က် ေနသည္႕ အခ်ိန္တြင္ ၿပန္လည္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ၾကိဳးစားၾကမည္ ဆုိလွ်င္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑သည္ အေရးပါသည္႕ ေနရာမွ ပါ၀င္လာၾကသည္ ကုိ မည္သူမွ် မၿငင္းႏူိင္သည္႕ ဘဘာ၀ အမွန္တရား ၿဖစ္သည္ ။ ယေန႕လူငယ္ ေနာင္၀ယ္ လူၾကီး ဆုိသည္႕ ဆုိရုိးစကား အတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္ေနရာ ဌာန အသီးသီးတြင္ ယေန႕လူငယ္မ်ားသည္ လက္ရွိ လူၾကီးမ်ား၏ ေနရာသုိ႕ အစားထုိး၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္မွာလည္း ထုံးစံ ပင္ ၿဖစ္ေလသည္ ။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ တုိင္းၿပည္တၿပည္ အတြက္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑ အလြန္ေရးၾကီးသည္ ဟု လက္ခံထားလွ်င္ ထုိလူငယ္မ်ား၏ ၊ စာရိတၱ ႏွင္႕ အသိညဏ္ ပညာ တုိးတက္ ေကာင္း မြန္ဖုိ႕ အထူး လုိအပ္သလုိ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ကုိင္ႏူိင္ရန္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးသထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ အထူး ၾကံစည္ ေဆာင္ရႊက္သင္႕ေပသည္ဟု ႏူိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား က တညီတညြတ္တည္း လက္ခံထားၾကေလသည္ ။

ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္သည္ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ႏူိင္ငံတကာမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ႏူိင္ငံမ်ားကုိ အသာထား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏူိင္ငံမ်ား ႏွင္႕ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာ ေနာက္က် က်န္ေနခဲ႕ေပၿပီ ။ ယေန႕ေခတ္အခ်ိန္အခါသည္ နည္းပညာ၏ အကူအညီေၾကာင္႕ ကမာၻသည္ ရြာပမာ ပင္ ၿဖစ္လာသည္ဟု လူအမ်ားက တင္စားေခၚဆုိၾကသည္ ။ ထုိသုိ႕နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာခိ်န္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ တုိ႕ ထိစပ္လာၾကသည္ ။ အသိဥာဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး လူငယ္မ်ားသည္ နည္းပညာကုိ အသုံးခ်ကာ မိမိတုိ႕ဘ၀ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ အသုံးခ်ၾကသလုိ အခ်ိဳ႕ကား နည္းပညာ၏ သားေကာင္မ်ား ၿဖစ္သြားၾကေလသည္ ။

ၿမန္မာပညာေရး စနစ္၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင္႕ ယေန႕လူငယ္မ်ား အသိဥာဏ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းေနသည္ကုိ ၀ုိင္း၀န္း ေဖးမကာ မိမိတုိ႕ တတ္ကၽြမ္းေသာ ပညာမ်ားၿဖင္႕ ကူညီေဖးမၾကရမည္႕ အခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားသည္ နည္းပညာကုိ အသုံးခ်၍ လူငယ္မ်ားကုိ လမ္းမွားသုိ႕ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႕လွ်က္ ရွိေပသည္ ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိခဲ႕ရေလသည္ ။ ထုိသူမ်ားကား ၿမန္မာႏူိင္ငံသား စစ္စစ္ Porn Blogger မ်ားပင္ ၿဖစ္ေလသည္ ။ အသိ ယိုင္နဲ႕မႈ ေၾကာင္႕ ၿမန္မာ႕လူငယ္မ်ား စာရိတၱတုိ႕ယိုင္းယုိင္ေနခ်ိန္တြင္ သူတုိ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေခ်ာက္ထဲကုိ က်လုက်ခင္ ၿဖစ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကုိ ကူညီ၍ တြန္းခ်ေပးလုိက္ သလုိ ၿဖစ္သြားသည္ ။

လူငယ္မ်ားသည္ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္လာလွ်င္ မိမိတုိ႕ ဘ၀ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေရး ႏွင္႕ သဘာ၀က ေတာင္းဆုိ လာေသာ စိတ္ဆႏၵ အာသီသ တုိ႕ေၾကာင္႕ ဘ၀ လက္တြဲေဖာ္ကုိ ရွာေဖြလုိၿခင္း ဆုိသည္႕ စိတ္ႏွစ္ခုသည္ လူငယ္မ်ား၏ ႏွလုံးသား ႏွင္႕ အသိညဏ္တြင္ ကိန္းေအာင္းေနသည္႕ အင္အား အၾကီးဆုံး အရာႏွစ္ခု ၿဖစ္သလုိ ထူးၿခားေသာ ၿပိဳင္ ဘက္မ်ား ၿဖစ္ေနသည္ဟု ပညာရွင္တုိ႕က သုေတသန ၿပဳ၍ ေဖာ္ထုတ္ ထားၾကေပသည္ ။ မိဘတုိ႕သည္ သူတုိ႕ ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ား၏ ဘ၀ တုိးတက္ ၿမင္႕မားေရး အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းကာ ပညာသင္ေပး ၾကေလသည္ ။

ထုိသုိ႕ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ ၾကီးစြာ ထား၍ ပညာသင္ေပးေနသည္႕ အခ်ိန္တြင္ ေခတ္၏ အေၿခအေနႏွင္႕ စနစ္တခု၏ ဆုိးက်ိဳးေၾကာင္႕ ဘြဲ႕ရ ပညာတတ္မ်ား အလုပ္လက္မဲ႕ ၿဖစ္ေနသည္ကုိ ၿမင္ေတြ႕ရသည္႕ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္သည္ မႈန္၀ါးလာေစသည္ ။ လူငယ္တုိ႕ သဘာ၀ တုိးတက္ၿမင္႕မားလုိ၍ ပညာသင္ယူ ၾကေသာ္လည္း မေအာင္မရွိ ပညာေရး စနစ္ႏွင္႕ ပညာေရး အာမခံခ်က္ နည္းပါးမႈ တုိ႕က လူငယ္မ်ား၏ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ကုိ ဖ်က္စီးလုိက္ၾကသည္ ။ ထိုအခါ ဘ၀ တုိးတက္ေရး အတြက္ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ ကုန္ခမ္းလာေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ဘ၀ လက္တြဲေဖာ္ကုိ ရွာေဖြလုိသည္႕ ဆႏၵ အာသီသတုိ႕ဘက္တြင္ စိတ္အား ၿပင္းထန္စြာ ပုိမုိ အားထုတ္ လာၾကသည္ ။ အထူးသၿဖင္႕ ထုိကိစၥမ်ားတြင္ ယခင္က ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ အၿဖစ္မ်ား ခဲ႕ေသာ္လည္း အခုလက္ရွိ အေနအထားအတြင္ မိန္းကေလးမ်ား သည္လည္း ပါ၀င္ ပက္သက္လာၾကေလသည္ ။ ထုိသုိ႕သဘာ၀ တရား လြဲမွားစြာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကုိ မဟုတ္မမွန္သည္႕ နည္းလမ္းမ်ားၿဖင္႕ ေဆာင္ရႊက္ေနသည္႕ လူငယ္မ်ား၏ ဘ၀ အနာဂတ္ကား ကုိယ္႕လည္ပင္းကို ကုိယ္ ၾကိဳးကြင္းစြပ္သည္႕ အေနအထားကုိ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနၾကေလသည္ ။

ကုိယ္ပုိင္ အသိဥာဏ္ အားနည္းေသာ အခါ အက်ိဳးအေၾကာင္းကုိ ယွဥ္တြဲ၍ မစဥ္းစားတတ္ၿခင္းတုိ႕ေၾကာင္႕ အယူလြဲမွားကာ အရွက္အေၾကာက္တရားကုိ နားလည္မႈ ေတြ လြဲမွားကုန္ၾကေလသည္ ။ ဘ၀ အခက္အခဲေတြ ေၾကာင္႕ ေသာကဒဏ္ရာ မ်ားစြာကုိ ရင္မွာပုိက္ထားရတဲ႕ ၿမန္မာ႕လူငယ္ေလးေတြဟာ တဒဂၤ သာယာမႈ အတြက္ တဘ၀စာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ တုိ႕ကုိ လွဲလွယ္ေနတဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ထြက္ေပါက္ အၿဖစ္ မွားယြင္းတဲ႕ ရႈေထာင္႕ကေန မသိစိတ္က ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္ေေဆာ္ေနၾကပါတယ္ ။ ဒီလုိေတြ မွားယြင္းေနတာကုိ ၀မ္းေရးအတြက္ ခက္ခဲစြာ ရုန္းကန္လုပ္ရွားေနၾကတဲ႕ မိဘေတြက မသိလုိက္ၾကတဲ႕ အခါ ကုိယ္႕ဘ၀တင္ မကဘူး ၊ မိသားစုရဲ႕ အရွက္ႏွင္႕ သိကၡာတရားကုိ လွဲလွယ္တဲ႕ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ မသိစိတ္နဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၿမဴးတူး ၿဖစ္ေနတာကုိ က်ေနာ္ ၿမင္ရတာ ရင္နင္႕ေနေအာင္ ခံစားရလုိ႕ သတိေပးခ်င္တဲ႕ ေစတနာနဲ႕ ဒီစာကုိ ေရး သားလုိက္တာပါ ။

ကုိယ္႕ဘ၀ က ကံၾကမၼာ မေကာင္းခဲ႕လုိ႕ ဒုကၡဆုိးေတြကုိ ရင္နင္႕ေနေအာင္ ခံေနၾကရတဲ႕ အခ်ိန္မွာ ဘ၀ တုိးတက္ဖုိ႕ အတြက္ အားကုိးလုိတဲ႕ စိတ္ဆႏၵနဲ႕ အိမ္ေထာင္ ဖက္ကုိ ရွာတဲ႕ေနရာမွာ လြဲမွားစြာ ယူဆေနတာေလးကုိ ေတြ႕ ရလုိ႕ မိန္းကေလးမ်ားကုိ အထူး သတိေပးလုိပါတယ္ ။ ပန္းတပင္က ပန္းပြင္႕တပြင္႕ကုိ ခူးဆြတ္လုိက္ေပမယ္႕ အၿခားပန္းပြင္႕ေတြ ၿပန္ပြင္႕မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင္႕ လုိ႕ရပါေသးတယ္ ။ ဒါေပမယ္႕ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ မွာ တခါသာ ပြင္႕လန္းခဲ႕တဲ႕ အပ်ိဳစင္ဆုိတဲ႕ ပန္းေလးက ေတာ႕ ေၾကြက်ၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္ ေမွ်ာ္လင္႕လုိ႕ မရေတာ႕ပါဘူး ဆိုတာ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားၿပီး တန္ဖုိးထားေစခ်င္ပါတယ္ ။ ကိုယ္႕ကုိ တကယ္ၿမတ္ႏူိး တန္ဖုိးထားတဲ႕ ခ်စ္သူကုိ လုိခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ထုိက္သင္႕တဲ႕ မိန္းကေလး မာန ရွိရတယ္ ဗ် ။

ကုိယ္႕ခ်စ္သူရဲ႕ စိတ္ဆႏၵကုိ အၿမဲ အလုိလုိက္ အၾကိဳက္ေဆာင္ ႏူိင္မွ စစ္မွန္တဲ႕ အခ်စ္ကုိ ရတယ္ ဆုိတဲ႕ အေတြးအေခၚကုိ ရဲရဲၾကီး စြန္႕ပယ္လုိက္ပါ ။ တကယ္႕စစ္မွန္စြာ ေမတၱာ ရွိတဲ႕ ေယာက္်ားေလး တစ္ေယာက္က သူတုိ႕ တန္ဖုိးထား ၿမတ္ႏူိးစြာ ခ်စ္လုိတဲ႕ မိန္းကေလးမွာ ရွိတဲ႕ထားသင္႕ထားထုိက္တဲ႕ မာနေလးေတြ ရွိတာကုိ ႏွစ္ၿခိဳက္ေလ႕ ရွိတယ္ ဆုိတာ ယုံၾကည္ေစခ်င္ပါတယ္ ။ ခ်စ္သူဘ၀မွ မလုိက္ေလ်ာသင္႕တာကုိ လြယ္ကူစြာ လုိက္ေလ်ာခဲ႕ရင္ ခ်စ္ခင္ေလးစား ၿပီး ေပ်ာ္ရြင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၿဖစ္လာဖုိ႕ သိပ္ကုိခက္ခဲသြားပါလိမ္႕မယ္ ။ အိမ္ေထာင္ဖက္ ၿဖစ္လာခဲ႕ရင္လည္း သာယာတဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္ ၿဖစ္ဖုိ႕ထက္ မသကာၤတဲ႕ စိတ္ထားနဲ႕ အၿမဲသတိထား တတ္တဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ မ်ိဳး အၿဖစ္မ်ားတယ္ ဆုိတာ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္ ။ တဦးနဲ႕ တစ္ဦး ေလးစားခ်င္ခင္မႈ ၊ အၿပန္အလွန္ နားလည္ေပးမႈ ၊ သစၥာေစာင္႕သိမႈ အစရွိတဲ႕ စစ္မွန္တဲ႕ ေမတၱာကုိ အေၿခခံထားၾကမွ သာယာ လွပတဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခုကုိ စိတ္ခ်မ္းသာ စြာ တည္ေဆာက္ ႏူိင္မွာပါ ။ ဘ၀ လက္တြဲေဖာ္ကုိ တခဏတာ အေပ်ာ္လုိေဇာ ဆႏၵအတြက္ ညစ္ညမ္းနဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႕ အေရာင္ဆုိးလိုက္ၾကရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လုံး နစ္နာလြန္းလွပါတယ္ ။


ၿမင္႕ၿမတ္ပါတယ္ လုိ႕ ခံယူထားတဲ႕ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ေမတၱာေရးရာမွာ မလုိလားအပ္တဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈ ေတြပါလာရင္ မိန္းကေလး ေတြ အေနနဲ႕သတိၿမဲၿမဲထားၾကပါ ။ တကယ္ စစ္မွန္တဲ႕ ခ်စ္ၿခင္းတရားမွာ နားလည္မႈ ဆုိတာ သူ႕အလိုလုိ ကပ္ပါလာၿပီးသားပါ ။ ေယာက္်ားေလး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႕လည္း ဘ၀ လက္တြဲေဖာ္ကုိ ရွာေဖြတဲ႕ ေနရာမွာ သူက ကုိယ္႕ကုိ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တယ္ ဆုိတာကုိ ညစ္ညမ္းစာအုပ္ေတြ ၊ ဗီ္္ြဒီယုိေတြ ထဲက အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕ မစမ္းသပ္ၾကပါနဲ႕ ။ ကုိယ္တကယ္ခ်စ္တဲ႕ မိန္းကေလးကုိ ကုိယ္႕ပတ္၀န္းက်င္က ေလးစားခ်စ္ခ်င္လာေအာင္ ကိုယ္တုိင္က ၿမတ္ႏူိး တန္ဖုိးထားရမွာပါ ။ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာတာဟာ ကုိယ္႕က်င္႕တရားေတြကုိ ႏြမ္းပါးဖုိ႕ အတြက္ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ဆင္ၿခင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ္က်င္႕တရား ကုိ တန္ဖုိးထားတဲ႕ ေယာက္်ားေကာင္းဆုိတာ ယုတ္ညံ႕ေသးသိမ္တဲ႕ စိတ္ထားေတြ ကင္းေ၀းေနပါတယ္ ။


ဒီေန႕ ႏူိင္ငံတကာမွ ေခတ္စားေနသလုိ ၿမန္မာလူငယ္ေတြ ၾကားမွာ ေခတ္စားေနတဲ႕ living together ဆုိတဲ႕ စကားလုံးဟာ မေကာင္းဆုိး၀ါး အယူ၀ါဒ တခုပါ ။ ဗုဒၶဘာသာ ၿမန္မာလူမ်ိဳးေတြ က်င္႕သုံးရမယ္႕ အေလ႕အထ မဟုတ္ပါဘူး ။ အၿခားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ၿပီး ႏူိင္ငံေတြမွာ အိမ္ေထာင္ မရွိဘဲ ကေလးေမြးၾကတာ သိပ္မဆန္းေပမယ္႕ ၿမန္မာ ႏူိင္ငံရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားမွာ ဘယ္သူမွ လက္မခံႏူိင္ၾကပါဘူး ဆုိတာေလးကုိ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္ ။ ကံၾကမၼာ ဆုိတာ အလွည္႕အေၿပာင္း ရွိပါတယ္ ။ မိမိတုိ႕ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး အရမ္းခ်စ္ၾကတယ္ ၊ တကယ္လည္း ယူမယ္လုိ႕ ဆုံးၿဖတ္ထားၾကေပမယ္႕ ကံၾကမၼာက ရက္စက္လုိ႕ ကြဲကြာခဲ႕ရတဲ႕ ခ်စ္သူ စုံတြဲေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါ ။ ကုိယ္တုိင္ ၿမတ္ႏူိးတန္ဖုိးထားၿပီး ပန္ဆင္မယ္လုိ႕ စိတ္ကူးနဲ႕ အခ်ိန္မက်ခင္ ၾကိဳၿပီး ခူးဆြတ္ၾကမယ္ ဆုိရင္ ပန္းပြင္ေလးေတြမွ ၿပည္႕စုံလွပတဲ႕ ဂုဏ္ၿဒပ္နဲ႕သင္းပ်ံ႕တဲ႕ ေမြးရနံ႕နဲ႕ပန္းပြင္႕ေလး ကုိ ပန္ဆင္ခြင္႕မရဘဲ ေၿခြခ်က ္ဖ်က္စီး နင္းေၿခ လုိက္သလုိ ၿဖစ္သြားတတ္ပါတယ္ ။


အဲဒီ living together ၾကီးက လူငယ္ေတြကုိ ဖ်က္စီးဖုိ႕ အားမရေသးေတာ႕ အခုေနာက္ပုိင္း ထပ္မံ ေရပန္းစား လာတာက တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ ညစ္ညမ္းတဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကုိ အသုံးၿပဳ ေၿဖာ္ေၿဖမႈ video chat မ်ားနဲ႕ ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ထားတဲ႕ ညစ္ညမ္း video ေတြ လူငယ္ထုၾကားမွာ ၿပန္႕ႏွံ႕ေနတာေတြကုိ ၀မ္းနည္း ရင္နင္႕ဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိခဲ႕ရပါတယ္ ။ ခ်စ္သူေတြ ဘ၀ မွာ အတင္႕ရဲ႕စြာ မလုိက္ေလ်ာခဲ႕သင္႕တာေတြကုိ လုိက္ေလ်ာခဲ႕တဲ႕ အတြက္ ဘ၀ ပ်က္သြားခဲ႕တဲ႕ မိန္းကေလးေတြ အမ်ားၾကီးပါ ။ က်ေနာ္ စိတ္ထဲ ရွိတာကုိ ေၿပာရရင္ အခုလုိ ခ်စ္သူစုံေတြထဲ ၾကားမွာ ဒီကိစၥၾကီးေတြ ေရပန္းစားလာတာ ကုိ တတ္ကၽြမ္း နားလည္တဲ႕ ပညာရွင္ေတြ အေနနဲ႕တားဆီးသင္႕တယ္လုိ႕ ထင္ၿမင္ ယူဆမိပါတယ္ ။


မိန္းကေလးမ်ား အေနၿဖင္႕လည္း သတိထား ဆင္ၿခင္သင္႕ပါတယ္ ။ ကုိယ္႕နဲ႕အၿပင္မွာ ေတာင္ ေတြ႕ၿပီး ေနၿပီဘဲ ဓါတ္ပုံေတြ ၊ video မွတ္တမ္းတင္ခြင္႕ကုိ တမင္ဘဲခြင္႕ၿပဳတာလား ၊ ဘယ္ေတာ႕မွ သစၥာေဖာက္မွ မဟုတ္ဘူးလုိ႕ ကုိယ္႕ခ်စ္သူကုိ ယုံၾကည္လုိ႕ဘဲ လား ဆုိတာေတာ႕ မသိဘူး ၊ ေသခ်ာတာ တခုက အဲဒီလုိ ခြင္႕ၿပဳလုိက္ၿခင္းဟာ မိမိတုိ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာတင္ မကပါဘူး ၊ မိသားစုရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာပါ အဖတ္ဆည္လုိ႕ မရေအာင္ က်ဆင္းသြားေစတယ္ဆုိတာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္စားေစခ်င္ပါတယ္ ။ ေနာက္တခ်က္ ဒီလုိလုပ္ရပ္ေတြဟာ ၿပည္႕တန္ဆာ တစ္ေယာက္ထက္ေတာင္ ေအာက္တန္းက်တယ္ ဆုိတာ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္ ။ ၿပည္႕တန္ဆာ မိန္းကေလးေတာင္ သူနဲ႕ အေပ်ာ္ရွာေနသူကုိ ဘဲ ေဖ်ာ္ေၿဖမႈ ေပးတာပါ ။ အခုကေတာ႕ လူတုိင္းရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြကုိ ညစ္ႏြမ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ႕ အလုပ္ၾကီးကုိ ၿမိန္ရွက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနတာကုိ ဘာသာတရား ရႈေထာင္႕ကေန ၾကည္႕ရင္ အင္မတန္ၾကီးတဲ႕ အကုသုိလ္ အလုပ္ၾကီး ၿဖစ္သလုိ လူမႈေရး ရႈေထာင္႕က ၿပန္ၾကည္႕ရင္လည္း အင္မတန္ကုိ ယုတ္ညံ႕ေသးသိမ္တဲ႕ စိတ္ထားနဲ႕ လူငယ္ေတြကုိ ဖ်က္စီးလုိက္သလုိ ၿဖစ္ေနပါတယ္ ။

ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းေတာင္ စိတ္နဲ႕ကုိယ္ တထပ္တည္း မက်ႏိူင္တဲ႕လူသားေတြ ဘ၀မွာ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ခ်စ္သူ ဘ၀ မွာ အယုံလြန္ၿပီး တဒဂၤ သာယာမႈ အတြက္ မလုပ္သင္႕မလုပ္ထုိက္တာေတြ လုပ္ေနတာကို အသိညဏ္ေလးေတြနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး စဥ္းစားတတ္ၾကေအာင္ ၀ုိင္း၀န္း တားဆီးေပးၾကဖုိ႕ မိတ္ေဆြတုိ႕ကုိ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္ ။ ကုိယ္ရဲ႕ ပုံရိပ္စစ္ကုိ အၿပင္မွာေတြ႕ၿပီးတာေတာင္ မွတ္တမ္းတင္ထားခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ႕ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ယုတ္ညံ႕တဲ႕ စိတ္ထားေတြကုိ သတိထားၾကပါလုိ႕ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္ ။ နံမည္ၾကီး အႏုပညာရွင္မ်ား အေနၿဖင္႕လည္း အေနအထုိင္ အၿပဳအမူ အေၿပာအဆုိေတြ ဆင္ၿခင္သင္႕ပါတယ္ ။


ႏူိင္ငံတကာမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ႕ အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုံ ၊ ၿပဳမူ ေၿပာဆုိ ေနထုိင္ပုံေတြကုိ လူငယ္ေတြက စံၿပ နံမူနာ ထားၿပီး အတုယူ ေနၾကတာပါ။ အဲဒီေတာ႕ နံမည္ၾကီးလုိတာနဲ႕ အေဖာ္အခၽြတ္ အသားေပး ပုံရိပ္ေတြကို အသုံခ်ၿပီး လူငယ္ေတြကုိ လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေနတာ အႏုပညာရွင္တုိ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး ။ မင္းသမီး တေယာက္ လုိးရွင္းလိမ္းလို႕ နံမည္ၾကီးတာကုိ အၿခားလူေတြက ၀ုိင္း၀န္း ဟန္႕တားၾကမယ္႕ အစား သူက လုိးရွင္းလိမ္းရင္ ငါတုိ႕ကလည္း အားက်မခံ တဲ႕ စိတ္ဓါတ္နဲ႕ လုိက္ၿပိဳင္ေနၾကတာ စစ္မွန္တဲ႕ အႏုပညာ မဟုတ္ပါဘူး ဆုိတာ အႏုပညာရွင္မ်ား ကုိ ေလးစားစြာ အသိေပးလုိပါတယ္ ။ စနစ္တခု၏ အသိညဏ္ အဆိပ္ခတ္မႈ ေၾကာင္႕ ယိုင္နဲ႕ေနတဲ႕ လူငယ္ေတြရဲ႕ ကုိယ္က်င္႕တရားကုိ အႏုပညာရွင္ မ်ားက ၿပန္လည္ တည္႕မတ္ေပး ႏူိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးၾကမယ္ ဆုိရင္ မ်ားစြာ ၀မ္းေၿမာက္မိမွာ အမွန္ပါဘဲ ။

တမ်ိဳးသားလုံး အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ၿမင္႕မားေရး ဆုိတဲ႕ ဦးတည္ခ်က္နဲ႕ ခ်ီတက္ေနတဲ႕ လက္ရွိအစုိးရရဲ႕ လုပ္ရပ္သာ မွန္ကန္ခဲ႕ရင္ အဲဒီလုိ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႕လူငယ္ေတြကုိ လမ္းမွားေရာက္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ႕ ကုိယ္တုိင္ရုိက္ကူး တည္းၿဖတ္ တင္ဆက္ ၿပသေနတဲ႕ လူေတြနဲ႕ ၀ုိင္း၀န္း ၿဖန္႕ၿဖဴးေပးေနတဲ႕ ညစ္ညမ္း website မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးသင္႕ပါတယ္ ။

ၿမင္႕ၿမတ္တဲ႕ ေယာက်္ားဘ၀ ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားပါလွ်က္ နဲ႕ ယုတ္ညံ႕တဲ႕ စိတ္ထားေတြကုိ ေမြးၿမဴေနၾကတဲ႕ ညီအစ္ကုိေတြ အေနနဲ႕လည္း ကိုယ္႕ရဲ႕ ႏွမ ၊ အစ္မေတြနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ယုတ္မာတဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြ ကုိ ေဖ်ာက္ၿပီး ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ေလးေတြ ေမြးေစခ်င္ပါတယ္ ။ ယူတာ မယူတာ အပထား ၊ ေက်ာရရုံ ေတာ႕ မၾကံၾကပါနဲ႕ ။ ပန္းေကာင္း အညြန္႕ခ်ိဳး မလုပ္ၾကပါနဲ႕ ။ ဒီေန႕ခတ္နဲ႕ ဒီခ်ိန္ခါမွာ ဒီလုိ အလုပ္ေတြကုိ အခ်ိန္ေပးၿပီး လုပ္ၾကမယ္႕ အစား အက်ိဳးရွိတဲ႕ အလုပ္ကုိ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္ ။ တုိင္းၿပည္ အဘက္ဘက္ က နိမ္႕က်လို ႕ ႏူိင္ငံတကာ အလယ္မွာ မ်က္ႏွာငယ္ေနရတဲ႕ အခ်ိန္အခါမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အက်င္႕စာရိတၱကုိ ပ်က္ၿပားေစမယ္႕ ဒီလုိ ညစ္ညမ္းမႈ ေတြ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္သူမ်ားနဲ႕ ကူညီၿဖန္႕ၿဖဴးေပးသူမ်ား အေနနဲ ႕ ဒီလုိ အက်ိဳးမရွိတဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ရပ္တန္႕ေပးၾကဖုိ႕ အထူးေလးစားစြာ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္ ။


က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္နဲ႕ လူမ်ိဳး အနာဂတ္မွာ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစဖုိ႕ အတြက္ဆုိ လူငယ္ေတြကုိ အဓိကထား တည္ေဆာက္ ရမယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ထားတဲ႕ က်ေနာ္ အေနနဲ႕ ဒီလုိ စာမ်ိဳးကုိ ေရးသင္႕တယ္လုိ႕ ယူဆလုိ႕ ေရးလုိက္တာပါ ။ စနစ္တခုရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေၾကာင္႕ အနာဂတ္ အလင္းေရာင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ႕ လူငယ္ေတြဘ၀ ကုိ ထပ္မံၿပီး ေမွာင္မိုက္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ႕ အခုကိစၥၾကီးဟာ တုိင္းၿပည္တၿပည္ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႕ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေနပါတယ္ ။ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႕လည္း တဘ၀လုံး စစ္မွန္တဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႕ အတြက္ တခဏတာ သာယာမႈေတြကုိ ေရွာင္ရွားၾကကာ မိမိတုိ႕ဘ၀ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္သာ တစုိက္မတ္မတ္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကပါ ။ အဓိက အေရးၾကီးတဲ႕ ဘ၀ အေၿခခံရပ္တည္မႈ ခုိင္မာမႈ ရွိေအာင္ အရင္ဆုံး မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ဒီလုိ တခဏ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ ေနာက္ကုိ မိန္းေမာစြာ လုိက္ပါေနၾကရင္ အသက္တာ လုံး ေနာင္တ ဆုိတဲ႕ စကားလုံးၾကီးကုိ ရင္မွာပုိက္ၿပီး ဘ၀ ခရီးလမ္းကုိ ခက္ခဲစြာ ၿဖတ္သန္းၾကရပါလိမ္႕မယ္ ။


အားလုံးရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ၿပန္ၾကည္႕လုိက္ရင္ ႏူိင္ငံတကာမွ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုဟာ အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္ေတြ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကရတဲ႕ အတြက္ မိမိတုိ႕ေက်ာင္းစားရိတ္ကုိ တဖက္တလမ္းက အေထာက္ အကူ ၿပဳေစႏူိင္သည္သာ မက လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားပါ ရရွိသည္႕ အၿပင္ စိတ္ကူးယဥ္ ဇတ္လမ္းေတြနဲ႕ အခ်ိန္ၿဖဳန္းစရာ လည္း မလုိေတာ႕ပါဘူး ။ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္နဲ႕ ပညာရွင္မ်ားကလည္း လူငယ္မ်ား အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင္႕အလမ္း မ်ား ဖန္တီးေပးၿခင္း စာရိတၱ ၿမင္႕တင္ေရး ေဆြးေႏြးေဟာေၿပာခ်က္မ်ား ကူညီ၍ ပုိ႕ခ်ၿခင္း ၊ လူငယ္ေတြ အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လုိ စီမံကိန္း ခ်သင္႕သလဲ ဆုိတာကုိ အထူးအေလးေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။

လက္ရွိ က်ေနာ္တုိ႕ ႏူိင္ငံ ပကတိ အေနအထားက ဘယ္သူမွ ၿငင္းလုိ႕ မရႏူိင္ေအာင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ပ်က္စီးေနပါတယ္ ဆုိတာ အသိညဏ္ ရွိသူတုိင္း လက္ခံႏူိင္ၾကမွာပါ ။ ဒီလုိ အေၿခအေနမ်ိဳးမွာ လူငယ္ေတြက သာ ရုန္းကန္ လုပ္ရွားမႈ မလုပ္ခ်င္ၾကဘဲ ေရစုန္ေၿမာလုိက္ေနၾကရင္ ေနာင္အခါ၀ယ္ ၿမန္မာ ႏူိင္ငံသား ဆုိတာ ဒီထက္ ပုိၿပီး မ်က္ႏွာငယ္ၾကရပါလိမ္႕မယ္ ။ သစ္ပင္တပင္ကုိ ေနေရာင္ၿခည္နဲ႕ တုိက္ရုိက္မရတဲ႕ ေနရာမွာ ထားၾကည္႕တဲ႕အခါ အဲဒီ သစ္ပင္ဟာ ေနေရာင္ၿခည္ ရွိရာ အရပ္ ကုိ သူတုိ႕ဘ၀ ဆက္လက္ ရွင္သန္ၾကီးထြားဖုိ႕ အတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ ခ်ည္းကပ္ေနၾကတာ ကုိ အတုယူစရာ အၿဖစ္ သေဘာထားၿပီး ဒီေန႕ၿမန္မာႏူိင္ငံက လူငယ္ေလး မ်ား အေနၿဖင္႕လည္း အသိညဏ္ အေမွာင္ခ်ခံထား၇တာက လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ပညာညဏ္ အလင္းရွိရာကုိ အထူးၾကိဳးစား ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ယခုခံစားေနရတဲ႕ ဒုကၡဆုိးၾကီးေတြက ရုန္းထြက္ လြတ္ေၿမာက္ႏူိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပးၾကပါလုိ႕ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးရင္း ေနာင္အနာဂတ္မွာ တုိင္းၿပည္ရဲ႕ ဂုဏ္ေဆာင္ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီး မ်ား အၿဖစ္ ထာ၀စဥ္ ရပ္တည္ႏူိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကကာ ၿမင္႕ၿမတ္ေသာ ကုိယ္က်င္႕တရားကုိ ဂုဏ္ယူစြာ ပန္ဆင္လွ်က္ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ႏူိင္ငံေတာ္ၾကီး ဆီသုိ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခ်ီတက္ၾကပါစုိ႕ ………….။


ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဗမာ႕ေသြး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: