ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသာ က႑ မက်န္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေျပာ

စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသာ က႑ဟူ၍ မက်န္ေတာ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိုးလံုေလလံုခန္းမအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ဆင္းပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႔ကို က႑တခုခ်င္းစီ အေရအတြက္မ်ားျဖင့္ ေျပာထားသည္။

“စစ္အစိုးရ သတင္းစာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သူတို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မိန္႔ခြန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အေရအတြက္ေတြကိုပဲ ေျပာတယ္၊ အရည္အခ်င္းကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာဘူး။ တကၠသိုလ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေဆာက္ေဆာက္ ပညာေရးက နိမ့္က်ေနတုန္းပဲ။ တျခားက႑ေတြမွာလည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အၿမဲ ေနာက္ကခ်ည္း ေနေနရတုန္းပဲ” ဟု ျပည္တြင္းမွ အယ္ဒီတာတဦးက ေဝဖန္ခ်က္ေပးသည္။

နာဂစ္ႏွင့္ ဂီရိ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈ အထိနာေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားတဲ့ ႏိုင္ငံအဆင့္” ကို ေရာက္ရွိေနၿပီး “ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံ” ျဖစ္လာေနသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ေျပာသြားသည္။

၂၀၀၉ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ျပည္ပတင္ပို႔ေသာ ဆန္ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၇ သိန္း ၅ ေသာင္း ေက်ာ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္ဝက္ တင္ပို႔ႏိုင္မႈမွာ ၂ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း၊ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ထက္ဝက္ က်ဆင္းေနေၾကာင္း စစ္အစိုးရ၏ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ပိုင္ ေဒသ႐ံုးခြဲျဖစ္ေသာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ တိုင္းတာေရးအဖြဲ႔ SGS တို႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဂီရိဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ဆန္လက္က်န္ နည္းျခင္း၊ နယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆန္ႏွင့္ စားသံုးဆီမ်ား ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ၂၀၁၀ အစီရင္ခံစာတြင္မူ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မွာ ၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၅.၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တိုးတက္မႈရွိၿပီး ၂၀၁၁ တြင္ ၅.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သံုးသပ္ခ်က္အရ နိမ့္က်လ်က္ရွိေနသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ကိုးခ႐ိုင္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးကို ၁၃ ခ႐ိုင္အထိ ခ်ဲ႕ၿပီးျဖစ္၍ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာ ပညာရွင္မ်ားကမူ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါက အနာဂတ္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးအတြက္ စုိးရိမ္စရာရွိေၾကာင္း ယခု ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးအုန္းက သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းမႈ မျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အခုက သစ္ပင္ ၁၀ ပင္ခုတ္ရင္ ၁ ပင္ပဲ ျပန္စုိက္ႏိုင္တယ္” ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ကိုသာ ဗဟိုျပဳၿပီး ေဖာက္လုပ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာသြားသည္။

တည္ေဆာက္ၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၃၁ ႐ံု၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၆၂ ႐ံုရွိသည္ဟု မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာထားေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ရရွိမႈမွာ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပင္ လံုေလာက္စြာ ရသည့္အေနအထားမရွိဘဲ နယ္ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၍ မီးစက္မ်ားျဖင့္ ေပးေဝေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရနံလုပ္ကြက္သစ္မ်ားလည္း ထပ္မံေတြ႕ရွိထားေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝလုပ္ငန္းမွ ဝန္ထမ္းတဦးက “ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက လာလုပ္တယ္။ ရလာတဲ့ ေငြေတြက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဟုတ္ပတ္တိ မေရာက္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ သူတို႔ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြ ညႊန္မႉးေတြ ေဝစားမွ်စားနဲ႔ ၿပီးေနတာပဲ” ဟု ေျပာသည္။

တႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္းခ်ီ၍ ဝင္ေငြရေနေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္း ႏွစ္ခုကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ လမ်ားကတည္းက ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) အသံုးစရိတ္အတြက္ လႊဲေပးထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းေစၿပီး “ေစာင့္ေရွာက္” ထားသည္ဟု သံုးႏႈန္းေျပာဆိုသြားသည္။

စစ္တပ္သည္ ဆက္လက္၍ တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ကို ကူညီရမည္ဟုလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ဆိုသည္။ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ထိုအခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုး၍ သတင္းေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ႏိုင္ဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ က လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္၏ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁၅၄ ေနရာတြင္ ၈၈၂ ေနရာ အႏိုင္ရထားၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားက မဲမသမာမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားၾကသည္။

ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ မိသားစုဝင္မ်ားက ေရွ႕ဆံုးမွထိုင္ၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အေနာက္တြင္သာ ထိုင္ရသည့္အေပၚ အကဲခတ္သူမ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ သြားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ခရီးစဥ္တြင္လည္း ထိုသို႔ မိသားစုကို ေရွ႕တန္းတင္မႈေၾကာင့္ ေဝဖန္ခဲ့ရသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ခက္ထန္ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: