ေဒါက္တာေစာႏုိင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ရႈံးေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္း

ရန္ကုန္တုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးကုိကိုက ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္မွ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာေစာႏုိင္ကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ေခၚယူေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေဒါက္တာေစာႏုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရသည္ဟု ေျပာဆို လက္မွတ္ ေရးထုိးေစခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အႏုိင္ရ လႊတ္ေတာ္ အမတ္စာရင္း ေၾကညာေသာအခါ ေဒါက္တာေစာႏုိင္အမည္ စာရင္း မပါ၀င္ခဲ့ေပ။

ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လွည့္စားခဲ့ျခင္းႏွင့္ မဲမသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံ ေဒါက္တာေစာႏုိင္က တရား၀င္ တုိင္စာ တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက ေဒါက္တာေစာႏုိင္ကုိ ေခၚယူၿပီး အရႈံးကုိ လက္ခံ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေဒါက္တာေစာႏုိင္ အႏုိင္ရတယ္ဆိုတာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က မွားတာပါ ဆိုၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ္မရွင္က လာေျပာတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ေဒါက္တာေစာႏုိင္က ရႈံးတယ္ေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္က မွားယြင္းခဲ့တာ ျဖစ္လုိ႔ အရႈံးကုိ လက္ခံၿပီး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးပါ ဆိုၿပီး လာေျပာတာ” ဟု ေဒါက္တာေစာႏုိင္ႏွင့္ နီးစပ္သူ ေတာင္ဥကၠလာပသား တဦးက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေစာႏုိင္က အရႈံးကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယခု ရန္ကုန္တုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပသေသာ အႏုိင္အရႈံး မဲစာရင္း စာရြက္ေပၚတြင္ လုံး၀ လက္မွတ္မထုိးေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

“က်ေနာ္ ဒီရလဒ္ကုိ ဘယ္လုိမွ သေဘာမတူႏုိင္ပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာေစာႏုိင္က ဆုိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ္မရွင္တြင္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေျခအတင္ စကား မ်ားသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာေစာႏုိင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ တြင္
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက အႏုိင္ရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့သည္။

မဲရုံေပါင္း ၉၃ ရုံရွိေသာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ တြင္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္က ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးထက္ မဲ ၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အသာစီးရခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေစာႏုိင္၏ မဲရုံ ကုိယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေစာႏုိင္ မတရားရႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းအေပၚ ေတာင္ဥကၠလာပ ေဒသခံအမ်ားစုက ေဒါသ ထြက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက အမတ္ေနရာ အမ်ားစု အႏုိင္ရရွိသည့္အတြက္ ဆႏၵမဲ ေပးၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အစုိးရပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: