ေနာင္အနာဂတ္ သွ်မ္းျပည္ ဖြဲ႔စည္းပံု ေျပာင္းလဲဖြယ္ရိွ

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ လက္ထက္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႔စည္းပံုအရ သွ်မ္းျပည္ကို ၃ ပိုင္းခြဲ ထားရာမွ ေနာင္အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ တစ္ေပါင္းတည္း ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရိွ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ သွ်မ္းျပည္ကိုေတာင္၊ ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ဟူ၍ ေဒသ ၃ ခု ပိုင္းျခားထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို သီးျခားစီ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးရံုးအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ သွ်မ္းျပည္ကို တစ္ေပါင္းတည္းျပန္လည္ထားရိွ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု ခိုင္လံုသည့္ ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ကြက္တစ္ခုက သွ်မ္းသံ ေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

အနာဂတ္ သွ်မ္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖဲြ႔စည္းပံုတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးႏွင့္ ရံုးအဖြဲ႔ထားရိွမည္ ျဖစ္ၿပီး ရံုးအဖြဲ႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၁ ဦး ႏွင့္ ဒုညြန္ခ်ဳပ္ ၃ ဦးခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤကဲ့သို႕ေျပာပါသည္။

“အစိုးရသစ္တက္လာရင္ သွ်မ္းျပည္ကို ေတာင္ပိုင္း ၊ ေျမာက္ပိုင္း ၊ အေရွ႕ပိုင္း မခြဲေတာ့ပဲ တစ္ေပါင္းတည္း အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးေအာက္မွာ ရံုးအဖြဲ႔ရိွမယ္ ရံုးအဖြဲ႔မွာ ညြန္ခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ သူ႔ေအာက္မွာ ဒုညြန္ခ်ဳပ္က ၃ ဦးထားမယ္ ” ဟု ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုသည္။

အဆိုပါဒု-ညြန္ခ်ဳပ္ ၃ ဦးအနက္ တစ္ဦးက လက္ရိွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး႒ာန၏ တာ၀န္မ်ားျဖစ္ေသာ ေျမ စာရင္း ယစ္မ်ိဳး စသည့္ တာ၀န္မ်ားယူမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဦးမွာ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ႏွင့္ က်န္တစ္ ဦးမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကားဆက္ဆံေရးတာ၀န္မ်ား ယူဖြယ္ရိွသည္ဟု သိရသည္။

လက္ရိွ နအဖ ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ သွ်မ္းျပည္ကိုေတာင္၊ ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ဟူ၍ ေဒသ ၃ ခု ပိုင္းျခားထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို သီးျခားစီ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သွ်မ္းျပည္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ လားရိႈးႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ က်ိဳင္းတံုတို႔ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၃ ခုတြင္ စစ္တိုင္း႒ာနခ်ဳပ္ ၃ ခု အေျခစိုက္ထားၿပီး စစ္တိုင္းမႉးမ်ားက ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဒသ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားယူလွ်က္ ရိွသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: