ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၂ ခု ေအးရွားေဝါလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ တြဲလုပ္မည္

ေရႊလီ (၂) ႏွင့္ ဘီးလင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းမွ ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီတခုတို႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Huaneng Lancang River Hydropower Co.,Ltd. တို႔ ပူးေပါင္းကာ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ ေရႊလီ (၂) စီမံကိန္းကို JV/B.O.T စနစ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ သေဘာတူစာခြ်န္လႊာႏွင့္ ဘီးလင္း စီမံကိန္းကို B.O.T စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔က ေရးထိုးၾကေၾကာင္း စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္မွာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာပဲလက္မွတ္ထုိးထားတာ ရွိပါေသးတယ္။ ဘယ္ရက္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျဖစ္မယ္ ဆိုတာကေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။ အထက္လူႀကီးေတြ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ေအးရွားေ၀ါလ္္ကုမၸဏီမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူတဦးက ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။

စက္တပ္ဆင္အင္အား ၅၂၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိမည့္ ေရႊလီ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွာ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္တည္ရွိၿပီး ေရႊလီ (၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးေသာ ေရႊလီ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၇ မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိကာ ႏွစ္စဥ္ ၄၀၃၃ ဂဂၢါဝပ္ (Gwh) ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္း တခုတည္းအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း ကုန္က်ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေရႊလီအမွတ္ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔ ဓာတ္အားထုတ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးစြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ေရႊလီ (၁) မွ ျဖန္႔ေဝေသာ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ မီးအားျပည့္ေသာ္လည္း ပံုမွန္ မလာျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း မတြင္က်ယ္ေၾကာင္း ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ေနေသာ ခ်ီေဖြငယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ CPI Yunnan Internatinal Power Investment Co.,Ltd ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္။ ယင္းစီမံကိန္းမွာ ေမခ၊ မလိခႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္ေပါင္း ၅၉၉ သန္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆိုသည္။

ေမခ-မလိခ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ ဟတ္ႀကီး၊ တာစန္း၊ ဘီလူးေခ်ာင္း စသည္ျဖင့္ တျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္လာမည့္ သံလြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လည္း စစ္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္၊ ထုိင္းတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တည္ေဆာက္ေရး ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ လူမႈေနထုိင္မႈဘ၀မ်ား ထိခိုက္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ေဂဟစနစ္ ညီမွ်မႈကို ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူအခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမ ၆ လအတြင္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံ ရွိေၾကာင္း စစ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုးကားသည့္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ အဆိုအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးစေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုအသံုးျပဳေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲခမွာ တယူနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ (လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တစ္ယူနစ္ ၁၀၀ က်ပ္) သာ ရွိေသာ္လည္း မီးမမွန္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မီးစက္ကိုသာ အားကိုးေနရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက တာ၀န္မယူေတာ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားပါ၀င္ေသာ မီးလင္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ယခုအခါ တယူနစ္လွ်င္ ၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းအထိ ျပည္သူလူထုက ေပးေနရေၾကာင္းသိရသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ဟိန္းသူ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: