လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ေသာ္လည္း မဲ မသမာမႈကို ဆက္တုိက္မည္ဟုဆို

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအနည္းငယ္သာ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ရသေလာက္ အေျခအေနတြင္ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မဲ မသမာမႈမ်ား အေပၚလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြ တရားမမွ်တတာေတြကိုလည္းပဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ျပဳျပင္ရမယ့္ ဥပေဒ ေတြကို ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုသြားမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိဖို႔ေတြကို ေျပာဆိုသြားမယ္” ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္သားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။

မၾကာမီေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္၌ စစ္အစိုးရ ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ) ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကို ယူထားသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္သား အမတ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာ ရရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တခုလုံး၌ စစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ဦးေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ညီညြတ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

“၈၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းေလာက္ကို ႀက့ံဖြံ႕က အႏိုင္ယူထားေတာ့ က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အတြက္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ အျပည့္မရတာ ေသခ်ာပါတယ္” ဟု ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP) ၏ ဥကၠ႒ ဦးလုံစီက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

CPP ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္၌ ၃၈ ေနရာ ၀င္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၁၂ ေနရာ အႏိုင္ရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ရရွိသည့္ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ခ်င္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေျပာဆိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းအမ်ဳိး
သား ပါတီအျပင္ တျခား တိုင္းရင္းသားပါတီ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေရးကိုပါ ေျပာဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလံုစီက ဆက္ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ အျပည့္မရေသာ္လည္း အတိုင္းအတာတခုအထိ ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္က႑ကို ပထမ ဦးစားေပး ေျပာဆိုသြားမည္ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ဆိုေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္က႑၏ အဓိက အေရးပါေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

RNDPပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္၌ ၄၄ ေနရာ၀င္ၿပိဳင္ရာ ၃၅ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ လာမည့္လႊတ္ေတာ္၌ စစ္သားကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႀက့ံဖြံ႔ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၈၅ ရာခိုင္ႏွႈန္းနီးပါး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၈၂ ဒသမ ၅၈ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေနရာရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလုံး၌ ႀက့ံဖြံ႔ႏွင့္ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၈၂ ရာခိုင္ႏွႈန္းခန္႔ လႊမ္းမိုးထားမည္ ျဖစ္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က မတရားဘူးဆိုတာ သိေပမယ့္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံၿပီး မလုပ္ေတာ့ဘူး။ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္မွ ေျပာစရာရွိတာ ေျပာမယ္။ အဓိက တိုင္းရင္းသားတန္းတူ အခြင့္အေရးနဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အေရးေတြကို ေျပာဆို သြားမယ္”ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ေခၚ က်ားျဖဴပါတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း က ေျပာသည္။

က်ားျဖဴ ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလုံး၌ ၁၅၇ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာတြင္ ၅၇ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

“ဖြဲ႔စည္းပုံအရ ေျပာဆိုခြင့္နည္းေပမယ့္ ရသေလာက္ေျပာဆိုသြားမယ္။ အဓိက ရွမ္းတုိင္းရင္းသား တိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္သြားမယ္” ဟုလည္း ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ဆိုသည္။

မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၏ ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ေငြသိန္းကလည္း “ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္က ဘာမွ မတရားဘူး။ တဘက္က လက္ခံထားၾကသလို တဘက္ကလည္းပဲ မတရားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ လိုတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ၾကမယ္ ဆိုလည္း ေမွာက္ၾကတာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္၌ ႀက့ံဖြံ႔ႏွင့္ စစ္တပ္က ဦးစီးေနရာ ယူထား၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ လြတ္လပ္မႈ မရွိသည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ား စည္းလုံး ညီညြတ္စြာ ေျပာဆို ေဆြေႏြးရန္ အေရးပါေၾကာင္းလည္း ဦးႏိုင္ေငြသိန္းက ဆုိသည္။

မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္၌ အမတ္ေနရာ ၃၄ ေနရာ ၿပိဳင္ခဲ့ရာတြင္ ၁၆ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

မိမိတို႔ေဒသမ်ားတြင္ အႏိုင္ရထားေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းသည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏွႈန္း ၀န္းက်င္သာရွိ၍ ေျပာဆိုခြင့္ အလြန္နည္းမည္ဟုလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလုံး ဒီမိုကေရစီရရွိေရး တို႔ကို ေျပာဆိုသြားမည့္ အျပင္ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ ေပၚေပါက္ေရးကိုလည္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္ သြားၾက မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ ဟု ဆိုၾကသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီး၌ က်န္ရွိေနေသးေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အဆိုပါ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၌စစ္အစိုးရ၏ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီသည္ နည္းလမ္းစုံျဖင့္ အႏိုင္ယူခဲ့ျခင္းကို ပါတီတခ်ိဳ႕က ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပ ထားေသာ္လည္း တစုံတရာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ ပုဒ္မ ၆၄ ျဖင့္ အေရးယူမည္ဟုသာ ေကာ္မရွင္က စစ္အစိုးရ မီဒီယာမ်ား၌ ျပန္လည္ေရးသား သတိေပး ထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားကလည္း အသိအမွတ္ မျပဳဟု ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ခင္ဦးသာ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: