လြပ္လပ္ေသာနယ္ေျမတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ က်င္းပ

မိလရီေထာ – ယေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ကို နယ္စပ္ရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္ (VAW) မွ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

VAW အဖြဲ႔အေနႏွင့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္သြားေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခမ္းအနားကို နယ္စပ္ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ခေလာက္ခနီေက်းရြာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

နယ္စပ္တေလ်ွာက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လင္မယားအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိႏွိပ္ခံေနရမႈအေပၚ ပေပ်ာက္သြားေစလိုသည့္ ရြည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ VAW မွ လစဥ္ပံုမွန္ ပညာေပးအစီအစဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန ့တရားမၽွတမႈမရွိဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ကာလအတြင္း နယ္စပ္ ျမဝတီႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူနယ္ေျမမွာလည္း စစ္ေရးတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကရသညည္။ ထိုအထဲတြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ပိုမို ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစံု ခံစားၾကရ သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ ယေန႔ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ကို ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္လာခဲ့သည္။

ထိုမွ်မက ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနက လက္ရွိထက္ ပိုမိုဆိုးရြားလာျပီး အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ဘဝလံုျခံဳမႈကို ပိုမိုထိခိုက္ေစသည့္အတြက္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ေဒသရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မြန္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔၊ တိုးတက္ေသာမြန္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးအစီအစဥ္၊ မြန္ပညာေရးဌာနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပသည္။

နယ္စပ္ေဒသရွိ မြန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ပူးေပါင္းၿပီး ဒီအမ်ဳိးသမီး အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ တြင္ (၈) ၾကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္။

(VAW) အဖြဲ႔ႏွင့္ နယ္စပ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔တို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အစီအစဥ္ တစ္လတစ္ခါ ေပးေနသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကေတာ့ နယ္စပ္ေဒသအၾကာရွိ ပလဲ့ဒြန္ဖိုက္ရြာ၊ ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာႏွင့္ ထီဗဒို႔ေက်းရြာတို႔ က်င္းပခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: