မဲမသမာမႈအတြက္ ပါတီ ၂ ခု ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ရုံးခန္းမ်ားအတြင္း မမွန္မကန္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပါတီ ၂ ခု က သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ တရားစြဲဆုိ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (UMFNP) ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု (NDF) ပါတီတုိ႔က ယခု သတင္းပတ္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ရာ ယမန္ေန႔မွစတင္၍ အမႈကို လက္ခံစစ္ေဆး ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေပါက္ေခါင္း၊ ျပည္၊ ေရႊေတာင္၊ အင္းမ ရဲစခန္းေတြမွာ တင္ထားတဲ့ အမႈေတြကုိ မေန႔က စတင္ စစ္ေဆးေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ တင္ျပတဲ့ သက္ေသေတြကုိ စ စစ္ပါတယ္” ဟု UMFNP ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း သုံးခြ၊ ခရမ္းႏွင့္ ကုိကုိးကၽြန္း စသည့္ ၃ ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ NDFပါတီမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရွ႕ေန ဦးသိန္းေဇာ္ညြန္႔၏ တုိင္တန္း ခ်က္ကုိလည္း သုံးခြၿမဳိ႕နယ္ ရဲစခန္းက ယမန္ေန႔က စတင္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။

NDFပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက “ဦးသိန္းေဇာ္ညြန္႔ တင္ထားတဲ့ အမႈေတြကုိ စစ္ေဆးေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ပါတီရဲ႕ တျခား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြလည္း သူတုိ႔ ဆႏၵသေဘာအရ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ရုံးခ်ဳပ္ကေန ဥပေဒ အႀကံေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ ရွိပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

NDF ပါတီ၏ တျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅ ဦး ခန္႔ကလည္း သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အမႈဖြင့္ၾကမည့္ အလားအလာ ရွိေနၾကာင္း သိရသည္။

ယခုပါတီ ၂ ခုက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း (၁၃) ပါ ျပစ္မႈပုဒ္မခြဲ ၅၉၊ ပုဒ္မခြဲ ၆၄ တုိ႔အရ အမႈဖြင့္ေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက မသမာမႈျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအေနႏွင့္ ၁ ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ (သုိ႔မဟုတ္) က်ပ္ ၁ သိန္းထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ (သုိ႔မဟုတ္) ဒဏ္ ၂ ရပ္စလုံး ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားပါက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ႏွင့္ က်င္းပအၿပီး ၁၅ ရက္ အတြင္း၌သာ တုိင္တန္း ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မတရား မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပအၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေငြ ၁၀ သိန္းတင္၍ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း ၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ယင္းနည္းလမ္းကုိ ေဆာင္ရြက္လုိျခင္း မရွိၾကေပ။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ မင္းႏူိင္သူ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: