ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား လူရယ္စရာျဖစ္ေန

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦးခ်င္းစီ၏ ဆႏၵမဲရရွိမႈ အေျခအေနမ်ား ေၾကညာ ရာတြင္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ေန႔စဥ္ ထုတ္ျပန္ေနေသာေၾကာင့္ ဖတ္ရႈရသည့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ဟာသ အျဖစ္ ေျပာဆုိ ရယ္ေမာေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

စစ္အစုိးရပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆႏၵမဲေပးႏုိင္သူ အေရအတြက္မ်ား မွားယြင္း ေဖာ္ျပျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ထားေသာ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) ၏ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေလာင္းမ်ားက ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏုိင္ရသည့္ပုံစံ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္တခ်ဳိ႕တြင္ မဲေပးသူ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း အပါအ၀င္ အမွားအယြင္းမ်ား ဆက္တုိက္ ေၾကညာ၍ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

“ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုတာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အစုိးရ တရပ္ အသစ္ေပၚထြန္းဖုိ႔ ပဲ့ကုိင္ ေပးေနရတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္း။ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းက အခ်က္အလက္ အလြဲအမွားေတြ ေၾကညာတယ္ဆုိတာ သူတို႔ မဟုတ္တာ လုပ္တယ္ ဆိုတာေတြကို ေပၚလြင္ေစတာေပါ့” ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီတခု မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ အစုိးရပုိင္ သတင္းစာမ်ားထဲတြင္ ေတာင္ငူ မဲဆႏၵနယ္ ၁ ၌ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၇၄၆၄၅ ဦး၊ ၁၀၂. ၀၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု မွားယြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးမွ ေနာက္တေန႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ဦးေရ အမွန္မွာ ၇၆၅၃၅ ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း ၉၉. ၅၇ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈပါရန္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အလားတူ ေတာင္ငူမဲဆႏၵနယ္ ၂ တြင္လည္း မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၈၄၅၃၇ အစား ၈၂၆၄၇ ဟုလည္းေကာင္း၊ မဲေပးသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၇.၆၀ အစား ၈၅.၆၄ ဟုလည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈပါရန္ ေၾကညာထားသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လိမ္တာေတာင္ ယုတၱိရွိရွိ မလိမ္တတ္ဘူး။ မဲေပးသူရာခိုင္ႏႈန္းက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္ေန တယ္။ မဲေပးသူအားလုံး မဲလာေပးတဲ့အျပင္ ပုိေတာင္ ပိုေနေသးတယ္လုိ႔ ေျပာေနသလိုပဲ။ ေတာ္ေတာ္ ဟာသေျမာက္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

အလားတူ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ေန႔ထုတ္ သတင္းစာ မ်ားတြင္လည္း အမ္း မဲဆႏၵနယ္ ၁ တြင္ မဲဆႏၵရွင္ဦး ေရ ၂၆၀၆၅ အစား ၃၇၈၈၆ ဟု လည္းေကာင္း၊ မဲေပးသူ ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၄.၂၈ အစား ၇၁.၇၄ ဟုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း မဲဆႏၵနယ္
မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၁၅၂၆၁၄ အစား ၂၀၅၇၈၅ ဟုလည္းေကာင္း၊ မဲေပးသူရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ အစား ၇၄.၁၆ ဟုလည္းေကာင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) မဲဆႏၵနယ္ ၁ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၁၀၈၂၄၄၅ အစား ၁၀၈၁၉၇ ဟုလည္းေကာင္း၊ မဲေပးသူ ရာခုိင္နႈန္း
၆.၅၁ အစား ၆၅.၀၉ ဟု လည္းေကာင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) မဲဆႏၵနယ္ ၂ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၈၆၇၉၅၆ အစား ၁၀၂၈၆၄ ဟုလည္းေကာင္း၊ မဲေပးသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈.၁၅ အစား ၆၈.၇၉ ဟုလည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈပါရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ တြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီအမတ္ေလာင္း ဦးဘရန္ေရွာင္ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ မဲဆႏၵနယ္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ တြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ အမတ္ေလာင္း ဦးမုန္ေပါန္ေနာ္တို႔က ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အႏိုင္ရေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

“ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ျပည္လုံးကၽြတ္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အမ်ားစုမွာ ႏုိင္တဲ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္လုိ႔ ပယ္ဖ်က္ထားတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ ေတြမွာပါ အႏုိင္ရ ဗိုလ္စြဲတယ္လုိ႔ ေျပာရမလုိပဲ” ဟု ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆရာတဦးကမူ “ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈက အံ့မခန္းပဲ။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္တင္ေလာက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ မရွိတဲ့ ႀကိဳတင္မဲေပး စနစ္မ်ဳိး ဒီမွာ ရွိေနတာကလည္း အရမ္းထူးျခားတယ္။
ကမၻာ့ အံ့ၾသဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မယုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈေတြပဲ။ ပါတီတာဝန္ရွိသူေတြက ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းဝင္ေအာင္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါလို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလိမ္မဲခုိးမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ အမတ္ေနရာ အမ်ားဆုံး အႏုိင္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕က မဲမသမာမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ဥပေဒေၾကာင္း အရ တရားစြဲဆုိရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: