ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး ေက်းလက္လူထု ေငြက်ပ္သိန္းခ်ီကုန္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔၌ သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ မဲ႐ံုတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တာ၀န္ ယူေကၽြးေမြးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“မဲ႐ံုမွဴး၊ မဲ႐ံုေစာင့္တဲ့သူေတြ၊ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ယူတဲ့သူေတြကို ေကၽြးေမြးဖို႔ တာ၀န္ယူခိုင္းတယ္။ ေက်းလက္လူထု ကုန္က်ရတာေပါ့။ တိုက္နယ္အလိုက္သိန္းခ်ီကုန္တယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုေက်းရြာအႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာပါ သည္။

ဧည့္ခံေကၽြေမြးရန္တာ၀န္ယူခဲ့ရေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ-
– တန္႔ယန္းအေရွ႕ဘက္ ၅ မိုင္အကြာ ရြာေပါင္း ၁၀ ရြာပါ၀င္ေသာ လံုမံုေက်းရြာအုပ္စု က်ပ္ ၂၀၀,၀၀၀
– တန္႔ယန္းအေရွ႕ဘက္ ၆ မိုင္အကြာ ရြာေပါင္း ၆ ရြာပါ၀င္ေသာ ေဟြက်ိန္ေက်းရြာအုပ္စု က်ပ္ ၄၀,၀၀၈
– တန္႔ယန္းအေရွ႕ဘက္ ၁၅ မိုင္အကြာ တာေကာင္းအက္ကားလမ္းေဘးရွိ ၀ိန္းမိုင္ေက်းရြာအုပ္စု က်ပ္ ၁၈၀,၀၀၀
– တန္႔ယန္းအေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅-၆ မုိင္ခန္႔အကြာ ရြာေပါင္း ၂၆ ရြာပါ၀င္ေသာ ဟိုမန္းေက်းရြာအုပ္စု က်ပ္ ၂၀၀,၀၀၀
– တန္႔ယန္းအေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၀မိုင္ခန္႔အကြာ ရြာေပါင္း ၁၆ ရြာပါ၀င္ေသာ ေနာင္ခမ္းေက်းရြာအုပ္စု က်ပ္ ၁၇၀,၀၀၀
– တန္႔ယန္းအေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၆ မုိင္အကြာ ရြာေပါင္း ၁၁ ရြာပါ၀င္ေသာ နားေလာ၀္းေက်းရြာအုပ္စု က်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ၎ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ က်ားျဖဴပါတီႏွင့္ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီတို႔ ရရွိေသာ မဲအေရအတြက္ အမွန္မွာ-

ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ အမ်ဳိးသား ျပည္သူ႔ ျပည္နယ္
ေနာင္ခမ္း က်ားျဖဴ ၂၉၂ ၃၁၄ ၃၀၉
ႀကံ႕ဖြံ႕ ၁၄ ၂၃ ၂၃
လံုမံု က်ားျဖဴ ၄၉၉ ၄၉၂ ၄၆၈
ႀကံ႕ဖြံ႕ ၈၆ ၉၃ ၃၃
နားေလာ၀္း က်ားျဖဴ ၃၃၇ ၄၃၇ ၃၃၇
ႀကံ႕ဖြံ႕ ၁၆ ၆၆
ဟိုမန္း က်ားျဖဴ ၁၀၀၂ ၄၂၇ ၃၉၉
ႀကံ႕ဖြံ႕ ၅၇၅ ၁၀ ၁၁
၀ိန္းမိုင္ က်ားျဖဴ ၁၈၅ ၁၉၃ ၂၀၄
ႀကံ႕ဖြံ႕ ၆၉ ၇၉ ၇၆

ေဟြကိန္ေက်းရြာအုပ္စု၌ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္တြင္ က်ားျဖဴပါတီ ၅၀၆ မဲရရွိၿပီး ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီ ၆၀ မဲသာရရွိေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

“ဒီေက်းရြာအုပ္စုေတြမွာ ႀကံ႕ဖြံ႕၊ တစည၊ လားဟူနဲ႔ ၀ ပါတီေတြကိုေတာင္ေက်ာ္ႏိုင္တယ္။ မဲအေရအတြက္ေတြကို ၾကည့္ရင္ လူထုက က်ားျဖဴပါတီကိုဘဲ ေထာက္ခံတယ္။ ေက်းရြာအႀကီးအကဲေတြကို ႀကံ႕ဖြံ႕ကိုထည့္ေပးရမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြရွိေပမဲ့ ေက်းရြာအႀကီးအကဲေတြက ေခါင္းၿငိမ့္ၿပီးဟုတ္ကဲ့လို႔တာေျပာတယ္။ တကယ္တမ္းလိုက္ မလုပ္ဘူး” ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ က်ားျဖဴပါတီႏွင့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီတို႔ ရရွိေသာ မဲအေရအတြက္အမွန္မွာ-

ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီ အမ်ဳိးသား ျပည္သူ႔ ျပည္နယ္
ပန္ဆန္႔ က်ားျဖဴ ၄၇၉ ၅၂၆ ၅၂၁
ႀကံ႕ဖြံ႕
စိန္ေက်ာ့ က်ားျဖဴ ၃၆၆ ၃၆၈ ၃၈၀
ႀကံ႕ဖြံ႕ ၁၃ ၁၃
နားေတာင့္ က်ားျဖဴ ၂၇၇ ၂၇၃ ၂၄၂
ႀကံ႕ဖြံ႕ ၁၄၀ ၁၁
လုတ္ခိုက္ က်ားျဖဴ ၅၁၉ ၅၃၈ ၅၅၁
ႀကံ႕ဖြံ႕ ၅၁ ၃၃ ၄၄

ပိန္းက်ံဳေက်းရြာအုပ္စု၌ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္တြင္ က်ားျဖဴပါတီ ၁၅၈ မဲရရွိၿပီး ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီ ၂၈ မဲသာရရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: