မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီလႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားဆုံးေနရာရ႐ွိ

မင္းခ်မ္း(ႏုိဝင္ဘာ-၁၇)။ ။ ေနျပည္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီအမတ္ ၁၄ ဦး၊ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ အမတ္ ၇ ဦး၊ တစညပါတီအမတ္ ၂ ဦးတို႔ အသီးသီးရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဗမာ၊ ပအုိဝ္းႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္သား မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ အႏုိင္ရ႐ွိခဲ့သည္ဟုလည္း ေဖၚျပပါ႐ွႎသည္။

အထူးသျဖင့္ ႀကဳိတင္မဲမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီအသာရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆႏၵမဲျပားေပးစဥ္တြင္လည္း မဲ႐ုံမႉးမ်ားကုိယ္တုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီအတြက္ မဲေရးျခစ္ေပးသည့္အတြက္ မုဒုံၿမဳိ႕နယ္အတြင္း အျငင္းပြားစရာျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေရးၿမဳိ႕နယ္၊ ဒူးရားေက်း႐ြာ၌ မဲထည့္ေသာေန႔ရက္တြင္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီအား ႐ြာသားမ်ားအစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ ေထာက္ခံေနသည့္အတြက္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ မဲ႐ုံမႉးတစ္ဦး ထြက္ေျပးလုိက္ရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ေတြ႔႐ွိရသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီမဲ႐ွဳံးလ်ွင္ မဲ႐ုံမႉးမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ဟု သက္ဆုိင္ရာေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က ၿခိမ္းေျခာက္ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမဳိ႕နယ္မွ အမည္ေဖၚလုိေသာ မဲ႐ုံမႉးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအားလုံးတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီႏွင့္ တစညပါတီတုိ႔ ေနရာလပ္မက်န္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ၿပီး မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီမွာ ၿမဳိ႕နယ္ ၇ ၿမဳိ႕နယ္သာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဖလုံ-စေဝါပါတီႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာပါတီတုိ႔လည္း ၿမဳိ႕နယ္အခ်ဳိ႕၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေထာက္ခံမႈမရ႐ွိခဲ့ေပ။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၁၀ ၿမဳိ႔နယ္႐ွိၿပီး မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂၀ ႐ွိသည့္အျပင္ ဗမာ၊ ပအုိဝ္းႏွင့္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ၿပီးအၿပီး ျမန္မာျပည္၌ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား
၁။ ေဒါက္တာလွဦး -ေမာ္လၿမဳိင္(၁)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၂။ ေဒါက္တာ တုိးတုိးေအာင္-ေမာ္လၿမဳိင္(၂)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၃။ မင္းေအာင္ႏုိင္ဦး- ေခ်ာင္းဆုံ(၁)- မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၄။ ဦးက်င္ေဖ- ေခ်ာင္းဆုံ(၂)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၅။ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔- သံျဖဴဇရပ္(၁)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၆။ ဦးႏုိင္ဦး(ႏုိင္တလခ်မ္း)- သံျဖဴဇရပ္(၂)- မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၇။ ဦးအုန္းျမင့္- မုဒုံ(၁)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၈။ ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိး(ဦးထြန္းရီ)- မုဒုံ(၂)- မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၉။ ႏုိင္ျမင့္ေဆြ(ႏုိင္လဝီေအာင္)- ေရး(၁)- မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၁၀။ မင္းသိန္းဟန္-ေရး(၂)- မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၁၁။ ဦးထြန္းလႈိင္- သထုံ(၁)- တစည
၁၂။ ဦးသိန္းေဇာ္-သထုံ(၂)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၁၃။ ဦးေမာင္လန္း-ေပါင္(၁)- တစည
၁၄။ မင္းခ်မ္းျမင့္- ေပါင္(၂)- မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၁၅။ ဦးေဌးလြင္- က်ဳိက္ထုိ(၁)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၁၆။ ဦးစိန္ျမင့္-က်ဳိက္ထုိ(၂)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၁၇။ ေဒါက္တာခင္ေမာင္သြင္- ဘီးလင္း(၁)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၁၈။ ဦးဝင္းေမာ္ဦး-ဘီးလင္း(၂)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၁၉။ ဦးလွထြန္း- က်ဳိက္မေရာ(၁)- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၂၀။ မင္းစံတင္-က်ဳိက္မေရာ(၂)- မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ
၂၁။ ဦးသက္ဝင္း- ဗမာတုိင္းရင္းသား- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၂၂။ ဦးေအာင္ေက်ာ္သိန္း- ကရင္တုိင္းရင္းသား- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ
၂၃။ ခြန္ေဖျမ- ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား- ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: