ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ မူ၀ါဒအရ ႏုိင္ငံေရး မေျပာင္းႏုိင္

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ မၿပီးဆံုးေသးသည့္ နအဖ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ရန္ တည္ေထာင္ ထားသည့္ ပါတီျဖစ္သည္ဟု ပါတီထုတ္ သတင္းလႊာ၏ အာေဘာ္က ဆိုသည္။
ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသားေရးမူမွာ နအဖ၏ “ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ၊ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရး ” ဆိုသည့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ရည္မွန္းခ်က္မွာလည္း “ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္တိုးတက္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး” ဆိုသည့္ နအဖ၏အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏိုင္ရထားသျဖင့္ မၾကာမီအစိုးရျဖစ္လာမည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ နအဖက တစ္ဘက္သတ္ ေရးဆြဲထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း တေသြမတိမ္း ေဆာင္ရြက္မည့္ မူ၀ါဒမ်ားပင္ ျဖစ္ သည္။

“ဒါကေတာ့ရွင္းေနတာပါပဲ နအဖက အာဏာဆက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ကိုယ္ပြား ပါတီေထာင္ထားတာပဲေလ လက္ရိွ မူအတိုင္းပဲ ဆက္သြားမွာေပါ႔ အာဏာသိမ္းတယ္လို႔ ေျပာရင္ ၾကားမေကာင္းဘူး အဲေတာ့ဗန္းျပ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္ ဆိုၿပီး အာဏာဆက္ယူတာပဲ မေျပာင္းလဲပါဘူး” လို႔ တရုတ္နယ္စပ္မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ စစ္တပ္က ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏူန္းတြင္ ရယူျပီးသားျဖစ္ရာ ေနာင္ အစိုးရတြင္ စစ္၀ါဒီမ်ားကသာ ႀကီးစိုးထားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားလည္း ဆက္လက္လံုးေထြးေနအံုး မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: