ႀကံ့ဖြံ႕ႏွင့္လည္း လက္တြဲႏုိင္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ႏွင့္ပင္ လက္တြဲမည္ဟု ေျပာဆိုလို္က္သည္။

ယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီက ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အသီးသီးရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာ ရွိမယ္ဆို၊ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ လာပူးေပါင္းခ်င္တယ္ဆို ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီ ဆိုရင္ေတာင္ ဘာမွ ျငင္းစရာ မရွိဘူး။ ျမန္မာျပည္ထဲက လူေတြတင္မကဘူး ကမၻာက လူေတြနဲ႔ေတာင္ ဖိတ္ေခၚၿပီး အားလံုးေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္လို႔ ဘာမွ အထူးျငင္းစရာမရွိဘူး။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္၊ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူနဲ႔မဆုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိေၾကာင္း NLD ပါတီ မြန္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က တဆင့္ျပန္ေျပာျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD မွ ခြဲထြက္ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အား စု (NDF) ကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ၃၇ ပါတီထဲမွ ပါတီတခု အေနႏွင့္သာ ျမင္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာ၍ ထူးထူးျခားျခား ရႈျမင္ သံုးသပ္ထားျခင္း မရွိဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာဆို တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က နားေထာင္ခဲ့ၿပီး ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပန္လည္ေျဖၾကားကာ လူငယ္မ်ား၊အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္လည္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အလိုက္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူ တဦးက ေျပာျပသည္။

NLD အေနျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မွတ္ပံု မတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ သစ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မွတ္ပံုမတင္သည့္ မည့္သည့္ပါတီမဆို ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “NLD ဟာ ၈၈ ကတည္းက တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ ထားခဲ့တဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ တရား ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဆက္လက္ၿပီး ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာကို ဥပေဒ ကိုင္စြဲၿပီး ရွင္းသြားမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း NLD အဖြဲ႕၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ပိုမုိစည္းလံုး လာကာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္သည့္ အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာေသာေၾကာင့္ ပိုမို ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေတာ့မည္ဟု NLD အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ေျပာသည္။

“နယ္ေတြက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္တဲ့ လူေတြေတာင္ ေရာက္လာတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း အားရစရာ အေနအထားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ရတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

NDF ပါတီ အေနႏွင့္ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္မႈရွိ၍ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ေစတနာမွန္မည္ ဆိုပါက NLD ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ဟု ထင္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔က ဆက္ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ မတရားမႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူေရး၊ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ (ILO) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေရး စသည္တို႔ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီးရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈတခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကိစၥ၊ မတရားသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အရာအားလံုးကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ အၿမဲမျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယေန႔ မနက္ပိုင္းက NLD အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္အျဖစ္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေငြေၾကး လံုး၀မယူဘဲ ငွားရမ္းေပးခဲ့သည့္ အိမ္ရွင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါအိမ္ရွင္သည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရျခင္းမ်ား ရွိသည့္ တုိင္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳသည့္ ေနာက္တြင္လည္း NLD ရံုးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ငွားရမ္းေပးထားဆဲ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သံတမန္တခ်ဳိ႕၊ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ညေနပိုင္း၌ ခ်မ္းေျမ့ရိပ္သာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ နရီလင္းလက္ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: