ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ လုံး၀လက္မခံေၾကာင္း RCSS/SSA ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ဗဟုိဦးစီးေကာ္မတီက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲအေပၚ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေၾကျငာခ်က္တြင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါရွိရာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ လုံး၀လက္မခံေၾကာင္း အဓိကေဖာ္ျပထား သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္အစုိးရေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ား ျပည္သူလူထုအား အတင္းအဓမၼမဲေပးခုိင္းျခင္း၊ မသမာ မဲလိမ္၊ မဲခုိးျခင္း၊ ၾကိဳတင္မဲ ေကာက္ ယူျခင္း၊ ရြာသူၾကီးမ်ားအား ကုိယ္စားမဲေပးေစျခင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးသုံး၍ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ရက္နီးမွ မဲရုံေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ အာဏာသုံး၍ ျပိဳင္ဖက္ပါတီအေပၚ ျပသနာရွာအျပစ္ပုံခ်ျခင္း တုိ႕ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မွလုံး၀ လက္မခံေၾကာင္းျပတ္သား စြာဆန္႕က်င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ၾကံ႕ခုိင္ေရးပါတီကအႏုိင္ရ၍ အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္သည္ဆုိေသာ္မွ ျပည္ေထာင္စုျပသနာေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္၊ ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျပသနာကုိေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္၊ ျပည္တြင္းစစ္မီးသာ ပုိမုိ ေတာက္ေလာင္ ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားျပီး စစ္အာဏာရွင္တုိ႕ က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ၊တရားမွ်တမႈမ်ားပေပ်ာက္ ကင္းမဲ့မွသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဤအခ်က္အေပၚ အထူးဂရုစုိက္ စီစစ္ေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအား ေတာင္းဆုိခဲ့၏။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: