တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖစ္ေရးပေလာင္ပါတီတိုင္ၾကား

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တသည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ထြက္ေပၚေစရန္ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ TNP မွ မူစယ္ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

“အဲဒီစာထဲမွာက မူစယ္-ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္အေျခအေနကိုတင္ျပထားတာပါ။ တင္ထားတာတပတ္ေလာက္ရွိၿပီ။ မူစယ္ ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ေခၚေျပာတယ္” ဟု TNP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မိုင္အုန္းခိုင္ ကေျပာပါသည္။

တအာင္းပါတီ၏ မူဆယ္ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တိုင္တန္းစာထဲ၌ -မန္းပူးေက်းရြာအုပ္စု၊ မဲ႐ံုအမွတ္(၁) ၌ ဆႏၵျပဳရန္ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ မဲဆႏၵရွင္အခ်ဳိ႕ မဲဆႏၵမေပးရဘဲ ၎တို႔၏ကိုယ္စားႀကိဳတင္မဲမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း မဲ႐ံုတာ၀န္က်ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွေျပာျပသျဖင့္ မေက်မ နပ္ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥ။

-မဲ႐ံုအမ်ားစု၌ တိုကင္ျပားျပၿပီး မဲလက္မွတ္မ်ားထုတ္ယူခြင့္ျပဳေသာ္လည္း မန္႔စပ္ေက်းရြာအုပ္စု မဲ႐ံု အမွတ္(၁)၌ တံုကင္ျပားလက္မခံ။ သက္ဆိုင္ရာတို႔ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား(သို႔)ယာယီသက္ ေသခံကဒ္ျပားျပႏိုင္မွသာ မဲလက္မွတ္မ်ားထုတ္ယူခြင့္ျပဳၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ားထူေျပာျခင္းေၾကာင့္ မဲမေပး ရဘဲ လွည့့္ျပန္ရသည့္မဲဆႏၵရွင္ တစ္၀က္နီးပါးခန္႔ရွိသည့္ကိစၥ။

-ပန္းေဆးေက်းရြာအုပ္စုမဲ႐ံုအမွတ္(၁)၌ အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္သူကေလးငယ္မ်ားလာေရာက္ မဲဆႏၵေပး ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာမဲဆႏၵရွင္မ်ား တစ္ဦးလွ်င္(၂)ႀကိမ္၊ (၃)ႀကိမ္ မဲဆႏၵေပးခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ကိုယ္စားျပဳ၍ ဆႏၵမဲျခစ္ေပးျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရ သည့္ကိစၥ တို႔ပါရွိသည္။

၎ကိစၥရပ္မ်ားကို ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွအေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးေရႊေမာင္၊ ဦးေက်ာ္ေအး၊ ဦးထြန္းေက်ာ္ႏွင့္ ဦးညီစိန္တို႔က လက္မွတ္ထိုးတိုင္ၾကားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီသည္ သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူစယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ေသာ မန္႔တ႔ံုၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ မန႔္တံု႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆ ဦး ၿပိဳင္ဖက္မရွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: