ေရြးေကာက္ပြဲ မတရားေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

စစ္အစုိးရ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မဲမသမာမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ ေနေသာေၾကာင့္ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေၾကာင္း တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၃ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း ၃ ဦးတို႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ၍ ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္မုိင္ခြဲရွိ Cafe 47 စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈ ဦးတို႔ ပူးေပါင္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ခဲ့ျခင္းမွာ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာဘဲ အင္အားႀကီးသူက အင္အားသုံး ဖိႏွိပ္ အႏုိင္ယူျခင္းကို ခံလုိက္ရေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ လက္၀ယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ား ျပသႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အားလုံးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသူမ်ားမွာ တသီး ပုဂၢလ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခင္သိန္း၀င္း၊ တသီး ပုဂၢလ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး၀င္းကုိကုိ၀င္း၊ တသီးပုဂၢလ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ စုိးလြင္၊ တသီပုဂၢလ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေဇာ္မင္းသိန္း၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ) ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚတင္တင္ရီ၊ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးညဳိမင္းလြင္၊ ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစုိးၾကည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းႏွင့္ ေဒါက္တာစုိးလြင္တုိ႔ မတက္ေရာက္ ႏုိင္ေသာ္လည္း ကိုယ္စားအျဖစ္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဂုဏ္ရည္စုိးက တက္ေရာက္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားကို မဲေပးၾကရန္ လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားက အမွန္တကယ္ မဲ ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီသည္ မဲမ်ားကို မသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူခဲ့သည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း
ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဦးစုိးၾကည္က ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြကုိယ္စား မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးပါမယ္လုိ႔ ကတိ ၀န္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ကုိယ္ကို က်ေနာ္တို႔ မကာကြယ္လုိက္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ မဲေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြကုိ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ပါတယ္” ဟု ဦးစုိးၾကည္က ေျပာသည္။

မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ဦးညဳိမင္းလြင္က ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) သည္ မတရားနည္းလမ္း ျဖင့္ ရရွိေသာ ႀကိဳတင္မဲ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အႏုိင္ယူခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္သားေတြကုိ ျခေသၤ့ကုိ အမွန္ျခစ္ ေထာက္ခံမဲေပးဖို႔ အမိန္႔ေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တယ္။ က်ေနာ္က မဂၤလာဒုံမွာ ၿပိဳင္ေတာ့ စစ္တပ္ေတြရဲ႕ ႀကိဳတင္မဲ အားလုံးက ျခေသၤ့ေဘးမွာ အမွန္ျခစ္ထားတဲ့ မဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးညဳိမင္းလြင္က ရွင္းျပသည္။

တျခား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကလည္း ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ သက္ေသအေထာက္မ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရႏွင့္ အျပန္ အလွန္ ယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ကာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆုိေသာ အျမင္မ်ားကိုလည္း အဆုိပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ဟုလည္း သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၇၁ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ
ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာ အမ်ားစု အႏုိင္ရေနေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: