ေဒါက္တာေစာႏိုင္ အႏုိင္ရၿပီးမွ ျပန္လည္ရႈံးနိမ့္

ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အႏုိင္ရသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္၏ အမည္မွာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ညပိုင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေသာ အႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတြင္ ပါမလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုသို႔ အႏိုင္ရရွိသည္ကို သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ ထိုးေပးၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းတြင္ ပါမလာသျဖင့္ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေတာင္ဥကၠလာ ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကိုယ္တုိင္ မဲ ၆ မဲ နဲ႔ ၿပိဳင္ဖက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးကုိ ႏုိင္တယ္၊ သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ထုိးပါဆုိလို႔ ထိုးေပးခဲ့တယ္။ အခု တကယ့္တကယ္ အႏုိင္စာရင္းမွာက်ေတာ့ ပါမလာဘူး။ ဒါ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က လွည့္စားတာပဲ” ဟု ေဒါက္တာေစာႏုိင္က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာေစာႏုိင္ အႏုိင္ရရွိသည္ဟု ဆုိကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က လက္မွတ္ ထုိးခုိင္းစဥ္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ ႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု (NDF) ပါတီမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚကမ္းခမ္းဒိမ္းတုိ႔ သက္ေသအျဖစ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ တြင္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးတို႔ အဓိက ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒါက္တာေစာႏုိင္သည္ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းရွိ မဲရုံ ၉၃ ရုံစလုံးတြင္ မဲရုံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထားရွိခဲ့ရာ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ညပုိင္း မဲစာရင္းမ်ား ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္ မဲရုံကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ၿပိဳင္ဖက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးကုိ ဆႏၵမဲ ၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိသည္ဟု သတင္းရေၾကာင္း သို႔ေသာ္လည္း ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ၁၄၅ မဲအသာျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိသည္ဟု ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

၎ေနာက္ ေဒါက္တာေစာႏုိင္က မဲလိမ္ခံရေၾကာင္း သက္ေသမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုထံ တင္ျပခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္က ေဒါက္တာေစာႏုိင္ ၆ မဲအသာျဖင့္ အႏုိင္ရရွိသည္ဟု ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ေဒါက္တာေစာႏိုင္အမည္ မပါရွိဘဲ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး အမည္ကုိ အႏုိင္ရသူအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာေစာႏုိင္၏ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာဝတီက ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာေစာႏုိင္ ရႈံးနိမ့္သည္ကို ထပ္မံ အေၾကာင္း ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း ေဒါက္တာေစာႏုိင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ၃ ႀကိမ္တိုင္တုိင္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးသမားတဦးက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အႏုိင္ အရႈံးသည္ ဆႏၵမဲ ရရွိမႈအေပၚ မူတည္ျခင္း မရွိဘဲ ေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္မွာ ထင္ရွားလာသည္ဟု ဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၇၁ ဦး ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း ပါတီတာ၀န္ရွိသူတဦး၏ အဆုိကို ကိုးကား၍ ႏုိင္ငံျခားသတင္း ဌာနမ်ားက ေရးသားထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: