မူစယ္တြင္ က်ားျဖဴ လြတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလံုးႏိုင္၊ ကြတ္ခိုင္ေကာ္မရွင္ မဲစာရင္း မသြင္းႏိုင္

မူစယ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ လြတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလံုးတြင္ က်ားျဖဴ အႏိုင္ရၿပီး  ည ၇ နာရီခြဲအထိ ေကာ္မရွင္က ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ စာ ရင္းသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေနသျဖင့္ ခရိုင္တစ္ခုလံုး မဲစာရင္းမခ်ဳပ္ႏိုင္္ေသးေၾကာင္း က်ားျဖဴပါတီ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သွ်မ္းသံ ေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

“မူဆယ္မွာလြတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလံုး က်ားျဖဴႏိုင္္ပါတယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂ မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရံူးပါတယ္၊ ၿခံဳလိုက္ရင္ေတာ့ က်ားျဖဴကလြတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလံုးႏိုင္္တာေပါ႔ ကြတ္ခိုင္က ေနာက္ဆံုးစာရင္းခ်ဳပ္အတြက္ ပံုစံ ၁၉ မွာစာရင္းသြင္းဖို႔  မဲရံု ေကာ္မရွင္ ေတြက စာရင္းလာမသြင္းေတာ့ အရံူးအႏိုင္္မသိေသးဘူး၊ ကြတ္ခိုင္မွာေလာေလာဆယ္ က်ားျဖဴရံူးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသား လြတ္ေတာ္ဘက္မွာ ႏိုင္္ေခ်ရိွတယ္၊ နမ့္ခမ္း မူဆယ္ ကြတ္ခိုင္ စာရင္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ ကြတ္ခိုင္ကို ေစာင့္လို႔ မရေသးတာ” ဟု က်ားျဖဴႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: