သွ်မ္း ေရြးေကာက္ပြဲျပီး ၂ ရက္ အႏုိင္အရွဳံး မဲရလဒ္ အခ်ဳိ႕

တန္႕ယန္းျမိဳ႕
ယမန္ေန႕ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ ျမိဳ႕တြင္း ၁၀ ရပ္ကြက္ မဲရလဒ္မွာ ရပ္ကြက္ ၉ ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ၅ မွလႊဲ၍ က်ားျဖဴ ပါတီအႏုိင္ရ။ သုိ႕ေသာ္ က်ားျဖဴပါတီႏွင့္္ မဲတ၀က္ခန္႕ေလ်ာ့နည္းရွဳံးေသာ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ၏ မဲအေရ  အတြက္ ကုိ  ့မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ ေအာင္ထပ္ျဖည့္ ျပင္ဆင္ထားသည္ ဟု ေဒသခံတဦးေျပာ။ ရပ္ကြက္ ၉ ႏွင့္ ၅ မွာၾကိဳတင္ မဲေၾကာင့္သာ ၾကံ႕ဖြတ္မဲပုိရ။ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္မတုိင္ခင္က ရပ္ကြက္ ၄/၅/၆ တြင္လည္း တျခား ပါတီ ကုိအသိမေပးဘဲ  ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္၊ ရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ႏွင့္ မယကတုိ႕ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေကာက္ ယူခဲ့။ရပ္ကြက္ ၄ ၌ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၾကံ႕ဖြံ႕အတြက္ ၄၀၀ ေက်ာ္ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ယူ ႏုိင္ခဲ့။ စုိင္းခမ္းလုိင္(အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္) စုိင္းထြန္း၀င္း(ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္) စုိင္းထြန္းထြန္းလြင္ (ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ ) တုိ႕အႏုိင္ရၾကျပီး စုိင္းေအာင္ပြင့္(ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ ) က နယ္ေျမခံတပ္ရင္း ၃ တပ္ မဲရုံမ်ားေၾကာင့္ ၾကံ႕ဖြတ္ကုိမဲ ၆၀၀ ခန္႕ျဖင့္ ရွဳံးနိမ့္။

က်ဳိင္းတုံျမိဳ႕

ေက်းရြာ ၆ ရြာရွိ ကတ္ေတာင္အုပ္စုတြင္ မဲရုံ ၃ ရုံရွိ။ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၈၀၀ ေက်ာ္အနက္ မဲေပးသူ  ၉၀၀ ။ကတ္ေတာင္ အုပ္စု တြင္ လြတ္လပ္စြာမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသျဖင့္ က်ားျဖဴပါတီႏုိင္။ က်ဳိင္းတုံျမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ အားလုံးႏွင့္ တုိက္နယ္ အားလုံး၌  မဲရုံ ၁၂၁ ရုံရွိ။

မုိင္းရယ္

ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ မုိင္းရယ္ျမိဳ႕နယ္ ဟုိတိ အုပ္စု ၀မ့္ဇန္႕ရြာတြင္မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွွိသူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၄၀၀ သာ မဲေပးၾကသျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္မ်ားက ရြာသူ ၾကီး၊ အုပ္စု ဥကၠဌအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ (အမ်ဳိးသမီး) တုိ႕ကုိ ေခၚေဆာင္သြားရာမွ ၉/၁၁ ရက္အထိ ျပန္လြတ္ေပးေသးဟု ဆုိ။ ေက်ာင္းအုပ္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရဖြယ္ရွိဟု သတင္း ထြက္ ။ မုိင္းရယ္ျမိဳ႕ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၀ ေလာက္ မွာေတာ့ ၾကံ႕ဖြတ္၊ မယကႏွင့္ နယ္ေျမခံမ်ား၏ ဖိအားေပး ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေဒသခံမ်ား၏ ကုိယ္စား အုပ္စု ဥကၠဌတုိ႕က ၾကံ႕ဖြတ္ေထာက္ခံမဲျခစ္ေပးရ။

မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ားျဖဴပါတီ ႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ တို႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ အဓိကယွဥ္ၿပဳိင္ၾကရျပီး က်ားျဖဴပါတီမွ အႏိုင္ရ –

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)  –

စိုင္းခမ္းလိုင္ (က်ားျဖဴ) ၉၇၄၈ မဲ (ႀကိဳတင္မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)
ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း (ႀကံ႕ခိုင္ေရး)  ၄၆၆၂ မဲ (ႀကိဳတင္မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)
ဦးေပၚဦး (တစည) ၁၇၉ မဲ (ႀကိဳတင္မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)
ေလာ္ရွင္းကြမ္း (ကိုးကန္႔) ၉၀ မဲ (ႀကိဳတင္မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ –

စိုင္းသီဟေက်ာ္ (က်ားျဖဴ) ၉၇၁၃ မဲ (ႀကဳိတင္မဲ ၁၆၃ မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)
စိုင္းထြမ္းဆာ (ႀကံ႕ခုိင္ေရး) ၅၁၀၃ မဲ (ႀကဳိတင္မဲ ၃၂၃၆ မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁) –

စိုင္းစံေဖ (က်ားျဖဴ) ၅၂၂၈ မဲ (ႀကိဳတင္မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)
စိုင္း၀င္းခိုင္ (ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ၂၈၇၂ မဲ (ႀကိဳတင္မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၂) –

စိုင္းေလာ၀္ခမ္း (က်ားျဖဴ) ၄၅၉၄ မဲ (ႀကိဳတင္မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)
စိုင္းခမ္းေကာ္ (ႀကံ႕ခိုင္ေရး) ၂၀၃၂ မဲ (ႀကိဳတင္မဲ ထည့္သြင္းေရတြက္ၿပီး)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: