မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ကို နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကာဒ္ျပားျပဳလုပ္ေပးေန

ဆူးပန္း(ေအာက္တုိဘာ-၃၀)။ ။ လာမည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးရန္အတြက္ မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ မ်ားႏွင့္တပ္မိသားစုဝင္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္လူဝင္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မွ နိုင္ငံသားစီစစ္ေရး ကာဒ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနသည္ဟု တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ေျပာပါသည္။

တပ္မိသားစုဝင္ႏွစ္ရာနီးပါးကို ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ေကာ့ဘိန္းတိုက္နယ္တြင္ ျမိဳ႕နယ္လဝကအဖြဲ႔မွ လူအင္အားစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားေကာက္ယူျပီး မၾကာမီ နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကာဒ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးေတာ့မည္ဟုအဆိုပါတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးမွ ယခုလိုေျပာပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ အခုေကာ့ယကၡမွာ နဲနဲဘဲထားထားတယ္။ အခုေကာ့ဘိန္းမွာမွတ္ပုံတင္ လာလုပ္ေနရတယ္ေလ။ လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာမဲထဲ့ဖို႔အတြက္ေပါ့။ အခုဓါတ္ပုံေတြရိုက္ေနတယ္။ ပုံစံ(၁ဝ)ျဖည့္ေနတယ္။”

ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ လက္နက္အပ္ႏွံပြဲ က်င္းပခဲ့ျပီး မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္(၁၂၅)ဦးႏွင့္ လက္နက္(၅ဝ)ေက်ာ္ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။

အဆိုပါလက္နက္အပ္ႏွံပြဲအခန္းအနားတြင္ အေရွ႕ေတာင္တိုင္း တိုင္းမွဴးေဟာင္း၊အမွတ္(၄)ကစထမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္နိုင္ဝင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းတိုင္းမွဴးသစ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းေနလင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးခွဳပ္ေဇာ္မင္း အပါအဝင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခန္းအနားတြင္ မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးနိုင္ေရွာင္မွ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီအေနႏွင့္ တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကိုလက္မခံသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ္ လည္း မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုေထာက္ခံသြားမွာျဖစ္သလို မဲေပးသြား မည္ဟု အစိုးရပိုင္သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။

လက္နက္ခ်တပ္ဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္မိသားစုမ်ား မဲေပးရန္အတြက္ နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကာဒ္ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

သို႔ေသာ္ လည္း မည္သည့္နိုင္ငံေရးပါတီကိုမဲေပးရမည္ဟု ညႊန္ၾကားလာျခင္းမရွိေသးဟု မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကေျပာပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာလူဦးေရစာရင္းကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးျဖစ္ရာ မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးထပ္မံျပဳလုပ္ေပးျပီးမဲဆႏၵ ဦးေရ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျပဳေပးျခင္းသည္ ျပဌာန္းခ်က္ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမွဳမရွိေသာ္လည္း စစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ သေဘာ အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳေပးေနရသည္ဟု မြန္နိဳင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ကို (၂ဝဝ၈)ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွအနားယူထားေသာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္နိုင္မွ စစ္အစိုးရႏွင့္နားလည္မွဳရယူကာ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

တပ္အသြင္ေျပာင္း လဲေရးကိုလက္မခံသည့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္လာခဲ့လ်ွင္ မြန္ျပည္သစ္ ထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရယူရန္အတြက္ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွေျပာပါသည္။

တပ္ဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္နိုင္ကြယ္လြန္သြားျပီးေနာက္(၂ဝ၁ဝ)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လက္နက္ခ်ရာမညတပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးနိုင္ေရွာင္မွ ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ယခု အခါ ကရင္ျပည္နယ္၊ဖါးအံျမိဳ႕နယ္၊ေကာ့ယကၡအထူးေဒသတြင္ မြန္ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္ကို အေျခစိုက္ထားသည္။

http://www.youtube.com/v/Xx9c5s4_z1k?fs=1&hl=en_US
ႏုိင္ေရွာင္အဖြဲ႔လက္နက္ခ်အခမ္းအနား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: