ကၾကီး ခေခြး ႏူိင္ငံေရး သမား

ယေန႕ ႏူိင္ငံေရး သမားေတြ ခံယူခ်က္ေတြ မွားေနၾကတယ္လုိ႕ခံစားရတယ္သူတုိ႕ေတြရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတြ လြဲေနလုိ႕သေဘာထား ေတြက ဆန္႕က်င္ ေနၾကတာပါ ။ ေနာက္တခ်က္လူငယ္ေတြအေပၚကုိထားရွိတဲ႕သေဘာထားအၿမင္ေတြကပုိၿပီး က်ဥ္းေၿမာင္း လာသလုိ

ခံစား ရပါတယ္ ။
ဒီေန႕ေခတ္လူငယ္ေတြထဲမွာ ႏူိင္ငံေရး အေၾကာင္းကုိ စိတ္၀င္စားတဲ႕ လူေတြ တၿဖည္းၿဖည္းမ်ားလာၾကတာကုိ အားတက္ ဖြယ္ရာ ေတြ႕ၿမင္ခံစား ၾကရပါတယ္ ။ လူငယ္ပီပီ ေၿပာခ်င္သည္႕ ကိစၥတရပ္ကုိ ပြင္႕လင္းစြာ တင္ၿပခြင္႕ရသည္႕ ေခတ္ဟု ဆုိလွ်င္လည္း မမွားႏူိင္ပါ ။ ယေန႕ နည္းပညာ၏ အစြမ္းကုိ အသုံးခ်ကာ ကုိယ္ရင္ထဲ ရွိသမွ် ထုတ္ေဖာ္ ေၿပာလုိ႕ရသည္႕ ေခတ္တြင္ လူငယ္မ်ား သည္ သူတုိ႕ရင္ထဲက ခံစားခ်က္မ်ားကို စာတစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းၿဖင္႕ သရုပ္ေဖာ္ ေရးၿပၾကသလုိ ၊ အခ်ိဳလူငယ္မ်ားသည္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ ေလာက္နီးပါး ေဖာ္ထုတ္ကာ ေရးသားၿပလာၾကပါသည္ ။

ၿပည္တြင္းတြင္ သတင္းအေမွာင္ခ်ၿခင္းကုိ ခံထားရသည္႕ အၿပင္ပညာရွင္ အမည္ခံကုိယ္က်ိဳးရွာလုိသူမ်ားကလည္း သမုိင္းၿဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ေဇာက္ထုိးေရးကာ လူငယ္မ်ား၏ အသိညဏ္ကုိ အဆိပ္ခတ္ေန ၾကသည္ကုိ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ ႏူိင္ငံတြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရွိရပါသည္ ။ ကံအားေလ်ာ္စြာ နည္းပညာ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင္႕ လူငယ္မ်ားသည္ သူတုိ႕ပုံသြင္းသမွ် လက္မခံခဲ႕ၾကဘဲ သတင္း အမွန္မ်ားႏွင္႕ သမုိင္းၿဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ ေလ႕လာဖတ္ရွုကာ ႏွုိင္းယွဥ္ စဥ္းစားလာတတ္ၾကၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္ ။
ထုိအခါ သူတုိ႕ရင္ထဲက အသိတရားက အမွန္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေၿပာၾကားလုိလားၾကသည္ ။ ၿပင္ပကမာၻတြင္ အမွန္တရားကို ေၿပာဆုိခြင္႕မရသည္႕ အခါ ေၿပာဆုိခြင္႕ရသည္႕ ေနရာမ်ားတြင္ သူတုိ႕ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလွ်က္ ရွိသည္ကုိ အမ်ားအၿပားေတြ႕ရွိရေလသည္ ။ သူတုိ႕သည္ ႏူိင္ငံေရး ပညာရွင္ မ်ားမဟုတ္ၾကေခ် ။ ႏူိင္ငံအေရးကုိ စိတ္၀င္စားကာ သမုိင္းအမွန္မ်ားကုိ သိၿမင္လာရၿခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင္႕ လက္ရွိအစုိးရ၏ သေဘာထား မ်ားကုိ လက္မခံလုိေသာ စိတ္ေၾကာင္႕ေရးသားတင္ၿပလာၿခင္းသာၿဖစ္သည္ ။ထုိကဲ႕သုိ႕ ေရးသားခ်က္မ်ားကုိ ပညာရွင္မ်ားဘက္မွ ၾကည္႕လွ်င္ ပညာသား မပါသည္႕ အေရးအသား ေၿပာဆုိမႈကုိ အမွားဟု ယူဆကာ တန္ၿပန္ေရးသားခ်က္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ေရးသားလာၾကသည္ ။ အမွန္တကယ္ ၿဖစ္သည္႕သည္က သူတုိ႕ေတြ၏ အမွားမ်ားကို ၿပစ္တင ္ေၿပာဆုိၿခင္း ထက္ လမ္းမွန္ ကုိ ၿပႏူိင္မည္႕ စာသားမ်ာၿဖင္႕ ေဆြးေႏြးတင္ၿပသင္႕သည္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆမိေလသည္ ။

ဒီေန႕အခ်ိန္အခါတြင္ ၿမန္မာႏူိင္ငံတြင္းမွ ႏူိင္ငံေရး အသိပညာၾကြယ္သည္႕လူငယ္ထုမ်ားေပၚေပါက္လားေရးသည္ လြန္စြာ အေရးၾကီးလွ်က္ ရွိေပသည္ ။ တုိင္းၿ့ပည္ကုိ ခ်စ္ၿမတ္ႏူိးသည္႕ စိတ္မ်ားေနေသာ လူငယ္မ်ားကို လက္တြဲကာ ေခၚယူရမည္႕ အခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ။ သူတုိ႕သည္ ႏူိင္ငံေရး အသိအၿမင္ မၾကြယ္၀ေသာ္လည္း ႏူိ္င္ငံကုိ ခ်စ္သည္႕ စိတ္ဓါတ္မ်ား ဖုံလႊမ္းေနေသာ ေၾကာင္႕ အင္အားစု တရပ္အၿဖစ္ အသုံးခ်ရမည္႕ အခ်ိန္အခါၿဖစ္သည္။
လူငယ္မ်ားပင္ ၿဖစ္ေသာၿငား တုိင္းၿပည္ကုိ ခ်စ္သည္႕ စိတ္ထားကုိ ၿမတ္ႏူိးတန္ဖုိးထားသင္႕လွေပသည္ ။

ဤေနရာတြင္ ဥပမာ ေပးလုိသည္မွာ ေက်ာင္းေနကာစ ကေလးသည္ ကၾကီး ခေခြးပင္ စေရးၾကေသာ္လည္း မည္သူမွ ထုိလုပ္ရပ္ကုိ ပညာသား မပါသည္႕ အေရးအသားဟု မကန္႕ကြက္ၾကပါ ။ အဘယ္ေၾကာင္႕ ဆုိေသာ္ ပညာသင္႕ယူမည္႕ ေက်ာင္းသားတုိင္းသည္ ကၾကီးခေခြးမွ ပင္ စတင္ သင္ၾကားရၿခင္းေၾကာင္႕ ၿဖစ္ေလသည္ ။ ထုိကၾကီးခေခြးေရးေနသာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ မည္သူမွ် ပညာရွင္ မၿဖစ္လာႏူိင္ဟု ေ၀ဖန္ ေၿပာဆုိသံ မၾကာဖူးပါ ။ သုိ႕ေသာ္ ယေန႕အခ်ိန္ ႏူိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ကၾကီးခေခြး စတင္ ေရးက်င္႕ ေနသည္႕ လူငယ္မ်ားကုိ လမ္းမွန္ၿပၾကရမည္႕ အစား ခ်ိဳးႏွိမ္ေ ရးသား ေနၾကသည္ မ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ တုိင္းၿပည္ခ်စ္စိတ္ကုိ ဖ်က္စီးၿပစ္ရာ ေရာက္ရွိေနသည္ ။

လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ဒီမုိကေရစီ ႏူိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္လုိလွ်င္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑ကုိ ေသခ်ာစြာ ထည္႕သြင္းစဥ္းစားသင္႕သည္ ။ ယခု အခ်ိန္တြင္ ကၾကီးခေခြး ေလာက္ကုိ ေရးသားႏူိင္သူမ်ား သာ ၿဖစ္ေပမယ္႕ ေနာင္အခါတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည္႕ ႏူိင္ငံေရး က်မ္းမ်ားကို ပင္ ေရးသားလာႏူိ္င္ဟု ေထာက္ဆလွ်က္ လူငယ္မ်ားကုိ လက္တြဲေခၚသင္႕သည္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆမိေလသည္ ။ တုိင္းၿပည္အတြက္ ႏူိင္ရာ တာ၀န္ ကို ထမ္းေဆာင္လုိ႕သည္ ကၾကီးခေခြးကုိၾကိဳးစားေရးေနသည္႕ လူငယ္မ်ား ရွိသလုိ ကၾကီးခေခြးေလာက္ကုိ ပင္ စိတ္မ၀င္စားသည္႕ လူငယ္မ်ားကား ရုိက္သတ္၍ မကုန္ႏူိင္ေအာင္ ေပါမ်ားလွေပသည္ ။ ထုိလူငယ္မ်ားကုိ ကၾကီးခေခြး ေရးခ်င္စိတ္ရွိေအာင္ ပင္ သင္ၾကားေပးရအုံးမည္ ။ ထုိသုိ႕ေရးခ်င္စိတ္ရွိေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရမည္႕ အခ်ိန္တြင္ ေရးခ်င္စိတ္ရွိေနၾကည္႕ ႏူိင္ငံခ်စ္စိတ္ကုိ ၿမတ္ႏူိး တန္ဖုိးထားသည္႕ လူငယ္မ်ားကို ခ်ိဳးႏွိမ္ၿခင္းသည္ ပညာရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ား မဟုတ္သည္ကုိ ေတြးကာ အၿမန္ဆုံး ၿပင္သင္႕သည္ဟု အၾကံေပ းလုိပါသည္ ။

ယေန႔ၿမန္မာႏူိင္ငံေရး နယ္ပယ္၏ အားနည္းခ်က္တခုကား အတိတ္မွ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆြဲကုိင္ကာ ပစၥဳပၸန္ အေၿခအေနကုိ ထည္႕မတြက္ဘဲ လွစ္လွဴရွဳ ထားတတ္ၾက ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္ ။ ငါတုိ႕က ဘယ္တုန္းက ၊ ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႕ ပူးေပါင္၍ ဘယ္လုိ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲခဲ႕တာကို အေၾကာင္းၿပဳလွ်က္ သက္သက္ မာန္၀င္႕ေနၾကၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္ဟု ပြင္႕လင္းစြာ ေထာက္ၿပလုိပါသည္ ။ ကၽြႏူ္ပ္သည္ ၈၈၈၈ အေရးအခင္းတြင္ မူလတန္းပညာကုိ စတင္ သင္ၾကားေနရသည္႕ အရြယ္ၿဖစ္သည္ ။ ထုိေၾကာင္႕ ထုိ အခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ၿခင္း မရွိခဲ႔ပါ ။ သုိ႕ေသာ္ ယခု ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏူိင္သည္႕ အသက္အရြယ္ အပုိင္းအၿခားကာလကုိ ေရာက္ရွိေနသသည္ဟု ခံစားရကာ တတ္ႏူိင္သမွ်လူငယ္မ်ားကုိ လမ္းမွန္ၿပႏူိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ႕ပါသည္ ။ ထုိအခါ သမုိင္းေၾကာင္း ရွိသူမ်ားက လက္တြဲေခၚလုိသူမ်ား ရွိသလုိ သမုိင္းေၾကာင္း မရွိေသး၍ ကၽြႏူ္ပ္၏ ကၾကီးခေခြး ေရးခ်င္သည္႕စိတ္မ်ားကုိ ကန္႕လန္႕တုိက္ေနသာ လူမ်ားလည္း အမ်ားအၿပားပင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္ ။ ယေန႕ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဆုိလွ်င္ သာ၍ ဆုိးေသး၏ ။ ႏူိင္ငံေရး ႏွင္႕ပက္သက္၍ ၀လုံး စတင္ေရးရန္ ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားကုိပင္ ဌင္းတုိ႕၏ အာဏာကုိ ထိပါး ေစာ္ကားသူ ဟု သတ္မွတ္ကာ မတရားဖမ္းဆီးကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွိပ္စက္ ၿပလွ်က္ ရွိေနေသးသည္ ။

ကြန္ၿပဴတာကို စတင္သင္ၾကား သင္ယူရသည္႕ အခ်ိန္က စာတစ္ေၾကာင္း ရုိက္ႏူိင္ဖုိ႕ အတြက္ ကီးဘုတ္မွ ခလုတ္မ်ားကုိ ၾကည္႕၍ ရုိက္ရသည္ ။ မည္သည္႕ေနရာ တြင္ မည္သည္႕ အကၡရာရွိေနသည္ကုိ လုိက္လံမွတ္သား ကာ အေလ႕အက်င္႕ မၿပတ္ ၿပဳလုပ္ၾကရသည္ ။ မကၽြမ္းက်င္ၾကေသးသည္႕ အခ်ိန္တြင္ ေႏွးေကြးေလးလံေန ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္သည္႕ အခါ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားက စိတ္၏ ခုိင္းေစခ်က္အတုိင္း လွ်င္ၿမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ လာႏူိင္ၾကသည္ ။ ယခု အခ်ိန္တြင္လည္း ႏူိင္ငံေရး ႏွင္႕ပက္သက္၍ လူငယ္မ်ားသည္ မၿပတ္ေလ႕လာ ဆည္းပူးသင္႕သည္ ။ ေလ႕လာကာစၿဖစ္၍ အခက္အခဲမ်ားၾကာင္႕ ရပ္တန္႕လုိက္လွ်င္ ေနာင္၀ယ္ မည္႕သည္႕ အခါမွ နားလည္လာ မည္မဟုတ္ ။ ထုိသုိ႕ေလ႕လာလုိက္စားကာ ကၽြမ္းက်င္လာသည္႕ အခ်ိန္တြင္ အလြန္အဆင္ ေၿပေခ်ာေမြ႕လာကာ လြန္စြာ အသုံး၀င္လွသည္ကုိ လက္တြ႕က်က်သိၿမင္ႏူိင္ပါတယ္ ။ ႏူိင္ငံသားအားလုံးႏွင္႕ သက္ဆုိင္သည္႕
အေရးကုိ အတုိေကာက္ ေခၚသည္႕ ႏူိင္ငံေရး ဆုိသည္႕စကားကုိ လူငယ္ေတြ နားမွာ ခါးသီးေနၾကအုံးမည္ ၊ ၿငင္းဆန္ေနၾကအုံးမည္ဆုိလွ်င္ေတာ႕ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္ တုိးတက္ထြန္းကားေရး သည္ ေ၀းေနအုံးမည္ၿဖစ္ပါသည္ ။ ႏူိင္ငံေရး ဆုိသည္႕စကားလုံးကုိ လူငယ္မ်ား ႏူတ္ဖ်ားက ခ်ိၿမိန္စဖြယ္ ေကာင္းသည္႕
စကားသံမ်ားၿဖင္႕ အၿပဳသေဘာေဆာင္သည္႕ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ၿဖင္႕ေရေရြတ္သံ ေတြ ၾကားလာရေအာင္ ပထဆုံး ၾကိဳးစားသင္႕ေလသည္ ။
ကုိယ္လုပ္မွ ကုိယ္စားရတာ ။ ႏူိင္ငံေရးကုိ ေ၀းေ၀းေရွာင္ဆုိသည္ အာဏာရွင္ ေတြ အမိန္႕စကားဆန္ဆန္ ေတြ ကုိ ရင္ထဲ သိမ္းပုိက္ထားတာတဲ႕ လူငယ္မ်ား အေနၿဖင္႕လည္း ႏူိင္ငံေရးကုိ ကုိယ္တုိင္ လက္ေတြ႕က်က် ေလ႕လာၿပီး အက်ိဳးမရွိတဲ႕ အယူ၀ါဒ ေတြကုိ စႊန္႕လြတ္ၾကပါလုိ႕ ေတာင္းဆုိ ခ်င္ပါတယ္ ။

အစားအစာကုိ စား၍ ၀မ္းမီးၿဖင္႕ အစာမခ်က္ဘဲ ၿပန္ထုတ္သည္ကုိ အန္သည္ဟု ေခၚသည္ ။
ထုိသုိ႕ အန္ထုတ္လုိက္ရသည္႕ အတြက္ စားထားသမွ် သည္ အက်ိဳးမရွိသလုိ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ခံစားဖူးၾကမည္ ထင္ပါသည္ ။ အစာကုိ ေက်ညက္စြာ ခ်က္၍ လုိအပ္သည္႕ ေနရာတြင္ ခြန္အား အၿဖစ္ အသုံးခ်၍ မလုိသည္မ်ားကုိ စႊန္ထုတ္ပစ္ႏူိင္မွသာ လူခႏၡကုိယ္ အတြက္ အက်ိဳးရွိသည္ ။ ထုိ႕အတူ သူတပါး အေတြးေခၚမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ညဏ္ၿဖင္ မဆင္ၿခင္ မသုံးသပ္ဘဲ လုိက္လံ ေၿပာဆုိ ေနၿခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိသလုိ တခါတရံ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ပါ ခံစားၾကရတတ္ပါသည္ ။ ထုိေၾကာင္႕ မိမိတုိ႕ ဖတ္မိသမွ်ကုိ ကုိယ္ပုိင္ညဏ္ႏွင္႕ ဆင္ၿခင္စဥ္းစားကာ သိမ္းထားအပ္သည္႕ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ကုိးကားရန္ အသုံးခ်သင္႕ သလုိ အသုံမၾကသည္႕ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ လႊတ္ခ်ပစ္သင္႕သည္ ။ ထုိသုိ႕ မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ အမ်ားသိရွိေစရန္ ၿပန္လည္ တင္ၿပေပး အပ္သည္ ။

အာဏာရွင္ မ်ားက တုိင္းၿပည္ကုိ စနစ္တက် ဖ်က္စီးေနသည္႕ အခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕မ်ား ေရးလာၾကသူမ်ား သလုိ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕မ်ားကုိ ရြတ္ဆုိေပးေနၾကသည္႕ အႏုပညာရွင္မ်ား လည္း တၿဖည္းၿဖည္းမ်ား လာၾကသည္ ။ ႏူိင္ငံေရး အလုပ္ကုိ လူငယ္မ်ား အထင္ေသးလာေစရန္ ေရးသားေနသည္႕ လူမ်ားလည္း မနည္းလွပါ ။ လုပ္ရွားသူႏွင္႕ လုပ္စားသူမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ မခြဲၿခားတတ္ဘဲ ၀ါးလုံးရွည္ႏွင္႕သိမ္းကာ ပတ္ရမ္းတတ္ၾကေသာ ပညာရွင္ အမည္ခံ ကုိယ္က်ိဳးရွာ လူတစ္စု၏ အၾကံညဏ္ကုိ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ လက္မခံသင္႕ပါ ။ တုိင္းၿပည္၏ လက္ရွိ အေနအထားကုိ ကုိယ္တုိင္ သိၿမင္ေနရပါလွ်က္ တုိင္းၿပည္အေပၚကုိ သစၥာေဖာက္ကာ ေရးသားေနၾကသည္႕ ပညာရွင္ အမည္ခံ ကုိယ္က်ိဳးရွာ လူတစ္စု စကားကုိ ဆက္လက္ ယုံထားၾကလွ်င္ေတာ႕ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ခါးသီးစြာ ခံစားၾကရအုံမည္မွာ မုခ်ပင္ၿဖစ္သည္ ။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႕အား အၾကိဳက္ ေဆာင္သည္႕အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရးသားသူမ်ား သည္ အမည္အရင္းကုိ ေဖာ္ၿပယုံသာ မက မွတ္ပုံတင္ပါ ပူးတြဲ ခ်ိတ္ထားရင္ေတာင္ ၿပႆနာတက္မည္ မဟုတ္။ သုုိ႕ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မေကာင္းေၾကာင္း ေရးသားသူမ်ားအတြက္ကား အႏၱာရယ္ မ်ားလွသည္ကုိ ယေန႕ ေထာင္တြင္းမွ အသိပညာရွင္ ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားက သက္ေသၿပလွ်က္ ရွိေနပါသည္ ။ ဒါေတြကုိ သိထားပါလွ်က္ႏွင္႕ အမည္၀ွက္ၿဖင္႕ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႕က်င္ေရးကုိ လုပ္ရွားေနသူ မ်ားကုိ ပုဆုိးၿခံဳထဲက လက္သီးၿပေနတယ္ဟု စြပ္စြဲေၿပာဆုိေနသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ ရွိပါ၏ေလာ လက္ရွိအေနအထားကုိ ဆင္ၿခင္ၿပီး ကုိယ္တုိင္ စဥ္းစားသင္႕ေပသည္ ။

ယေန႕ ၿမန္မာႏူိင္ငံ၏ အေၿပာင္းအလဲ သည္ လူငယ္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ဟု ကၽြႏူ္ပ္ ယုံၾကည္ ထားေလသည္ ။ ကၽြႏူ္ပ္သည္သာ မက သမုိင္းကလည္း သက္ေသၿပေနသည္ကုိ အထင္အရွား ေတြ႕ၿမင္ ေနရပါလွ်က္ႏွင္႕ ယေန႕ လူငယ္မ်ား၏ ႏူိင္ငံအေပၚတြင္ ထားရွိေသာ ေစတနာမ်ားကုိ ကန္႕လန္႕တုိက္ေနအုံး မည္ ဆုိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ကုိ မည္သုိ႕မွ် မခ်ည္းကပ္ႏူိင္ပါဟု ကၽြႏူ္ပ္ အသက္ကုိ ေလာင္းေၾကးထပ္ကာ ေၿပာဆုိရဲပါသည္ ။ တုိင္းၿပည္ အေပၚကုိ တကယ္ေကာင္းစားေစလုိသည္႕ စိတ္ဆႏၵရွိသည္႕ ေခါင္းေဆာင္ တုိင္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑ကုိ အထူးထည္႕သြင္း စဥ္းစားေလ႕ ရွိပါသည္ ။ ယေန႕လူငယ္ ေနာင္၀ယ္ လူၾကီး ဆုိသည္႕ စကားသည္ အမွားမရွိ ပကတိ ထင္ရွား လြန္းလွေပသည္ ။ ဒီေန႕ကၾကီးခေခြး ႏူိင္ငံေရးကုိ စတင္ေရးသား ေနသည္႕ လူငယ္မ်ားကုိ လက္တြဲ ၍ မေခၚယူႏူိင္ခဲ႕လွ်င္ စစ္ကၽြန္ အၿဖစ္မွ လြတ္ေၿမာက္ရန္ လမ္းစပင္ မၿမင္ပါ ။ လူငယ္မ်ားကုိ လမ္းမွန္ၿပ၍ လက္တြဲေခၚယူၿခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး ဗ်ဴဟာ ပင္ၿဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားပါသည္ ။ ပညာသင္ၾကားၿခင္း အခန္းဂ႑တြင္ အဆင္႕ေက်ာ္၍ သင္ၾကား၍ မရသလုိ ၿမန္မာႏူိင္ငံေရး အေၿပာင္းအလဲသည္လည္း အဆင္႕ေက်ာ္၍ မရႏူိင္ပါ ။ ေတာ္လွန္ေရး မက်င္းပႏူိင္သေရႊ႕ ေရစုန္ေၿမာ ေနအုံးမည္႕ ႏူိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းဟု ထင္ၿမင္ယူဆမိ ေနပါသည္ ။ အဘယ္ေၾကာင္႕နည္း ဆုိေသာ ယခု က်င္းပမည္႕ ေရြးေကာက္ပြဲ အထေၿမာက္ ေအာင္ၿမင္ခဲ႕လွ်င္လည္း လူ၀တ္ လည္းကာ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္မည္႕ အာဏာရွင္ တစ္စုသာ ေနရာရမည္႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿဖစ္သည္ဟု အဘက္ဘက္မွ တြက္ဆမိေသာေၾကာင္႕ ၿဖစ္ေလသည္ ။

ဤေနရာတြင္ ရသေလာက္ ေနရာေလးေတာ႕ ၀င္တုိးပါရေစ ဟု အာမခံကာ ေၿပာၾကားေနသည္႕ ပါတီ၀င္ မ်ားလည္း သတိထားကာ အေၿခအေနမွန္ကုိ ၿပန္လည္ သုံးသပ္သင္သည္ ။ လႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီး ရက္ေပါင္းကုိးဆယ္ ၾကာမွ ႏူိင္ငံေတာ္ အလံအသစ္ကုိ လႊင္႕ထူရမည္ဟု အေၿခခံ ဥပေဒတြင္ ပါရွိပါသည္ ။ သုိ႕ေသာ္ ေဗဒင္စရာ အားကုိးႏွင္႕ ယၾတာ ေခ်ၿခင္းေလာက္ကုိသာ သိထားသည္႕ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ သူတုိ႕ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ၿပသြားသည္ ။ မည္သူမွ် ကန္႕ကြက္ ေၿပာဆုိ၍ မရပါ ။ ထုိ႕ေၾကာင္႕ ယေန႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီး၍ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လွ်င္ လည္း ယခုကဲ႕သုိ႕ပင္ ၿဖစ္ေနအုံးမည္ကုိ ၿပည္သူမ်ားႏွင္႕ ပါတီ ၀င္မ်ား သတိထားကာ စဥ္းစားသင္႕သည္ ။ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ အေၿခအေနတြင္ ၿပည္သူလူထု ဘက္မွ ရပ္တည္ မေပးႏူိင္ပါဘဲ ေနာင္ အနာဂါတ္တြင္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ ေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ရႊက္ေပးပါမည္ဟု ဆုိသည္႕စကားကုိ မည္႕သည္႕ ဦးေႏွာက္မ်ိဳးၿဖင္႕ စဥ္းစား၍ လက္ခံ၍ ရပါမည္နည္း ။ အမွန္ကုိ သိလွ်က္ အမွားကုိ လက္ခံထား ကာ မထူးဇတ္ခင္းလွ်င္ တုိင္းၿပည္ေကာင္းစားဖုိ႕ ထက္ ပ်က္စီးေစမည္႕ လမ္းေၾကာင္းၾကီးကုိ လူထုကုိ ခ်ီတက္ ခုိင္းေနသည္ႏွင္႕ တူေပသည္ ။

ဒီေန႕ ၿမန္မာႏူိင္ငံ အေၿခအေန သည္ ယခု အတုိင္းဆက္သြား လွ်င္ မၾကာခင္ ဗုံးဗုံးလဲၾကေတာ႕မည္ ။ တုိင္းၿပည္၏ ၀င္ေငြမွန္သမွ်သည္ သယံဇာတကုိ အေၿခခံထား ၿခင္းေၾကာင္႕ ၿဖစ္ေလသည္ ။ ရာသီဥတု၏ ႏွိပ္စက္သည္႕ ဒဏ္မ်ားကုိ ခံစားရသည္႕ ၾကားထဲ ကုိယ္က်ိဳးရွာ အာဏာရွင္မ်ားက တုိင္းၿပည္ဘ႑ာကုိ စိတ္ၾကိဳက္ အလြဲသုံးစား လုပ္ေနၿခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားက ၿပည္သူလူထု အငတ္ေဘး ဆုိက္သြားႏူိင္ပါသည္ ။ သဘာ၀ သယံဇတ အရင္းအၿမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀သလုိ ၊ လူစြမ္းအား အရင္းအၿမစ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္ ။ သုိ႕ေသာ္ အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးမခ်တတ္ၾကသည္႕ ညဏ္အေၿမာ္အၿမင္ ဘာမွ မရွိတဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ တရား၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာ ဆက္လက္ အပ္ႏွင္းၾကမည္႕ ဒီေရြးေကာက္ပြဲၾကီး ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးကုိ လုိက္လံ ႏူိးေဆာ္ေပးေနသူမ်ားလည္း သတိထားကာ ဆင္ၿခင္ေစခ်င္ပါတယ္ ။

ကၽြႏူ္ပ္ႏွင္႕လူငယ္မ်ား၏ ႏူိင္ငံေရး အသိအၿမင္သည္ ကၾကီးခေခြး စတင္ေရးသည္႕ ကေလးငယ္ ပမာ ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္ ။ သုိ႕ေသာ အမွန္တရားကုိ လက္ကုိင္ထား၍ ပစၥဳပၸန္ အေၿခအေနကုိ လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစားကာ ေရးသားၿခင္းေၾကာင္႕ အမွား မဟုတ္ပါ ဟု အာမခံေၿပာၾကား ရဲပါသည္ ။ ထုိေၾကာင္႕ ကၾကီးခေခြး စတင္ေရးသား လာၾကသည္႕ အမွန္တရားကုိ ၿမတ္ႏူိး တန္ဖုိးထားသည္႕ လူငယ္မ်ား ကုိ ကၽြႏူ္္္ပ္ေလးစားပါသည္ ၊ ဂုဏ္ယူသည္ ၊ အားထားသည္ ။ ထုိ႕အတူ တုိင္းၿပည္ကုိ ခ်စ္သည္႕စိတ္ၿဖင္႕ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ ၾကိဳးစားလုိသည္႕ ႏူိင္ငံေရး အသိအၿမင္ႏွင္႕ပက္သက္၍ ၀ လုံးေလာက္ကုိ ပင္ မသိေသးသည္႕ လူငယ္မ်ားကုိ လက္တြဲေခၚယူ လမ္းၿပေပးၾကပါ ။ တုိင္းၿပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္သည္ဟု ခံယူထားၾကလွ်င္ အာဏာရွင္ ဆန္႕က်င္ေရး အတြက္ က်ရာ အခန္းဂ႑က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင္႕ သည္႕ အခ်ိန္အခါ ၿဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ လူငယ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ႏွင္႕ ႏူိင္ငံေရး ပက္သက္၍ တုိင္းၿပည္ တုိးတက္ ထြန္းကားေစလုိသည္႕ ေစတနာႏွင္႕ သတင္းမွန္မ်ား ၊ သမုိင္းၿဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးတြင္ ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံ အၾကံၿပဳ တင္ၿပ လုိက္ရပါသည္ ။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဗမာ႕ေသြး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: