မုန္တုိင္း အပ်က္အစီး

ရန္ကုန္ ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ စုစည္း ေပးပုိ႔ခ်က္မ်ား

ေၿမပုံၿမိဳ ့နယ္ရွိ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပ်က္စီးသြားခဲ့ပါတယ္ အဲဒီကၽြဲႏြားတိ
ရိစၦာန္ပ်က္ဆီးဆုံးရူ့ံး ၿပည္သူမ်ား စားစရာ ေသာက္စရာမရွိ ေနထုိင္စရာမရွိၿဖစ္ေန၍ ရြာဦးဘုန္း
ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ စုၿပီးေတာ့ ဆံၿပဳတ္ေသာက္၍အခုေနထိုင္ၾကၿပီး အခုအဆိုးရြာစြာ
ငိုေၾကြး ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္ အခုေတာ့ ေနထိုင္စရာအိမ္မရွိ စားစရာဆန္းမရွိ လုပ္စရာ
အလုပ္မရွိ အားလုံးေရၿမဳပ္ပ်က္စီးဆုံးရူံးသြားပါတယ္

ေၿမပုံၿမိဳ ့နယ္ ကၽြန္းသာယာေက်းရြာ အိမ္ေၿခ(၅၀၀)ေက်ာ္မွာ အိမ္သုံးအိမ္သာက်န္
ခဲ့ပါတယ္ က်န္တာအားလုံးပ်က္စီးသြားပါတယ္

ၿပင္၀န္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခနွစ္၇ာေက်ာ္မွာ အိမ္ေၿခအားလုံးပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္ အခုေတာ့ ဘာမွမက်န္ခဲ့ပါဘူး

အုန္းေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္အိမ္ေၿခ(၃၀၀)ေက်ာ္မွာ အမ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္ အခုေတာ့အနည္းငယ္က်န္ရွိခဲ့ပါတယ္။
ၿပင္ေခ်ာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၇၀)မွာ ေတာ္ေတာ္ေလပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။လူမ်ားအခုထိဘယ္
ေ၇ာက္ေနတယ္ဆိုမသိရေသးပါ။

ငပသုန္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၆၀၀)ေက်ာ္ရွိသည္မွာ အခုမုန္တိုင္းေၾကာင္းအပ်က္စီးမ်ားရွိခဲ့
ၿပီး အိမ္ေျခ (၄၀၀)ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္

လူေသအေပ်ာက္အရမ္းမ်ားေၾကာင္းသိရွိခဲ့ရပါတယ္

ငသြန္းဦးခ်ဳိင္း ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၂၀၀)ေက်ာ္ရွိသည္မွာ အနည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္
ကုကၠိဳေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၃၀၀)ေက်ာ္ရွိသည္မွာ အခုေတာ့ (၆)အိမ္သာက်န္ရွိခဲ့ပါတယ္

ဆတ္တက္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၈၀)ေက်ာ္ရွိ သည္မွာ အခုေတာ့ အိမ္ငါးအိမ္ေထာင္ေလာက္
သာက်န္ရွိခဲ့ပါတယ္
ေငြတင္းတူးေက်းရြာတြင္အိမ္ေၿခ(၃၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ အခ်ဳိပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။

ေရနီၾကီးေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၃၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ မုန္းတိုင္းေၾကာင္းအိမ္ေၿခအေကာင္းမ
က်န္ဟုသိရသည္။

သေဘၤာေခ်ာင္းေက်းရြာ၌အိမ္ေၿခ(၂၀၀)ေက်ာ္ရွိသည္မွာ အခ်ဳိ႔အနည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။
မိုးသီးနတ္ေတာင္အုပ္စု က်ီးေခါင္းေတာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၂၅၀)ေလာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ၃ပုံ
၂ပုံသာမ်ားေလာက္သာပ်က္စီးခဲ့သည္ဟုသည္သိရသည္။

မိုးသီးနတ္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၁၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ ေတာ္ေတာ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ေလာင္းစာရိုက္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၂၀၀)ေက်ာ္ေလာက္ရွိခဲ့သည္မွာ အားလုံးပ်က္စီးခဲ့သည္။

ကုန္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၂၀၀)ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီး နည္းငယ္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။

၄င္းေက်းရြာမ်ားအၿပင္ပ်က္စီးခဲ့သည္မွာဘုရားေစတီမ်ားနွင့္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား စာသင္ေက်ာင္းစသည္မ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။
ကားလမ္းမ်ားတံတားမ်ားအားလုံးက်ဳိးျပတ္ခဲ့ပါတယ္

မင္းၿပားၿမိဳနယ္ရွိအိမ္ေၿခေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနွင့္ ဘုရားအေဆာက္ဦး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။
၄င္းျမိဳနယ္ရွိ စြန္ရဲေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၉၅၀)ရွိၿပီး အဆိုပါေက်းရြာတြင္(၂၀၀)
ေက်ာ္ေလာက္ပ်က္စီးၿပီး လူေသ လူေပ်ာက္ မရွိခဲ့ပါဘူး ေရတက္၍ အခ်ဳိေသာ ကၽြဲႏြားမ်ားတိရစၱာန္မ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္ဟု ေက်းရြာလူၾကီးကေၿပာပါတယ္

ေၾကာင္ရွည္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိအိမ္ေၿခ(၃၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ အိမ္ေၿခ(၁၀၀)ေက်ာ္ေလာက္
သာပ်က္စီးခဲ့တယ္လုိ႔ၾကား

လက္မယာေက်းရြာတြင္အိမ္ေၿခ(၃၅၀)ေလာက္ရွိ အိမ္ေၿခအမ်ားၾကီးပ်က္စီးခဲ့တယ္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: