မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္အတြက္ႀက့ံဖြံ႔ပါတီမွ ေကာ့ေသာင္းတြင္ယာယီမွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ေပးေန

ဆူးပန္း(ေအာက္တုိဘာ-၂၁)။ ။ ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ဆင္းရာတြင္ အျဖဴေရာင္ယာယီနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာ ပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းထြန္းကားသည့္ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က လာျပီးအလုပ္လုပ္ေနေသာ ေရလုပ္သားမ်ားကိုလည္း ယာယီနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား လုပ္ေဆာင္ ေပးျပီး ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီကိုမဲေပးရန္အတြက္စည္းရံုးမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ဤသို႔ ယာယီနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ေတြျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းႏွင့္ပက္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳး ေရးပါတီဝင္တစ္ဦးကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ၌ ယခုလိုေျပာျပခဲ့ပါသည္။

“အခုနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားဆိုတာက အခုကြ်န္ေတာ္သူတို႔ကိုေျပာထားတယ္။ တရားဝင္ကဒ္ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ မဲဆႏၵအတြက္ေပါ့ေနာ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာေပါ့ဗ်ာ။ မွတ္ပုံတင္မရွိတဲ့လူေတြကို ဒီဥစၥာ ထုတ္ေပး တယ္။ ဒီမွတ္ပုံတင္ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္သူတို႔က ဘယ္ပါတီကိုဘဲမဲထည့္မဲထည့္ေပါ့ဗ်ာေနာ။ ယာယီသက္ေသခံ ကဒ္ျပားလို႔ေရးထားတယ္။ အဲတာအျဖဴ။ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ေတာ့မဟုတ္ဘူး။”

အဆိုပါ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပားလုပ္သူတစ္ေယာက္ကို ဘတ္ေငြ(၅ဝဝ)က်သင့္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ယာယီနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားလုပ္ေပးတဲ့အေပၚ ျပည္သူလူထုေတြအေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားမွဳ မရွိေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးကယခုလိုေျပာပါသည္။

“ျပည္သူေတြကေတာ့ဗ်ာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ။ တခ်ိဳ႔ကမလုပ္တဲ့လူလဲရွိတယ္။ ရပ္ေဝးက လာအလုပ္ လုပ္တဲ့ သူေတြကေတာ့ သြားေရးလာေရးလြယ္ကူမယ္ အစစ္အေဆးမရွိဘူးေျပာလို႔ လုပ္တဲ့လူလဲရွိတယ္။ ဒီကဒ္ျပားက တရားဝင္ကဒ္မဟုတ္ေတာ့ စိတ္ဝင္စားမွဳသိပ္မရွိၾကဘူး။ နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္အစစ္ ဆိုရင္တမ်ိဳးေပါ့။”

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအတြက္ ယာယီနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအျပင္ ပ်က္စီးေနေသာလမ္းမ်ားကိုလဲ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ျပင္ဆင္ေပးေနျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ၏ေထာက္ခံမွဳရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အဆိုပါပညာေရးဝန္ထမ္းမွေျပာပါသည္။

ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕မွာဆိုရင္ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီမွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေဒါက္တာဝင္းေအာင္ႏွင့္ ဦးျမင့္ေမာင္တို႔အပါအဝင္(၄)ဦးပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဝင္ တစ္ဦး မွေျပာပါသည္။

ျပီးခဲ့တဲ့(၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္ကဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳဖို႔မဲဆႏၵခံယူပြဲတြင္လည္း စစ္အစိုးရ မွ မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ တျခားေဒသမ်ားတြင္ ယခုလိုယာယီနိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ေတြ ထုတ္ေဝ ခဲ့ေသးသည္။

သို႔ေသာ္မဲဆႏၵခံယူပြဲျပီးဆုံးသြားျပီးေနာက္ ထိုကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ခရီးသြားလာ ခြင့္အတြက္ေသာ္၄င္း နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားအျဖစ္ လုံးဝအသိအမွတ္မျပဳတဲ့အတြက္ စစ္အုပ္စုမွ ထုတ္ေဝသည့္ တစ္ပြဲတိုးမွတ္ပုံတင္ဟု အမည္ထြက္ေပၚေနပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: