အစိုးရပိုင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ စတင္

အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔လႊတ္ႏုိင္ရန္ အစိုးရ ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီကုိ ထူေထာင္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦး စီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အဆုိုပါဦးစီးဌာနရွိ အရာရွိမ်ားက အစုိးရ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီ၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစုိးရ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီသည္ ရန္ကုန္တုိင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။

ယခုအခါ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ EPS (Employment Permit System) စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု အစုိးရျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ပိုင္ ေရႊအင္း၀ကုမၸဏီႏွင့္ ကုိရီးယားလူ႕စြမ္းအား ရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဌာနအၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ လုပ္သားပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ရာ ကုိရီးယား ဘာသာစကား အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူ ျမန္မာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ မသြားေရာက္ ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ေရႊအင္း၀ ကုမၸဏီအစား အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ အစုိးရ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီက ေဆာင္ရြက္ကာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ အစုိးရအရာရွိတဦးက ရွင္းျပသည္။

“အရင္ ကုိရီးယားစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့သူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ထဲက ကိုရီးယားသြားခ်င္တဲ့သူေတြကို ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္တင္ခုိင္း တယ္။ အဲဒီလူေတြကုိ ေတာင္ကုိရီးယား သြားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္။ အဲဒီ လူေတြၿပီးရင္ ေနာက္ပုိင္း လူသစ္ေတြကုိလည္း စာေမးပြဲ စစ္ေပးတာ၊ ကိုရီယားလႊတ္တာေတြကို ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ကုိရီးယားလူ႔စြမ္းအား ရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ဌာနနဲ႔ ေဆာက္ရြက္ သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

အစုိးရ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ေအဂ်င္စီသည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျပည္ပအစုိးရမ်ားအၾကား အစုိးရအဆင့္ (Government to Government) ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား ေရးထုိးၿပီး ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အစိုးရ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမွတဆင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။

ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီ ပုိင္ရွင္တဦးက အစုိးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ေစလႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ထိခုိက္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း ေအဂ်င္စီအမ်ားစု လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေသာ မေလးရွား အလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္ကိုပါ အစုိးရေအဂ်င္စီက ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္လွ်င္ ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ ကုမၸဏီမ်ား စီးပြားေရးထိခုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခု ႏွစ္ကုန္ပုိင္းက ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရအၾကား ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ကိုရီးယားႏုိင္ငံ တရား၀င္ သြားေရာက္ႏုိင္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ စတင္ေရးထုိးခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈႏွင့္ ၀င္ေငြလစာနည္းပါးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔
ျမန္မာအလုပ္သမားရာေပါင္းမ်ားစြာ ေန႔စဥ္ တရား၀င္ႏွင့္ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ထြက္ခြာလ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ျပည္ပ အလုပ္အကုိင္ေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: