ႀကံ့ဖြံ႕စည္းရံုးေရးသံုးပစၥည္းမ်ား ျပည္သူပိုင္ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ အခမဲ့ထုတ္သံုး

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) သည္ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးသုံး ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားတြင္ အခမဲ့ ထုတ္ယူ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း မိတ္ဆက္ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ သတင္းလႊာ၊ ႀကံ့ဖြံ႕တံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္၊ တီရွပ္အကႌ်၊ ဗီႏုိင္း ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အလံမ်ားကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစုိးရပုံႏွိပ္စက္မ်ားႏွင့္ အမွတ္ ၁ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္ရုံ မ်ားတြင္ အခေၾကးေငြ တစုံတရာမေပးဘဲ ရုိက္ႏွိပ္
ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ၀န္ထမ္း အသုိင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အစုိးရပုံႏွိပ္စက္မ်ားတြင္ ႀက့ံဖြံ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း မိတ္ဆက္ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာ စာရြက္စာတမ္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရုိက္ႏွိပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ပါတီတံဆိပ္ စကၠဴအလံငယ္ မ်ားကိုလည္း ရုိက္ႏွိပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႀကံ့ဖြံ႕သတင္းလႊာကိုလည္း ထုတ္ေ၀ေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ပါတီစာရြက္စာတမ္းေတြကို ေရာင္စုံနဲ႔ ရုိက္ေပးရတယ္။ အစုိးရပုံႏွိပ္စက္မွာ ရိုက္တယ္။ အစုိးရ၀န္ထမ္းေတြက အစစအရာရာ အကုန္လုပ္ေပးရတယ္” ဟု အစုိးရပုံႏွိပ္စက္ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျခေသၤ့တံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္၊ တီရွပ္အကႌ်၊ ဗီႏုိင္း ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ပါတီအလံမ်ားကုိ အမွတ္ ၁ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ပလိပ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္ရုံ၊ ေက်ာက္ဆည္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္ရုံ၊ စစ္ကုိင္း
ရြာသစ္ႀကီး ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရုံ အပါအ၀င္ စက္ရုံမ်ားတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ေပး ေနရသည္ဟု သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ အမွတ္ ၁ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းတုိ႔သည္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ
လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၊ စက္မႈ ၁ လက္ေအာက္ရွိ စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ားကို အခေၾကးေငြမေပးဘဲ အသံုးျပဳေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ပါတီမဲဆြယ္စည္းရုံးေရး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားက မေဝဖန္ရဲၾကေၾကာင္း ဝန္ထမ္းအသိုင္းအဝန္းက ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရေရး တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳ မဲဆြယ္စည္းရုံးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ သိသာျမင္သာရွိလာေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးက ေျပာသည္။

“ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ တရားဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာေလ ပုိထင္ရွားလာေလပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရဆုိရင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ဖ်က္သိမ္းသင့္တဲ့ ပါတီ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ အခန္း ၃၊ ပုဒ္မ ၁၂ (က၊ ၅) တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတုိ႔ကို တိုက္ရိုက္ ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္ေသာ နည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရယူသုံးစြဲေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလွ်င္ ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘဲ ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: