ျမန္မာ စစ္အစိုးရ၏ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ (CoI) ဖြဲ႔စည္းေရး ေထာက္ခံေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ၂ ဦးက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ဖူးသည့္ ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံသား မစၥတာ ေပၚလို ဆာဂ်ီယို ပီညဲရိုး ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား မစၥတာ ယိုဇို ယိုကိုတာတို႔က EU အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ကက္သရင္း အက္ရွ္တန္ ထံသို႔ စာေရးၿပီး တိုက္တြန္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥတာ ပီညဲရိုးက ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၈ အထိ လည္းေကာင္း မစၥတာ ယိုကိုတာက ၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ထိ လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ အသီးသီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတယ္။ ျပည္သူလူထုကို တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ ဒီကိစၥဟာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒေတြ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနတယ္ဆိုတာ ေျပာဆိုရမွာပဲ” ဟု မစၥတာ ပီညဲရိုးႏွင့္ မစၥတာ ယိုကိုတာ တို႔က ေျပာသည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ EU သို႔ တိုက္တြန္းထားေသာ စာတြင္ “CoI ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ လက္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ တင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ေပၚလစီတရပ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သက္ေသမ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ားသည္လည္း လိုအပ္သည္ထက္ ပိုေနေသးသည္” ဟု ပါရွိသည္။

“EU အေနျဖင့္ လာမည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ CoI ဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုတင္သြင္းသင့္ သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းကလည္း စစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ သည္းခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဆိုသည့္ အခ်က္ပါ စာလႊာကိုလည္း စစ္အစိုးရထံသို႔ ပို႔သင့္သည္” ဟု တိုက္တြန္းထားသည့္ စာတြင္ ပါရွိသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ား၏ တိုက္တြန္းစာ မိတၱဴမ်ားကို EU ၏ ဥကၠ႒ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ရွိတာဝန္ ယူေနရသည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံအစိုးရ၊ EU အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ႀကီးထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းကို စစ္လက္နက္တခုသဖြယ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ကေလးစစ္သားမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္း၊ လူမ်ိဳး ပ်က္သုဥ္းသည္အထိ သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Amnesty International (AI)၊ Human Rights Watch (HRW)၊ International Federation of Human Rights (FIDH) ႏွင့္ Christian Solidarity Worldwide (CSW) အပါအဝင္ တျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း၊ အစီရင္ခံထားျခင္းမ်ိဳးမ်ား ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရြာေပါင္း ၃၅၀၀ ခန္႔ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ အနည္းဆံုး လူေပါင္း ငါးသိန္းခန္႔မွာ ျပည္တြင္းရွိေတာေတာင္မ်ားတြင္ ပုန္းေအာင္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူထုသည္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဒုကၡသည္အျဖစ္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

မစၥတာ ပီညဲရိုးႏွင့္ မစၥတာ ယိုကိုတာတို႔က စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အသက္ဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဖံုးအုပ္ေပးျခင္း၊ စစ္ဗိုလ္ တမတ္သားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရာေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုမတင္ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီကိုဖ်က္သိမ္းတာေတြ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီ တခ်ိဳ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္မျပဳတာေတြက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ယူေဆာင္ေပးႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အရမ္းနည္းေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အျမင္မွာေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို သက္တမ္း ရွည္ေစမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေစဦးမယ္” ဟု ၎တို႔က ေျပာသည္။

US Campaign for Burma အဖြဲ႔မွ ဦးေအာင္ဒင္က EU သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ျမန္မာ့မူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ အဓိကက်ေနၿပီး စက္တင္ဘာလကတည္းက ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ CoI ဖြဲ႔စည္းရန္ေထာက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၃ ႏုိင္ငံရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ EU က တစံုတရာ တုန္႔ျပန္ျခင္း မျပဳေသးေခ်။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: