လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားရန္ အလားအလာ မျမင္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္တြင္ ယေန႔က်င္းပသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအတြင္းမွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း အမည္ရွိ ေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေျပာဆိုလိုက္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲလာ ပရိသတ္မ်ားက ၎တို႔၏ တုိင္းျပည္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ ျဖတ္သန္း ခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ ေဆြးေႏြး သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (Free Burma Coalition) ကို စတင္ တည္ေထာင္ၿပီး လန္ဒန္ တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸႏွင့္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ သုေတသီ ပညာရွင္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ေဒါက္တာ ဇာနည္၊ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံ မွတ္တမ္းဌာနမွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Mr. Youk Chang၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္မွ Dr. Thitinan Pongsudhirak ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Mohammad Hatta တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္၌ ၾကာရွည္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား။ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္ႏိုင္ငံ တုိ႔သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၾကျခင္း၊ ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကျခင္းမ်ားကို စံထားကာ မၾကာမီ ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚတြင္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကသည္။

ေဒါက္တာဇာနည္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆူဟာတို အာဏာရွင္ေခတ္ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးစဥ္က စစ္တပ္သည္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွား စစ္တပ္အရာရွိမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ မတရားအႏိုင္က်င့္မႈ၊ စီးပြားေရး လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရး မရရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ မရရွိေတာ့ျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ေကာင္းစားေစလိုေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လက္တြဲကာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ထုတ္ျခင္း၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရးပ်က္ကပ္က အင္ဒိုနီးရွား စီးပြားေရးကို ဗုန္းဗုန္းလဲ ေစခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ စစ္တပ္အတြင္းမွ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေစခ်င္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား လက္တြဲၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ဖ်က္မွသာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္လာမည္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားလာမည္ဟု ေဒါက္တာဇာနည္က ဆိုသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္အသက္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္မည့္ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွ မည္သည့္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္ကိုမွ် ရလာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။

“ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္လက္ထက္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ကို အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရး ေပးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါကို စကားလံုးလွလွနဲ႔ ေရႊရည္စိမ္ လြတ္လပ္ေရးလို႔ တင္စားေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္။ နအဖက လုပ္ေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ ေရႊရည္မေျပာနဲ႔ ေၾကးရည္ေတာင္ မစိမ္ထားဘူး” ဟု ေဒါက္တာ ဇာနည္က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွား သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Mohammad Hatta က “အင္ဒိုနီးရွားမွာ ဆူဟာတို ေခတ္လြန္က စၿပီး ျပည္သူနဲ႔ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးကို လုိလားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ လက္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ေပးသင့္တဲ့ အေရွ႕တီေမာလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးကို လြတ္လပ္ေရးေပးလိုက္တယ္၊ အာေခ်းကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးတယ္၊ သူတို႔ကလည္း ခြဲထြက္မသြားဘူး” ဟု ဒီမိုကေရစီ စနစ္အေျခခိုင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ပံုကို ၎က ရွင္းျပသည္။

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ခမာနီ အေရးခင္းမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ Mr. Youk Chang က သူ၏ ႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၿပီး က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ပအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ ေတာ္ဝင္ပါတီ (Royalist Party) က အႏိုင္ရခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံေလာက္ အသံုးျပဳၿပီးတဲ့ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုလသမဂၢက ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ဆန္႔က်င္ေပမယ့္လည္း အရႈံးသမားေတြကို အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ” ဟု Mr. Youk Chang က ေျပာဆိုသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း ဒီမိုကေရစီ၏ ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္ငံဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္လည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံကို ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ ပညာတတ္မ်ား၊ ေတာ္ဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရွပ္နီမ်ား ကဲ့သို႔ အတိုက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစံုတရာကို ခြင့္ျပဳရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကၿပီး ထိုမွတဆင့္ အရာအားလံုး ဆံုးရႈံးမည္ကိုပါေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္ဟု ခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္မွ Dr. Thitinan Pongsudhirak က ေျပာဆိုသည္။

၎က ထိုင္းႏိုင္ငံသားတဦးသည္ တျခားတဦးကို တရားစြဲဆိုခြင့္ရွိၿပီး ေတာ္ဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား မည္သို႔မွ် ေျပာဆိုခြင့္ မရွိသည္မွာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မရွိျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ဆုတ္ယုတ္လာေစျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ထိုင္း တပ္မေတာ္၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Prayuth ၏ ထိုင္း တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္လိုစိတ္ မရွိေသာ္လည္း လိုအပ္လာပါက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရမည္ ဆိုသည့္ အမိန္႔ကိုလည္း ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Dr. Thitinan Pongsudhirak က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: