ရယက မ်ားကို ေငြေပး၍ သန္လ်င္ႀကံ့ဖြံ႕အမတ္ေလာင္း အမာခံမဲ စုေဆာင္း

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕) ၏ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးသည္ ရပ္ကြက္အာဏာပုိင္မ်ားကို က်ပ္ ၅ သိန္းစီ ေပး၍ အမာခံမဲေပးမည့္၏ ပါတီ၀င္မ်ား စုေဆာင္းခိုင္းေနေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ တြင္ ပါ၀င္ေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ ၁၉ ခုရွိ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားကို တဦးလွ်င္ ဦးေအာင္သန္းဦးကုိ အမာခံ မဲေပးမည့္ ပါတီ၀င္ ၅၀ ရရွိေစရန္ ေငြေပး၍ စုစည္းခုိင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သန္လ်င္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ တြင္ ပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း အလယ္ရပ္ကြက္ ရယက ဥကၠ႒ ဦးခ်င္းေက်ာင္သည္ ဦးေအာင္သန္းဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း လက္ခံခဲ့ၿပီး ပါတီ၀င္ ၅၀ ရရွိေစရန္ စည္းရုံး လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

“တစ္ရပ္ကြက္ကုိ ပါတီ၀င္ ၅၀ ရေအာင္ စည္းရုံးေပးဖုိ႔ဆုိၿပီး ရပ္ကြက္ဥကၠ႒ တဦးကို က်ပ္ ၅ သိန္း ဦးေအာင္သန္းဦးက ေပးတယ္။ ဒီေငြကို ပါတီ၀င္ရေအာင္ စည္းရုံးေပးတဲ့ ရယကေတြက ခြဲေ၀ယူၾကတယ္” ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ တြင္ပါ၀င္ေသာ ပဲခူးစုရပ္ကြက္သား တဦးက ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားကို ေငြေပးရာတြင္ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြဟု အမည္တပ္၍ ထုတ္ေပးၿပီး အမာခံမဲေပးမည့္ ပါတီ၀င္ ၅၀ ရရွိေစရန္ စည္းရုံးခုိင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အမွန္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အသုံးစရိတ္အျဖစ္ အမည္မတပ္ဘဲ ေခ်းေငြလို႔ အမည္တပ္ၿပီး မဲ၀ယ္တာပဲ။ ဒါဥပေဒနဲ႔ မညီပါဘူး” ဟု သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုမွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတဦးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒ အခန္း ၁၃ ပုဒ္မ ၅၇ တြင္ မည္သူမဆုိ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပုဂၢဳိလ္တဦး၏ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံပုိင္ခြင့္ တုိ႔ကို က်င့္သုံးျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း၊ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျခင္း၊ လာဘ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူအား ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၁ သိန္းျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားသည္။

ဦးေအာင္သန္းဦးသည္ ၎ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘုရားကုန္း ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အလွဴမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ရြာလုံးကၽြတ္ထမင္းေကၽြးျခင္း စသည့္ ပံုစံျဖင့္ မဲဆြယ္ျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ဦးေအာင္သန္းဦးက တခါမွ အဲဒီလို မလွဴဘူး။ အခုမွ လွဴတာ။ ရြာသားေတြက သူလုပ္တဲ့ အလွဴကို သာဓုေခၚ၊ ဒါနေျမာက္ေအာင္ေတာ့ စားေပးတယ္။ မဲေတာ့ ကိုယ္ႀကိဳက္ရာထည့္မယ္” ဟု ဘုရားကုန္းေက်းရြာသား တဦးက
ဆုိသည္။

ဦးေအာင္သန္းဦးႏွင့္အတူ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြကလည္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆိပ္ႀကီး ခေနာင္တုိ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ တြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေသခ်ာေပါက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာမည့္ ဦးျမင့္ေဆြက ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူမည္ဆိုသည့္ သတင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားတဦးက ဆိုသည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသာေအးသည္လည္း ၎၏ေမြးရပ္ဇာတိေျမ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္မွေန၍ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီကုိယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: