မဲေပးခြင့္ရွိသူစာရင္းတြင္ မြန္လူမ်ဳိးကုိ ေဖ်ာက္ထား

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျဖန္႔ေဝလုိက္သည့္ မြန္ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵေပးခြင့္ရသူ စာရင္းတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ မြန္လူမ်ဳိး၏စာရင္းကုိ အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိစာရင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ မဲေပးခြင့္ရွိသူ စုစုေပါင္း (၁၂) သိန္းေက်ာ္အနက္ ဗမာလူမ်ဳိး (၄၂၁,၄၇၀) ဦး၊ ပအုိဝ္းလူမ်ဳိး (၃၃,၁၆၅) ဦး၊ ကရင္ (၁၄၃,၅၀၆) ဦး ရွိၾကေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းျဖင့္ အတိအက် ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မြန္လူမ်ဳိးဇယားကြက္တြင္ တစုံတရာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိဘဲ ကြက္လပ္အျဖစ္သာ ထားရွိေၾကာင္း မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ (ေအအမ္ဒီပီ) မွ ၿမဳိ႕နယ္ စည္း႐ုံးေရးတာဝန္ခံတဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ ခြဲၿပီး ျပထားတဲ့ ဇယားထဲမွာ ပါတဲ့ ရွမ္း၊ လီဆူး၊ ရဝမ္၊ ခ်င္း တုိ႔အကြက္လုိပဲ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ မြန္လူမ်ဳိး အေရအတြက္အကြက္မွာ ဘာမွ ေရးမထားဘူး ခင္ဗ်၊ ဒါဟာ ျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းတာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး တမင္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစဖုိ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ လွည့္စားသလုိ ျဖစ္ေနတာေပါ့” ဟု ၎က ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိ၍ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ဗမာ၊ ပအုိဝ္း၊ ကရင္ ဦးေရ စုစုေပါင္းမွလြဲ၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအရ က်န္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ (၆) သိန္းခြဲမွာ မြန္လူမ်ဳိးဟု မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီက မွတ္ယူထားသည္ဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္ မွန္ မမွန္ စစ္ေဆးရန္၊ တုိက္ၾကည့္ရန္အတြက္ ေငြအား၊ လူအား၊ အခ်ိန္ လုံေလာက္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေအအမ္ဒီပီအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္မူ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ဦးေရ (၁,၂၅၃,၇၁၂) ဦး ရွိေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ေအအမ္ဒီပီ စည္း႐ုံးေရးမႉးက “ဥပမာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ေသာင္းဂဏန္းေလာက္ ရွိႏုိင္တဲ့ ေရးၿမဳိ႕နယ္၊ လမုိင္းၿမဳိ႕မွာဆုိရင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္ (၆,၈၅၈) ေယာက္ပဲ ရွိတယ္လုိ႔ ေရးထားတယ္။ တခ်ဳိ႕ရြာေတြဆုိ တင္ျပတဲ့လူဦးေရ နည္းေနတယ္ဆုိၿပီး ေက်းရြာ စာေရးေတြကေနတဆင့္ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ လူဦးေရ စာရင္းကုိ ထပ္ျဖည့္ခုိင္းတာတုိ႔၊ တရြာမွာ အေယာက္ (၃,၀၀၀) ထက္ စာရင္းမေက်ာ္ဖုိ႔ ၫႊန္ၾကားတာတုိ႔ မြန္ျပည္နယ္အႏွံ႔မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။ ဒါက ဘာျဖစ္လာသလဲဆုိေတာ့ မဲေပးတဲ့လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ပဲ သတ္မွတ္သတ္မွတ္ထားေပါ့။ အေယာက္ (၁) ေထာင္မွာ မဲလာထည့္တဲ့ (၁၀) ေယာက္၊ အေယာက္ (၁၀၀) ပဲ ရွိရင္လည္း ဒီေရြးေကာက္ပြဲက အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္တာပဲဆုိေတာ့ ေက်းရြာလူႀကီးေတြကလည္း ရမ္းသမ္းၿပီး လူဦးေရစာရင္းေတြ တင္ေနတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါစာရင္းအရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) ခုတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ (၁၇၁,၈၅၂) ဦး၊ က်ဳိက္မေရာ (၁၃၈,၂၄၉) ဦး၊ ေခ်ာင္းဆုံ (၁၀၈,၉၃၆) ဦး၊ မုဒုံ (၁၃၂,၄၄၄) ဦး၊ သံျဖဴဇရပ္ (၉၇,၄၈၇) ဦး၊ ေရး (၁၅၀,၆၄၃) ဦး၊ သထုံ (၁၄၀,၅၅၅) ဦး၊ က်ဳိက္ထုိ (၈၁,၈၃၂) ဦး၊ ဘီးလင္း (၈၉,၀၂၀) ဦး၊ ေပါင္ (၁၄၂,၆၉၄) ဦး ရွိသည္။

အဆုိပါ ဦးေရသည္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမဳိင္ခ႐ုိင္ႏွင့္ သထုံခ႐ုိင္ရွိ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း (၁၀) ခုကုိ ၿမဳိ႕နယ္ (၁) ခုလွ်င္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) ခုစီခြဲကာ မဲဆႏၵနယ္အားလုံး (၂၀) ခု သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ စာရင္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ (၂၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ခြဲမ်ားထံသုိ႔ စတင္ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္႐ုံးမ်ားတြင္ လူသိရွင္ၾကား ေၾကာ္ျငာကပ္ထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးက “ႏုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းျပည္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သန္းခ်ီရွိတဲ့ ေဒသခံ မြန္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ စာရင္းလည္း ဒီအထဲမွာ မပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဗမာျပည္အထက္ပုိင္းကေန မြန္ျပည္နယ္ကုိ အလုပ္လာလုပ္ၾကတဲ့ သိန္းခ်ီ ရွိတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕စာရင္းေတာ့ ဒီစာရင္းထဲမွာ မပါပါဘူး။ သူတုိ႔ေတြဟာ ၿခံေတြ၊ လယ္ယာေတြထဲမွာ ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔စာရင္းကုိ တကူးတက လုိက္ယူမယ့္သူ မရွိဘူးေလ။ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္နာမည္မပါလုိ႔ ေကာ္မရွင္႐ုံးသြားၿပီး ေလွ်ာက္တဲ့သူလည္း မရွိသေလာက္ရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္နည္းနည္းေလးအတြင္းမွာ မဲေပးႏုိင္တဲ့ လူဦးေရ အတိအက် သိရဖုိ႔ မလြယ္ဘူး” ဟု ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း (၁,၂၀၀) ရွိသည့္အနက္ က်ဳိက္ထုိႏွင့္ ဘီးလင္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု (၉) ခုရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၅၀) ခန္႕ကုိ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမႈ မရွိဟုဆုိကာ အျခားတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားနည္းတူ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခြင့္မရွိသည့္ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ (၁၆) ရက္ေန႔၌ သတ္မွတ္ခဲ့့သည္။

ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ ၀ီရ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: