မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းတြင္ မဲေပးခြင့္ရိွသူ အားလံုး မပါ

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအတြင္း မဲေပးခြင့္ရိွသူမ်ား အမည္စာ ရင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရိွသူ အားလံုး ပါ၀င္ျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အေ၀ရာခန္းမ၌ ယခုရက္ပိုင္းကမွ ေၾကျငာလိုက္သည့္ အမည္စာရင္းတြင္ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ မက်န္းမာသူ မ်ားႏွင့္ ခရီးလြန္ေနသူမ်ားအား ခ်န္လပ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

“အေ၀ရာခန္းမမွာ ရပ္ကြက္အလိုက္ မဲေပးခြင့္ရိွသူ နံမည္စာရင္းေတြကပ္လိုက္ၿပီ အသက္ႀကီးတဲ့သူ၊ မက်န္းမာတဲ့သူ၊ ခရီးလြန္ေနတဲ့သူတို႔ အဲဒါေတြကို ပယ္ထားတာေလ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆို အေမမပါဘူးဗ်ာ ညီမတစ္ေယာက္မပါဘူး ျဖစ္ေန တယ္” လို႔ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မဲေပးခြင့္ ရိွသူမ်ား စာရင္းကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၊ မီးသတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (ႀကံ႕ဖြံ႔) ပါတီ ႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအား မဲေပးႏုိင္ေခ်ရိွသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“ရပ္ကြက္ထဲမွာ မဲေပးႏုိင္တဲ့လူ အေယာက္ ၁၀၀ ရိွတယ္ဆိုရင္ ၁၀၀ စလံုးကို စာရင္းထဲမထည့္ဘူး အဲထဲကေနမွ သူတို႔ကို ေထာက္ခံတဲ့သူကိုမွ လက္ေရြးစဥ္ေရြးၿပီး ေကာက္တဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္ ႀကံ႕ဖြံ႔က မဲအမ်ားစုရတဲ့ပံုစံမ်ိဳး ႀကိဳတင္ စီစဥ္ ေနပံုရတယ္” လို႔ သူက ဆိုသည္။

ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအႏုိင္ရေရးအတြက္ မဲေပးခြင့္ရိွသူမ်ား စာရင္းတြင္မပါသူမ်ားကို ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံ၍ မဲလိမ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္ ။

အသက္ ၁ဂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ဥပေဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံသား၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ (သို႔မ ဟုတ္) ယာယီသက္ေသခံကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူ၊ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ပါ၀င္သူသည္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွ ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: