သင္႕တုိင္းၿပည္အတြက္ သင္ဘာလုပ္ေပးႏူိင္သလဲ

သင္႕တုိင္းၿပည္အတြက္ သင္ဘာလုပ္ေပးႏူိင္သလဲ

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ အဖက္ဖက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑သည္ လြန္စြာအေရးပါလွသည္။ ယေန႕ ထုိကဲ႕သုိ႕ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ဖ်က္စီးရန္ အာဏာရွင္တုိ႕မွ အစြမ္းကုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိတယ္။ ထုိ႕အတူ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕မွလည္း အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ၏ အသိညဏ္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင္႕ အမွန္တရားကုိ ၿမတ္ႏူိးတန္ဖုိးထားသည္႕ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ား
ဆက္လက္တည္ရွိေန ရန္ အစြမ္းကုန္ ကူညီေပးသင္႕သည္ ။ အာဏာရွင္တုိ႕ ၏ ယုတ္မာ ပက္စက္မႈကား ၿပည္သူလူထု အားလုံးသိၿပီးသည္႕ အတုိင္း
ေၿပာစရာပင္ မလုိေတာ႕ေခ် ။ ဒီမုိကေရစီ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင္႕ ရရွိလာမည္႕ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ၿပည္သူလူထုတုိင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာ
ၾကလွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႕က်င္လုိသည္႕ စိတ္ဓါတ္မ်ား အလုိလုိေပါက္ဖြားရွင္သန္လာမည္ ၿဖစ္သည္ ။
ဤေနရာတြင္ အဓိကေၿပာလုိသည္မွာ ပထမဦးစြာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကုိ လမ္းမွန္ၿပေပးႏူိင္ရန္ လြန္ စြာ အေရးၾကီး ၏ ။
၄-၉-၁၀ ည က ၿဖစ္ပြားခဲ႕ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္လူငယ္မ်ား ၏ အသက္ကုိ တန္ဖုိးမထားဘဲ ထင္ရာ စုိင္းလုိက္ၾကသည္႕ လူတစ္စုေၾကာင္႕
အၿပစ္မဲ႕ ၿပည္သူလူထု ေသြး ေၿမက်ခဲ႕ရၿပန္ေလၿပီ ။ ထုိကိစၥသည္ သာမန္အေနအထားၿဖင္႕ ၾကည္႕လွ်င္ ရန္ၿဖစ္ရာမွ စသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ၿပႆနာမ်ားတြင္ လက္နက္ကုိင္ကာ ေၿဖရွင္းႏူိင္သည္႕ တိရစာၦန္စိတ္ေပါက္ေနၾကေသာ လူမ်ားေၾကာင္႕ ၿပည္သူလူထု ၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ အတြက္ လုံၿခံဳမႈ မရွိဟု ၿပည္သူလူထု တရပ္လုံး နားလည္ သေဘာေပါက္သင္႕သည္ ။
ၿပည္သူလူထု ဘ၀ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ကုိ တုိက္ရုိက္ထိပါးတာကုိ ၿပည္သူေတြက လက္ပုိက္ၾကည္႕ေနလုိက္ရင္ ေနာင္ဆုိ
ဒီထက္ ဆုိးတဲ႕ အၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေတြ ၾကဳံေတြ႕လာၾကမွာ မုခ်ဧကန္ပါဘဲ ။
အာဇာနည္တုိ႕ေသြး ၊ ၿပည္သူလူထု၏ ေသြး ၊ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ ေသြး၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေသြး ၊ ေသြးမ်ိဳးစုံလည္း ၿမန္မာေၿမၾကီးေပၚမွာ က်ခဲ႕ရေလၿပီ။
ေနာင္ထုိသုိ႕ ေသြးေၿမက် စေတးခံ ဘ၀ေတြကုိ မလုိလား ၾကရင္ေတာ႕ အခုခ်ိန္မွာ ေပါင္းစည္းညီညႊတ္ေရး ကုိ အထူးၾကိဳးစားၾကမွ ၿဖစ္မယ္ ။

ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ အေနၿဖင္႕ ယခုခ်ိန္တြင္ ၿပည္သူဆႏၵမ်ာကုိ ရဲ၀င္႕စြာ ေဖာ္ထုတ္သင္႕သည္ ဟု ထင္ၿမင္ယူဆမိေလသည္ ။ ထုိသုိ႕ ဆႏၵေဖာက္ထုတ္ ရာတြင္ စုစည္းမႈ သည္ အေရးၾကီးသည္ ။ တႏူိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာၿဖင္႕ေဆာင္ရြက္ ပုိမုိထိေရာက္မည္ ၿဖစ္သည္ ။ ထုိသုိ႕ တႏူိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာၿဖင္႕ ေဆာင္ရြက္လုိလွ်င္ ပထမ ဦးစြာ ၿပည္သူမ်ားအာ း သတင္းအခ်က္ ၿပည္႕စုံစြာ ၿဖန္႕ၿဖဳးေပးႏူိင္ရမည္ ။ ထုိသုိ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ ၿပည္႕စုံစြာ ၿဖန္႕ၿဖဴးရန္ ၿပည္တြင္းမွ လူမ်ားသည္ အဓိက က်သည္ ။ အထူးသၿဖင္႕ လူငယ္မ်ားကုိ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ကာ တုိင္းၿပည္အေၿခအေနမွန္ကုိ သိရွိလာေအာင္
အၿမန္ဆုံး ၀ုိင္း၀န္း ၾကိဳးစားသင္႕ေပသည္ ။ တုိင္းၿပည္အတြက္ အေရးေပၚတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ရန္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အားထားၾကရမည္ၿဖစ္၍
ယေန႕ တုိင္းၿပည္ကုိ အလြန္ခ်စ္ၿမတ္ႏူိးသည္႕ လူငယ္မိ်ဳးဆက္တခု အား ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ ေၿဖၾကား၍ မိမိတုိ႕ သိလုိေသာ အခ်က္အလက္ႏွင္႕ သေဘာထား အၿမင္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကရန္ ကၽြႏူ္ပ္မွ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ။ ထုိ႕အတူ ႏူိင္ငံ အက်ိဳးသယ္ပုိးလုိေသာ ၿမန္မာႏူိင္ငံသားမ်ား အားလုံးကုိလည္း ႏူိင္ရာတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေပးၾကရန္ အထူးပင္ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ။
လူတုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္ ၊ အားသာခ်က္ တုိ႕ ရွိၾကသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာပင္ၿဖစ္သည္ ။ မိမိတုိ႕ အကၽြမ္းက်င္ဆုံးႏွင္႕ စိတ္အား အထက္သန္ဆုံးေသာ
က႑မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကပါက ပုိမုိထိေရာက္မည္ မွာ မလြဲဧကန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။

ၿပည္သူလူထု ဆိုတာ ႏူိင္ငံတုိင္းမွာ အင္အား အၾကီးဆုံးအဖြဲ႕အစည္းပါဘဲ ။ တုိင္းၿပည္တၿပည္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးဆုိတာ ၿပည္သူလူထုေပၚမွာ ဘဲ
မူတည္ေနတာပါ ။ လူထုအားကုိ ေက်ာ္လႊားႏူိင္တဲ႕ အာဏာရွင္ဆုိတာ သမုိင္းမွာ မရွိခဲ႕ပါဘူး ။ အားလုံး၀ုိင္း၀န္းၾကိဳးစားမယ္ဆုိရင္ ကၽြႏူ္ပ္တုိ႕ တုိင္းၿပည္အနာဂတ္မွာ အခုလုိ ဒုကၡဆုိးမ်ိဳးေတြကုိ ေနာက္ထပ္ ၾကံဳေတြ႕လာစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး ။

၁ ) ယေန႔ျပည္သူလူထု ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡဆုိးမ်ားကုိ ခါးသီးစြာ ခံစားေနရသည္မွာ အာဏာရွင္လူတစ္စုေၾကာင့္ပါဟုဆုိလွ်င္ ထုိအာဏာရွင္ လူတစ္စုကုိ ဖယ္ရွားရန္ သင့္တြင္ေကာ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆမိပါသလား။

၂ ) တာ၀န္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့လွ်င္ မည္သည့္တာ၀န္ကုိ သင္ယူႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ဖူးပါသလား ။

၃ ) သင္ယူႏုိင္မည့္ တာ၀န္အား လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးပါသလား ။

၄ ) တုိင္းျပည္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္မႈဟာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ လူငယ္မ်ား အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္ဆုိတာ သင္လက္ခံယုံၾကည္ထားလွ်င္
ထုိ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ယေန႕ လုပ္ေဆာင္ရမည္႕ တာ၀န္မ်ားကုိ သင္လမ္းၿပခဲ႕ဘူးပါသလား ။

သင္သည္ လည္းတုိင္းၿပည္ကုိ ခ်စ္ေသာ ေၾကာင္႕ သင္ႏူိင္ရာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လိမ္႕မည္ ကၽြႏူ္ပ္သင္႕ကုိ ယုံၾကည္ပါသည္ ။

အထိေရာက္ဆုံး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏူိင္မည္႕ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ၿပည္သူလူထု အေနနဲ႕ အၿမန္ဆုံးသိရွိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ရန္

ႏူိင္ငံေရးပညာရွင္မ်ား အားလုံးႏွင္႕ တုိင္းၿပည္အက်ိဳးကို သယ္ပုိးေဆာင္ရြက္လုိသူ ၿမန္မာႏူိင္ငံသား အားလုံးကုိ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးၾကပါရန္

ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဗမာ့ေသြး

Advertisements

2 Responses to သင္႕တုိင္းၿပည္အတြက္ သင္ဘာလုပ္ေပးႏူိင္သလဲ

  1. ဒီမုိကေရစီ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင္႕ ရရွိလာမည္႕ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကုိ ၿပည္သူလူထုတုိင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကဖို႕…..(၁) ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဘာလဲ…(၂) အာဏာရွင္ vs ဒီမိုကေရစီ(၃) တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဘာေၾကာင့္ က်ရွံဳးခဲ့ရပါသလဲ…ွွဗမာေသြး ျပည့္ျပည့္စံုစံုေျဖေပးေစခ်င္ပါတယ္

  2. ဟုတ္ကဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားၿပီး ေရးသားေဖာ္ၿပေပးပါမယ္႕ ခင္ဗ်ာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: