ႏိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္ကို မဲေပးပါ

“ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡဟာ က်ေနာ့္ ဒုကၡပါ” ဆိုသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေဆာင္ပုဒ္ကို အ၀ါေရာင္ ေနာက္ခံ ပိုစတာေပၚတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) ေခါင္းေဆာင္ ဦးသုေ၀၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္အတူ လမ္းမေပၚ ရပ္ထားေသာ ကားတစီး၏ ေဘာ္ဒီေဘးတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္။ မၾကာေသးခင္မွစၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ပို၍ ျမင္ေတြ႔လာရသည္။

ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ သမီး ၃ ဦး ေခါင္းေဆာင္ပါ၀င္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ) သည္ ျပည္သူလူထု၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ရရိွေနေသာ ပါတီျဖစ္ၿပီး ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရိွန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

မၾကာေသးခင္က စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးကို ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဦးသုေ၀သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ  (ျမန္မာ) ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ေဟာေျပာခ်က္ကို စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မွ ေဟာေျပာသြားသည္။

ဤသို႔ ေဟာေျပာခြင့္ရသည္မွာ ဦးသုေ၀အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလက ဒီမိုကေရစီပါတီ အေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ ေဟာေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ  (ျမန္မာ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းႏုက “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြအေနနဲ႔ ေရဒီယိုတို႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွာ အခုထက္ပိုၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုခြင့္ရခဲ့တယ္” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ စည္း႐ံုးျခင္းက ပို၍ထိေရာက္ေသာ မဲဆြယ္နည္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

မၾကာေသးခင္က စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ စစ္ယူနီေဖာင္မ်ားကို ခၽြတ္ကာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ကို ထူေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာေသာ အေျခအေနတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ  (ျမန္မာ) ၏ ေနာက္ေဆာင္ပုဒ္တခုမွာ “ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ကို လိုခ်င္ရင္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္ကို မဲေပးပါ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: