ႀကံ့ဖြံ႕ႏွင့္ ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အန္ဒီအက္ဖ္ ေၾကညာ

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (အန္ဒီအက္ဖ္) ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၇) ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔မွာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ အန္ဒီအက္ဖ္မွ ေဒၚကမ္းခန္႔ဒိမ္း၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းႏွင့္ အန္ဒီအက္ဖ္မွ ဦးေက်ာ္သူရ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာပိုင္စိုးႏွင့္ အန္ဒီအက္ဖ္မွ ဦးစိုး၀င္း၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုတြင္ ဒု-ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ပါႏွင့္ အန္ဒီအက္ဖ္မွ ဦးထက္ေအာင္ေက်ာ္၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ အန္ဒီအက္ဖ္မွ ဦးခင္ေမာင္ရည္၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးလြန္းသီႏွင့္ ဦးတင္လင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသာႏွင့္ အန္ဒီအက္ဖ္မွ ေဒၚေသာ္တာဆိုင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္ဟု အန္ဒီအက္ဖ္မွ ယေန႔တရား၀င္ ေၾကညာသည္။

ယေန႔ နံနက္ (၉) နာရီခန္႔က တာေမြၿမိဳ႕နယ္ က်ဳိကၠစံလမ္း၊ အလုပ္သမားေဆး႐ံုေရွ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (အန္ဒီအက္ဖ္) ၏ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲတြင္ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ပါတီ၀င္တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက တရား၀င္ မိတ္ဆက္ ေၾကညာေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးသည္ အန္ဒီအက္ဖ္ ပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄) တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီသည္ စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီကို အဖြဲ႔၀င္ (၂၀) ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး႐ံုးခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အန္ဒီအက္ဖ္၏ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး ေဒၚကမ္းခန္႔ဒိမ္းက မိမိအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈရိွေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူတို႔ကလည္း မည္သူ႔ကို မဲေပးရမည္၊ မည္သူ႔ကို မဲမေပးရဆိုသည္ကို နားလည္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၎က “က်မက အန္ဒီအက္ဖ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြအတြက္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမယ့္သူ ျဖစ္တယ္။ က်မနဲ႔ၿပိဳင္ဘက္ကိုလည္း က်မက စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုမွ သေဘာမထားဘူး။ က်မစိတ္ထဲမွာ ျပည္သူေတြကို က်မ ဘယ္ေလာက္ေပးဆပ္မလဲ ဆိုတာပဲရွိတယ္၊ က်မကို ေရြးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွွ်ာ္လင့္မိတယ္” ဟု ဆိုသည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်န္းမာေရး ဒု-၀န္ႀကီး ေဒါက္တာပိုင္စိုးက ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ေဆးမ်ား လာေရာက္ အခမဲ့ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ မဲဆြယ္ေနသည္ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူတို႔က ေျပာသည္။

၎ႏွင့္ၿပိဳင္ရမည့္ အန္ဒီအက္ဖ္မွ ဦးစိုး၀င္းက “စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ဟာ အစဥ္အလာေကာင္းရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူက ဘာလဲ ဆိုတာေပါ့။ နို၀င္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွာ အဲဒါေတြကို သိရေတာ့မွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီသည္ ျမန္မာတနိုင္ငံလံုးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၀၅) ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၃၆) ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ (၂၂) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၆၃) ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းပါတီ၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အေျခခံျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ၀ါဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရး၊ ျပ႒ာန္းေပးနိုင္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး ႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲတြင္ ေ၀ငွေသာ ျပည္သူသို႔ပန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္ မ်ိဳးခ်စ္သူ ေရးသားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: