ေလဘာပါတီနွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းမွာ ရဲရင့္ျပတ္သားၿပီး ျမန္မာ့အေရးကို ေကာင္းမြန္စြာတင္ျပေျပာဆိုသြားတဲ႔ ေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္အား ဂုဏ္ယူပါသည္

http://www.youtube.com/v/34OW3O-3hjo?fs=1&hl=en_GB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: