ပထမဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္ စစ္အစိုးရ တည္ေဆာက္

စစ္အစိုးရ၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္ (Web Portal) ကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၂ လ အလို စက္တင္ဘာ လထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သံုးစြဲႏိုင္ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ဟု ရတနာပံု တယ္လီပို႔ (YTP) ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။

“ရတနာပံု သတင္း” ဟု အမည္ ေပးထားေသာ ၀က္ဘ္ ေပၚတယ္လ္၏ လိပ္စာမွာ http://www.yatanapon.com.mm ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ တည္ေဆာက္ၿပီး၍ စမ္းသပ္ကာလ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထား ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ၍ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ၀က္ဘ္ ေပၚတယ္လ္တြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရွာေဖြ၍ရေသာ Search Engine ပါ၀င္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကို ရတနာပံု Data Base ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တျခား အင္တာနက္ Search Engine မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ရတနာပံု ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္ကို အေျခခံၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ ျမန္မာမ်ား ေခတ္မီ၍ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ Online ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္၊ စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္လည္း Online မွ တဆင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံႏ႔ွံ ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ သတင္းက႑၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑၊ ဗဟုသုတက႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ စသည့္ က႑ေပါင္းစံုမွ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္ အျဖစ္တည္ေထာင္သြားရန္ ဟူ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ ခ်မွတ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံု တယ္လီပို႔မွ ဝန္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

“ေလာေလာဆယ္ အခ်က္အလက္ေတြ ပံ့ပိုးေပးမယ့္ ျပည္တြင္းက အဖြဲ႔အစည္း (Content providers) ၁၄ ခုေလာက္က ရတနာပံု တယ္လီပို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ထုတ္ေျပာခြင့္မရိွပါဘူး” ဟု ရတနာပံု ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ တဦးက ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီမွ နမူနာ လက္ခံရရိွခဲ့ေသာ ရတနာပံုသတင္း ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာအရ အဓိကပါ၀င္ေသာ က႑မ်ားမွာ သတင္း၊ အားကစား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ေနထိုင္လႈပ္ရွားမႈဘ၀ပံုစံ၊ ႏိုင္ငံေရး တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ရတနာပံု သတင္း ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္တြင္ Yahooကဲ့သို႔ အခမဲ့ အီးေမးလ္ႏွင့္ မက္ဆင္ဂ်ာ ပါရိွၿပီး ဘေလာ့ဂ္၊ ဖိုရမ္ ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးကြန္ယက္ က႑လည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

အြန္လိုင္းမွ ေစ်း၀ယ္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း စသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ရတနာပံု တယ္လီပို႔ ၀န္ထမ္းက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အီးေမးလ္ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ရတနာပံုဝက္ဘ္ေပၚတယ္လ္ အေနႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“အီးေမးလ္လံုၿခံဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ယူဖို႔ အခုထိ က်ေနာ္တို႔မွာ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားတာ မရိွေသးပါဘူး။ ရိွတဲ့၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း သင္တန္းေပးထားတာမ်ိဳး မရိွေသးပါဘူး။ အခမဲ့ အီးေမးလ္ကိုလည္း ဘယ္ေလာက္ ဂစ္ဂါ ဘိုက္ ေပးမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားတုန္းပါပဲ” ဟု သူက ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရ ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္ အေနႏွင့္ Google ၊ Yahoo ၊ MSN စသည္တို႔က ေပးထားေသာ အခမဲ့ အီးေမးလ္မ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္မ်ားႏွင့္ ဖိုရမ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ပ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုက အားကိုးေနျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အစိုးရ၏ အင္ထရာနက္ ကြန္ယက္ထဲတြင္သာ သံုးစြဲၾကရန္ ဆြဲေဆာင္သြားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္ပအေျခစိုက္ ၀က္ဘ္မာစတာ တဦးက ေထာက္ျပေ၀ဖန္သည္။

အဆိုပါ ၀က္ဘ္မာစတာက “အစိုးရရဲ႕ အေထာက္အပံ့ရေတာ့ ဒီ၀က္ဘ္ေပၚတယ္က ျမန္မာျပည္မွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္လာႏိုင္ စရာရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသိမ်ားတဲ့ http://www.planet.com.mm တို႔လို ဆိုက္မ်ိဳးကို ေက်ာ္တက္ႏိုင္မလား ဆိုတာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

စစ္အစိုးရသည္ တျခားေသာ ကမာၻ႔သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ျပည္သူလူထု မၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ ပိတ္ပင္ထားစဥ္ ရတနာပံု သတင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို လႊင့္တင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ရတနာပံု သတင္း ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္ကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိတ္ထားေသာ တျခား၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္ေပးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလြန္နည္းသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

YTP ၀န္ထမ္းက “YTP အေပၚ ယံုၾကည္မႈ မေလ်ာ့နည္းရေအာင္ က်ေနာ္တို႔ လူႀကီးေတြကို တင္ျပေနပါတယ္။ ဒီ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အဲဒါေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္လုိ႔ပါ။ ဥပမာ အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းကိစၥလည္း ပါပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ကမာၻ႔သတင္းဌာနႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ေအပီ၊ ေအအက္ဖ္ပီႏွင့္ ေအဘီစီ စသည့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားကို ရတနာပံု သတင္းစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္ေရးအတြက္ ကမာၻ႔သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈယူရန္ အစီအစဥ္ရိွ မရွိ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ “ႏိုင္ငံတကာသတင္းေတြ တင္ဖို႔ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို သေဘာတူညီမႈမ်ိဳးေတာ့ စစခ်င္းမွာ ရိွဦးမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု YTP ဝန္ထမ္းက ေျဖပါသည္။

ရတနာပံု သတင္း ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္အေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ျပခန္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ က်င္းပေသာ “Lifestyle & Car Expo 2010” ျပပြဲတြင္ အမ်ားျပည္သူကို စတင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံအဆင့္ ၀က္ဘ္ေပၚတယ္လ္ကို ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကို လြဲေျပာင္းေပးမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ရတနာပံု ဆိုက္ဒ္ဘာ စီးတီးရိွ လုပ္ငန္းအားလံုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္ၿပီး က်န္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက ပိုင္ဆိုင္သည္။

အဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားေသာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ထိပ္သီး စီးပြားေရးသမား ဦေတဇပိုင္ E-lite Tech လည္း ပါ၀င္သည္။

ရတနာပံု တယ္လီပို႔သည္ ျပည္တြင္းရိွ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဆင္းလာသူမ်ားကို ၀န္ထမ္းအျဖစ္ စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ တယ္လီပို႔ရိွ အေဆာက္အအံု ၇ လံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါသည္။

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ကို စစ္အစိုးရက မေလးရွားႏိုင္ငံမွ နည္းပညာကုမၸဏီတခု၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ထက္ေအာင္ ေရးသားသည္။

အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပလွ်င္ နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းမည္

ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါက အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္မည့္ အျပင္ တျခား စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အလုပ္မရ ႏိုင္ေစရန္လည္း နာမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းမည္ဟု သတင္းရ ရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးမွ အရာရွိတဦးက “အလုပ္ရွင္ေတြက အလုပ္သမားေတြ လစာတိုးေတာင္းတာ မျဖစ္ေအာင္ နာမည္ပ်က္စာရင္းထုတ္ၿပီး ဘယ္စက္႐ံုမွာမွ ၀င္လုပ္လို႔ မရေအာင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္တာမ်ဳိးလုပ္မယ္၊ ခြင့္ျပဳပါဆိုၿပီး စစ္ေဒသကို ေတာင္းဆိုတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း ဆူပူဆႏၵျပတာေတြ မျဖစ္ေအာင္ နဂုိကတည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ခ်င္ေတာ့ ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ သေဘာပဲ”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ယခု စည္းကမ္းခ်က္ကို ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္း စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ျမင့္ေဆြ၊ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ ၀င္းျမင့္၊ စက္မႈဇုန္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဗဟို၀ါဏိဇၨ ပဋိပကၡမႈ ေကာ္မတီ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္၊ ေတာင္ဒဂံု စက္မႈဇုန္၊ လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ တို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားကုိ အနားယူခြင့္ေပးေရး၊ အခ်ိန္ပိုေၾကး တိုးေပးေရး၊ လစာတိုးေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

“အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ဆႏၵျပလို႔ ေထာင္ခ်မယ္ေျပာရင္ သူတို႔ကို ေ၀ဖန္မယ့္ သူေတြ မ်ားမယ္။ ဒီေတာ့ အႏုနည္းနဲ႔ တဖက္က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးနဲ႔ ကိုင္ၿပီး ဆႏၵျပတဲ့အထဲပါရင္ နာမည္ပ်က္စာရင္းထုတ္မယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္စက္႐ံုမွာမွ အလုပ္၀င္ဖို႔ မစဥ္းစားနဲ႔ေတာ့။ အလုပ္လက္မဲ့ မျဖစ္ခ်င္ရင္ မပါနဲ႔ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးပဲ”ဟု ရန္ကုန္တိုင္း စက္မႈဇုန္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ညီမွ်သည့္ လုပ္ခလစာႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ဗဟို၀ါဏိဇၨ ပဋိပကၡမႈ ေကာ္မတီ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ဆိုသည္။

“အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုမွာလုပ္တဲ့ အလုပ္သမားအမ်ားစုက လစာရတာ နည္းသလို ဘာအခြင့္အေရးမွလည္း မရဘူး။ အလုပ္ရွင္အမ်ားစုက တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား လူမ်ဳိးေတြဆိုေတာ့ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ခိုင္းရဖို႔ပဲ။ အစုိးရကိုယ္တိုင္ကလည္း ႏိုင္ငံသားေတြဘက္ကေန ဥပေဒထုတ္ေပးထားတာမ်ဳိး မရွိဘူး”ဟု အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “အလုပ္သမားေတြ အခြင့္အေရးရဖို႔ ညိႇႏႈိင္းေပးတာမ်ဳိး လံုး၀မရွိဘဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကိုပဲ ၾကည့္ေပးတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒီလို စည္းကမ္းထုတ္လိုက္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ပိုတိုးလာေစသလို နဂုိ ကတည္းက ေငြေၾကးအဆင္မေျပတဲ့ စက္႐ံုအလုပ္သမားေတြ ဘ၀ ပိုနိမ့္က်လာႏိုင္တယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ၾကည့္ၿပီး မွ်မွ်တတျဖစ္ေစမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး ခ်ေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံုအလုပ္သမား တဦးလွ်င္ အေျခခံလစာေငြ က်ပ္ ၂ ေသာင္းမွ အျမင့္ဆံုး ၄ ေသာင္းအထိသာ ရရွိရာ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ပို ဆင္းၾကရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ ၂ ရွိ ပုစြန္ အေအးခန္း စက္႐ံုတ႐ံုမွ အလုပ္သမား ၁၀၀ ခန္႔သည္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကုိ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း၌ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ ၃ ရွိ ျမ ဖက္ရွင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု အပါအဝင္ စက္႐ံု ၄ ႐ံု၊ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ SKY အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ကေနာင္ မင္းသားႀကီး လမ္းရွိ စက္မႈဇုန္ ၁ ၊ ရက္စ္တူး အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုတို႔မွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္ (၁) ရွိ Super Garment အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း ယခုႏွစ္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္႐ံုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ နရီလင္းလက္ ေရးသားသည္။

ျပည္သူ႔ကုန္တိုက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသားကုိ လႊဲေပး

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္က လႊဲေျပာင္းယူ ထားသည့္ ျပည္သူ႔ ကုန္တိုက္အား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တဦး၏ သားကုိ Ruby Mart Shopping Center အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ျပည္သူ႔ ကုန္တိုက္ အေဆာက္ အအံုကို ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအး၏သား ဦးေဇာ္မင္းေအးအား ေရွာ့ပင္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္ရန္ လႊဲေျပာင္းေပး ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ အသိုင္းအ၀န္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။

“ဦးပိုင္က သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့သူကို ျပန္အငွား ခ်ေပးတဲ့ သေဘာပဲ။ အစုိးရပိုင္ အေဆာက္ အအံုကို ပုဂၢလိကကို ေရာင္းတယ္ ဆိုေပမယ့္ ျပန္၀ယ္တာ ကလည္း အာဏာပိုင္ေတြ ဖြဲ႔ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တခုပဲေလ။ တန္ဖိုး ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ေလလံေခၚတာ မသိရသလို ဘယ္သူက ၀ယ္လိုက္တယ္ ဆိုတာလည္း မသိလိုက္ရဘူး။ ဒီလို အေဆာက္ အအံုေတြက အာဏာပိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ သူေတြပဲ ရတာမ်ားတယ္”ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမိတက္မွ ဒု ဗိုလ္မႉးႀကီး တဦးက ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ေပးေရးအစီအစဥ္အရ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေထာင့္ရွိ ျပည္သူ႔ကုန္ တိုက္ ဟု လူသိမ်ားခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္လယ္ယာ႐ံုးေဟာင္းကို ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရး႐ံုးခ်ဳပ္မွ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သို႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။

“ႏွစ္ဆန္းပိုင္းေလာက္ကတည္းကစၿပီး အေဆာက္အအံုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စေရာင္းေနတာ အဲဒီအထဲမွာ ျပည္သူ႔ ကုန္ တိုက္လည္း ပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြ ေရာင္းလိုက္တဲ့ ေရွးေဟာင္း႐ံုး အေဆာက္အအံုေတြ အကုန္လံုးက စစ္အစိုးရရဲ႕ ေဆြမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲ မ်ားတယ္”ဟု သူက ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုေနရာ ေဟာင္းကို ဖ်က္ကာ Ruby Mart ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရွာ့ပင္းစင္တာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇန္န၀ါရီကတည္းက စေဆာက္ေနတာ အခု အေဆာက္အအံုက ေတာ္ေတာ္ၿပီးေနၿပီ။ Decoration ျပင္ဆင္မႈေလာက္ပဲ လိုေတာ့တယ္။ မိသားစုေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေသးေသးေလးကေန ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပစၥည္းအထိ ၀ယ္လို႔ရေအာင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ”ဟု Ruby Mart မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

၎က ဆက္၍“ဦးပိုင္ကေန လံုး၀ ေရာင္းလိုက္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး။ အကုန္ ျပင္ ဆင္ ေဆာက္ၿပီး လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔ရတယ္ ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး။ ဒါေပမယ့္ အျမတ္ျပန္ရလာတဲ့ အခါ ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာ”ဟု သူက ေျပာသည္။

မိုးဆမ္းပန္း မီဒီယာ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းေအးမွာ ဒုတိယ လက္ရွိတြင္ Eco Vision စာေစာင္ႏွင့္ Messenger ဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေ၀ ေနသူျဖစ္ၿပီး မိုးဆမ္းပန္း မီဒီယာမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ကို ရရွိခဲ့သူတဦးလည္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကလည္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လက္ေအာက္ရွိ MRTV 3 New Studio Complex အေဆာက္အဦး ေျမေနရာကို က်ပ္ သိန္းေပါင္း တသိန္း သုံးေသာင္း ႏွင့္ ေရႊေတာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုမၸဏီ လီမိတက္သို႔ ေရာင္းခ်လိုက္ၿပီး ေစ်း၀ယ္စင္တာ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္သည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အာရွဓန ဘဏ္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးအိုက္ထြန္း၏သား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္မွ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားအျပင္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ဆိပ္ကမ္း၊ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာ လိုင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္အတြင္း လႊဲေျပာင္း ရယူခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမိတက္သည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း၊ သေဘၤာလိုင္း လုပ္ငန္း၊ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အပါ အ၀င္ ျပည္သူပုိင္လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားျဖင့္ စစ္တပ္ရန္ပံုေငြ ရွာေပးေနေသာ စီးပြားေရး အစုအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ နရီလင္းလက္ ေရးသားသည္။

ပန္းျဖဴအမႈကို ရန္ကုန္တိုင္းတရား႐ံုး ပယ္ခ်

႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပန္းျဖဴက ဧရာဟသၤာ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္၀င္းရွိန္ကို ကာမ လိမ္လည္မႈျဖင့္ စြဲဆိုထားမႈအား ရန္ကုန္တိုင္း တရား႐ံုးက ယေန႔တြင္ ပလပ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေဇာ္၀င္းရွိန္ကို ပုဒ္မ ၄၁၇ ျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စတင္ စြဲဆိုခဲ့ၿပီး တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးႏွင့္ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးမ်ားက ယင္းစြဲခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းတရား႐ံုးသို႔ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ယေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ ယင္းသုိ႔ ထပ္မံ ပလပ္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပန္းျဖဴ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးယုတင္က “တရား႐ံုးမွာ က်ေနာ္ နားေထာင္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ ခ်ရသေလာက္ေတာ့ ရက္ ၄၀၊ ၅၀ ေလာက္ အတြင္းမွာ ေယာက်္ား တေယာက္ကို သိၿပီးေတာ့ ကာမေပးတယ္ ဆိုတာ သဘာ၀ ယုတၱိ မရွိဘူးေပါ့။ ေနာက္ တခုက ၄၊ ၅ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေအာင္ လိမ္လည္တယ္ ဆိုတာလည္း သဘာ၀ ယုတၱိမရွိ ဘူးေပါ့။ အဓိက ကေတာ့ အဲဒီ ၂ ခ်က္ပါပဲ” ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

စြဲခ်က္ကို ပယ္ခ်သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အျပစ္ရွိမရွိ သုံးသပ္သည္ႏွင့္ တူညီျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ စြဲခ်က္ကို တင္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အေထာက္အထားရွိပါက တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိန္းကေလးတေယာက္က အရွက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ျပည့္စုံသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ပန္းျဖဴက “အခု အမႈတည္ေဆာက္ထားတာ မခိုင္မာဘူး။ တေယာက္ေယာက္က သင္ၾကားေပးထားတဲ့ ပုံစံ ရွိေနတယ္။ လုပ္ႀကံတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီလို ျဖစ္သြားတယ္” ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

တိုင္းတရား႐ံုးက ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံပယ္ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပန္းျဖဴက ဆိုသည္။

ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၇ သည္ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈ၊ ပစၥည္းလိမ္လည္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ကာမလိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းျဖဴႏွင့္ ဦးေဇာ္၀င္းရွိန္တို႔သည္ ယခင္က သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သမီးရည္းစား ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ထပ္ရန္ စီစဥ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လမ္းခြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းျဖဴသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ “အရိပ္” ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ဆု အကယ္ဒမီ ရရွိခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ကိုေထြး ေရးသားသည္။

ယုဇန ဦးေဌးျမင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းကုိ ဖ်က္ဆီး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တဦးျဖစ္သည့္ ယုဇန ဦးေဌးျမင့္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမွ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းႀကီး တခုကို စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမွ ေျမဧက ႏွစ္သိန္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေဌးျမင့္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ယုဇန ကုမၸဏီက ႀကံႏွင့္ ဇီဝ ေလာင္စာဆီ အတြက္ ပီေလာပီနံ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ရရွိခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ “Tyrants, Tycoons and Tigers” အစီရင္ခံစာ တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္း အစီရင္ ခံစာတြင္ ယုဇန ကုမၸဏီ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း မ်ားေၾကာင့္ အတင္း အက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးရသည့္ ေဒသခံမ်ား အေၾကာင္း၊ ဘူဒိုဇာမ်ားႏွင့္ ေျမတူးစက္မ်ား အသံုးျပဳ ေသာေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးရျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တင္ျပထားသည္။

ကခ်င္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ အဖြဲ႔မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အာနန္ က“ဟူးေကာင္းက စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းေတြဟာ က်ား ထိန္းသိမ္းေရးကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေနပါတယ္၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေနပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသမွ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ ့ (Wildlife Conservation Society – WCS) ၏ အကူအညီျဖင့္ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။

ကခ်င္လူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ ဦးေဌးျမင့္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းအမည္ခံကာ က်ား ထိန္းသိမ္း ေရးနယ္ေျမမ်ားအား ဖ်က္ဆီးေနသည့္အေပၚတြင္ WCS မွ မည္သည့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ သည္ကို မေတြ႔ရေသးေခ်။

ဦးေဌးျမင့္သည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတို႔မွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူသူမ်ားတြင္ တဦးအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးသမားေတြက အာဏာရွင္လက္သစ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကၿပီ၊ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ သူေတြက ေရြးေကာက္ပြဲကေနတဆင့္ အာဏာေတြ ရယူလာၾကတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္၊ ဟူးေကာင္း မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကလည္း ပိုဆိုးလာဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္”ဟု ကခ်င္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္မွ အာနန္က ဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ဦးေဌးျမင့္သည္ တနသၤာရီတိုင္းမွ ကိုယ္စားျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းရံုးေရးအတြက္လည္း ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း တရာထက္မနည္း အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုလလယ္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားပါဝင္ သည့္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္း မွ သိရွိ ရသည္။

ဟူးေကာင္းေဒသမွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားႏွင့္ အတင္း အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ားအတြက္ လယ္သမား ၁၄၈ ဦးတို႔မွ ယုဇနကုမၸဏီကို ျမစ္ႀကီးနားတြင္ အမႈဖြင့္အရားစြဲခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ႀကီးကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဘုရားသံုးဆူ ေပါက္ကြဲမႈ ထပ္မံျဖစ္၊ စစ္သား ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ

ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္ ဘုရားသံုးဆူ ၿမိဳ႕နယ္၌ ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔က RPG ေရာ့ကက္ ေလာင္ခ်ာတြင္ တပ္ဆင္ ပစ္ခတ္သည့္ ဗံုးသီး ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ နအဖ တပ္သား ၃ ဦးႏွင့္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ တဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ တြင္ ယင္း RPG ဗံုးသီးကို ေတြ႔ရွိရသည့္ေနရာမွ ယူေဆာင္၍ လူမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးရာ ေျမႀကီးတြင္း၌ ျမႇဳပ္ရန္ တြင္းထဲသို႔ ခ်လိုက္စဥ္ ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ဗံုးကို ေတြ႔တဲ့ ေနရာကေန ဖယ္ရွားၿပီးေတာ့ ေျမႀကီးထဲ ျမႇဳပ္ဖို႔ စစ္အင္ဂ်င္နီယာက လုပ္ေနတုန္းမွာ ေပါက္ကြဲသြားတာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ဗံုးသီး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဘုရားသံုးဆူ ေတာင္ၾကားတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃၂ မွ နအဖ စစ္သား ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိၿပီး စစ္အင္ဂ်င္နီယာ အရာရွိမွာ ေျခေထာက္တြင္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရွိေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားကို ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ေပါက္ကြဲမႈသည္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္၌ တလအတြင္း ဒုတိယေျမာက္ ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကလည္း ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) ဂိတ္တြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိုေန႔၌ပင္ အစိုးရ ေျမစာရင္း႐ံုးတြင္လည္း မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္ပစ္ဗံုး တလံုးကို ထပ္မံေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ေပါက္ကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္သည္တရားခံကိုမူ ယေန႔အထိ မသိရွိရေသးေပ။

ယင္းေဒသတြင္ စစ္အစိုးရတပ္ အပါအ၀င္ DKBA ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဟာင္သေရာ အထူးေဒသ အဖြဲ႔၊ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ထိန္ေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ (KNU/ KNLA) အဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အဖြဲ႔မ်ားလည္း လႈပ္ရွားေနၾကသည္။

တရား၀င္ လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ (ေဟာင္သေရာ အထူးေဒသ) ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕ က်ဳိက္ဒံုေဒသတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ အစိုးရပုိင္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားကို စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္၍ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ေဒသ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳနယ္ ပိုင္က်ံဳၿမိဳ႕ ထန္းတပင္ေက်းရြာ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ မဲပလဲ့ေဒသ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ထီးဟူးသံ ေက်းရြာ၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ တြင္ ျမဝတီ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းကြင္းကေလး ေဒသတို႔၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယမန္ေန႔ကလည္း ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ တဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေဟာင္သေရာ အထူးေဒသ ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳိက္ဒံုေဒသတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

ယခု ေပါက္ကြဲမႈသည္ လတ္တေလာတြင္ KNU/ KNLA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္အစိုးရက ဖိအားေပးေနခ်ိန္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆုိင္ေနသည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕မွ စတင္၍ ရန္ကုန္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ လြိဳင္ေကာ္၊ သံျဖဴ ဇရပ္၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ေတာင္ငူ၊ မူဆယ္ စသည့္ေနရာ မ်ားစြာတြင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ သန္းထိုက္ဦး ေရးသားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ ဝ’ တပ္ကို မတရားအသင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျပန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ေနာက္လအတြင္း ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ ကို မတရားအသင္း ေၾကညာၿပီး စစ္အစိုးရတပ္မ်ားကို ျဖန္႔ၾကက္သြားမည္ဟု စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ထပ္မံျခိမ္းေျခာက္ သြားေၾကာင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဝ’ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

ယခုလ ၂ဝ ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းၿမိဳ႕တြင္ ဝ’ ကုိယ္စားလွယ္ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးလာခမ္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး-စရဖ အႀကီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ေျပာသြားသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကို လက္မခံမႈေၾကာင့္ ဝ’ တပ္ ကို ေနျပည္ေတာ္က အမ်က္ထြက္ေနဟန္ရွိကာ ဝ’ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည့္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႔ျခမ္းရွိ ပန္ဆန္း၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္ဝိုင္၊ နားဖန္းတို႔၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလာခ်မည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က မတရားအသင္း ေၾကညာမည္ဟု ယခင္ကလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ဖူးသျဖင့္ တပ္အင္အား ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေသာ ဝ’ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးအနက္မထားဟန္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဝ’ ဘက္က စစ္ကို စတင္တုိက္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ နအဖတပ္မ်ားေပၚတြင္သာ မူတည္သည္ဟု ဝ’ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

“ဝ’ က ေဆြးေႏြးဖို႔ပဲေလ။ တိုက္မယ္ မတိုက္ဘူးဆိုတာ သူတို႔ (နအဖ) က အဓိကပဲ။ ဘယ္သူမဆို ကုိယ့္ရပ္၊ ကိုယ့္ၿခံ၊ ကိုယ္ေျမမွာ ရမ္းကားလာရင္ေတာ့ ကာကြယ္ရမွာပဲေလ။ အေျခအေနက တင္းမာေနတယ္ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

၂ဝဝ၈ ခု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဝ’ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းပါ ၆ ၿမိဳ႕ နယ္မွ ဟိုပန္ႏွင့္ မက္မန္း (ေမာ္ဖာ) ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ က်န္ မိုင္းေမာ၊ ပန္ဝိုင္၊ နားဖန္း၊ ပန္ဆန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုပန္ႏွင့္ မက္မန္းတို႔တြင္ စစ္အစိုးရတပ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ဝ’ တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္တြင္ မိုင္းေမာ၊ ပန္ဝိုင္၊ နားဖန္းႏွင့္ ပန္ဆန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အျဖစ္ထည့္သြင္းျပီး ဟိုပန္ႏွင့္ မက္မန္း (ေမာ္ဖာ) ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကိုမူ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း ထည့္သြင္းထားသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္တခုမွာ မိုင္းေပါက္ခ႐ိုင္ကို ဝ’ တပ္ က သူတုိ႔နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက အသိအမွတ္မျပဳေခ်။ မိုင္းေပါက္ ခ႐ိုင္တြင္ မိုင္းဖ်ံ၊ မန္႔မိန္း၊ မိုင္းေပါက္၊ ဟိုေတာင္း၊ မိုးညွင္း စသည့္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ပါဝင္သည္။ မိုးညွင္းကိုမူ ၾကားၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဟာက ေရြးေကာက္ပြဲသာ လုပ္မယ္ေျပာတယ္။ ပညာေပးမႈ ဘာမွမရွိဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ဘာလဲေတာင္ မသိဘူး။ ဝ’ မေျပာနဲ႔ ဗမာျပည္တျပည္လံုးက ေအာ္ေနၾကတယ္မဟုတ္လား။ အရင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ဆႏၵခံယူပြဲတုန္းကလည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္မဲထည့္ၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲလို႔ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊ အမ်ားစုက ဘာမွမသိဘူး။ စကားျပန္ေတာင္ မရွိဘူးေလ” ဟု ဝ’ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္သည္ ဝ’ တပ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုအၿပီး ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ အထူးေဒသ (၄) ေခၚ မိုင္းလားအဖဲြ႔ ဒုဥကၠ႒ ဦးစံလူ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ က်ဳိင္းတံု ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ေတြ႔ဆံုကာ အလားတူ တိုက္တြန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရးကို လက္မခံသည့္ မိုင္းလား အဖြဲ႔ကလည္း သူတို႔နယ္ေျမအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ လာလုပ္မည္ကို မလိုလားေၾကာင္း သိရသည္။

မိုင္းလားၿမိဳ႕နယ္အား ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ကို၀ိုင္း ေရးသားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း

လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာ ေစေရးအတြက္ လူတိုင္းက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္ ထိုသို႔ မွာၾကား လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က မဝင္ေတာ့ဘူး၊ သပိတ္ ေမွာက္တယ္ ဆိုေပမယ့္လို႔ ပါတီဝင္ေတြ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလို႔ မရဘူး။ မ်က္ေျခမျပတ္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာဖို႔ လိုတယ္။ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ တခု ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ လူတိုင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း တိုင္းမွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုေၾကာင္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အထူးအယူခံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ႏွင့္ ေနအိမ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထပ္မံေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ရွိ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခံထားရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယမန္ႏွစ္ ေမလက ေနအိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂြ်န္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာ ေၾကာင့္ ထပ္မံ ႐ံုးတင္ တရားစြဲ ခံခ့ဲရသည္။

နအဖ အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ဆုိကာ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္းက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက အမိန္႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ထက္ဝက္ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ဆိုင္းငံ့ ျပစ္ဒဏ္၊ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ က်ခံေစခ့ဲသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ေတာ္စပ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ေရွး႐ႈ၍ လည္းေကာင္း၊ အာဃာတ မရွိေစေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ရွိက်ခံထားရသည့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီး၍ တပတ္ အၾကာမွ နအဖ အစိုးရက လႊတ္ေပးမည့္အခ်က္ကိုလည္း NLD မွ လူႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းထံမွ သိရွိရသည္။

ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ က်င္းပသြားမည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ စိုင္းဇြမ္ဆိုင္း ေရးသားသည္။

ကရင္႐ိုးရာ လက္ခ်ည္ပြဲ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လာေရာက္

ထုိင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေတာရေက်ာင္းတြင္ ကရင္႐ိုးရာ လက္ခ်ည္ပြဲ (ခ်ည္ျဖဴဖြဲ ့မဂၤလာ) အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဒီလို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို ့ဘိုးဘြားေတြ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့တဲ့ ႐ိုးရာအေမြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းတာက တခ်က္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသပဲေရာက္ေရာက္ ကရင္႐ိုးရာကို ထိန္းရမယ္။ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးမွာ လာေရာက္ၿပီး လက္ခ်ည္ပြဲျပဳလုပ္တာဟာ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္စည္းလံုးမႈ၊ ေသြးစည္းမႈ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ျပတဲ့သေဘာလည္း ပါတယ္” ဟု ကရင္လူငယ္ အစည္းအ႐ံုး (KYO) ဥကၠ႒ ကိုေစာမူေရွးက ေျပာသည္။

ကရင္႐ိုးရာအရ ၀ါေခါင္ လတိုင္းတြင္ လက္ခ်ည္ပြဲကို က်င္းပၾကၿပီး လဆန္းရက္မွ လျပည့္ေန႔ အတြင္း အဆင္ေျပသည့္ ရက္တြင္ က်င္းပ ၾကေၾကာင္း၊ ကရင္႐ိုးရာ လက္ခ်ည္ပြဲကို ေတာရ ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္လာ ခဲ့သည္မွာ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ခ်ည္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ခ်ည္ခင္ အျဖဴ၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ေရ၊ ႀကံ၊ နတ္ပန္းညိဳပန္း၊ ေကာက္ညႇင္းထုပ္၊ ထမင္းဆုပ္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းခ်ည္ျဖဴကို တလင္ တမယား စနစ္ျဖင့္ ယခု ထက္တိုင္ အိမ္ေထာင္ တည္ၿမဲေနသူ ဇနီးေမာင္ႏွံကသာ ခ်ည္ေႏွာင္ေပးခြင့္ ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ကရင္ေတြက ဒီလ ဒီအခ်ိန္ေရာက္ရင္ လက္ခ်ည္ပြဲကို ေရာက္ရာမွာ လုပ္ၾကတယ္။ လက္ခ်ည္ပြဲ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ အဲဒါ လိပ္ျပာလြင့္သြားၿပီ၊ သူဟာ လမ္းလြဲေနၿပီလို ့ယံုၾကည္ၾကတယ္” ဟု ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးေစာျမပဒိုင္က ေျပာသည္။

လက္ခ်ည္ပြဲသို ့လာေရာက္သူ ကိုေစာသိန္းေဌးက “ဒီႏွစ္က အရမ္းစည္တယ္။ ခါတိုင္းႏွစ္နဲ ့မတူဘူး။ ေတာရေက်ာင္း၀င္း တခုလံုး ေျခခ်စရာေတာင္ မရွိဘူး။ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ေတြလည္း လာၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူေတြက နယ္စပ္မွာ အေျခအေန တင္းမာေတာ့ ဒီဘက္ကို ကူးလာၾကတာမ်ားလို႔လည္း ပါမယ္ထင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ကရင္နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေသလာေဘာ၊ စေလာင္းေလာင္းႏွင့္ ေက်ာ္လသိမ့္ တို႔ လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကေၾကာင္း၊ ယေန ့လက္ခ်ည္ပြဲသို ့ကရင္လူမ်ိဳး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လာေရာက္ေၾကာင္း ကိုေစာမူးေရွးက ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ဘေစာတင္ ေရးသားသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရစရိတ္ျဖင့္ မဲဆြယ္

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အႏုိင္ရရွိေရး အတြက္ စည္း႐ံုးေရးကုိ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရန္ သာယာ၀တီၿမိဳ႕ရွိ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ားကုိ ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဦးသိန္းစိန္က ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ားကုိ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈမ်ား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ၿပီး အႏုိင္ရရွိေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း၊ သာယာ၀တီ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည့္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မႉးႀကီး ျမင့္ထြန္းကလည္း ေက်းရြာ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္းစီ လႉဒါန္းေၾကာင္း သာယာ၀တီ ၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာသည္။

“အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ တရား၀င္ ခရီးစဥ္မွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ႏုိင္ရမယ္ဆုိတဲ့ အေျပာမ်ိဳး ကေတာ့ သိပ္မေကာင္းဘူး”ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

တျခားႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ေငြလႉဒါန္းမည္ဆုိလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ အာဏာ ပုိင္အဖြဲ႔သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပရေသာ္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွာမူ မည္သည့္ ခြင့္ေတာင္းျခင္းမွ မျပဳလုပ္ရေၾကာင္း အဆုိပါၿမိဳ႕ခံက ဆုိသည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ျပည္-ေပါက္ေခါင္း ရထားလမ္းဖြင့္ပြဲတက္ရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျပန္ တြင္ သာယာ၀တီၿမိဳ႕သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္လည္း“အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လူေကာင္း လူေတာ္မ်ား၊ တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္စိတ္ ထက္သန္သူမ်ား ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲ မပ်က္စီးရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လုိသူမ်ားကုိ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ရန္ လုိသည္”ဟု ေဒသခံမ်ားကုိ ေျပာဆုိၿပီး သြယ္၀ုိက္၍ စည္း႐ံုးေရး ဆင္းခဲ့ေသးသည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုိက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနရေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးသည္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရာထူးတခုျဖစ္ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ မပတ္သက္သင့္ေၾကာင္း စစ္တပ္အတြင္း မေက်မနပ္ ေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု သိရ သည္။

ယခုအခါ ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမွ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပုိမုိ လႈပ္ရွားလာသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္အေရြးခံမည့္ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္ သည္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ တပတ္လွ်င္ တႀကိမ္ခန္႔ လာေရာက္ေနထုိင္ၿပီး အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ စည္း႐ံုး ေရး ဆင္းေၾကာင္း နယ္ခံတဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေရးစကား၊ မဲဆြယ္တဲ့စကား မေျပာဘူး။ အရပ္သားေတြကုိ လုိတာေျပာဆုိၿပီး လႉေနတယ္။ လူေတြကလည္း ရွားပါးေနတဲ့ အခ်ိန္ဆုိေတာ့ ေက်းဇူးတင္တာေပါ့”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္သည့္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထရန္စေဖာ္မာ အသစ္မ်ား လဲလွယ္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ကြန္ကရစ္မီးတုိင္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ မီးႀကိဳးမ်ားကုိ လဲလွယ္ေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕မွ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေငြပေဒသာပင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ မ တည္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ၿမိဳ႕ခံက ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ စည္း႐ံုးေရးမွာ ပုိမုိထိေရာက္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီအျဖစ္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး (တစည) ပါတီသာ ရွိေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕ခံက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္လက္တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ ၄၇ ပါတီျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ၄၂ ပါတီကို ခြင့္ျပဳၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို ၄၂ ပါတီအနက္ ၂၆ ပါတီက ပါတီဝင္အင္အားစာရင္း တင္ျပၿပီးျဖစ္ သည္။

ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ က်င္းပသြားမည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ရန္နိုင္ ေရးသားသည္။

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers